Hyppää sisältöön
Opiskelijat katselevat eteenpäin
Home Koulutushaku

Liiketoiminnan perusteet

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • Liiketalous
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija oppii ymmärtämään liiketoiminnan perusteet. Opiskelijat tunnistaa menestyvän liiketoiminnan keskeiset käsitteet, käsitteiden sisällöt, merkityksen ja niiden suuhteet toisiinsa. Opiskelja osaa jäsentää liiketoiminnan logiikan, liiketoimintaosaamisen ja liiketoiminnan tehtävien sisällöt ja merkityksen. Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnan menestystekijänä.

Sisältö

Opintojakson sisältöjä ovat yrityksen liiketoiminta, liikeidea, liiketoimintastrategia, liiketoimintamalli, liiketoiminnan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö vastuullisuus, liiketoiminnan johtaminen, liiketoiminnan markkinointi, liiketoiminnan talous ja kannattavuus ja liiketoiminnan kokeilut ja jatkuva kehittäminen.

Sisällön aikataulutus

Liiketoiminnan perusteet on koostuu kolmesta teemasta:
1. Asiakasnäkökulma
2. Liiketoiminnan prosessien näkökulma
3. Talouden näkökulma

Voit edetä opintojaksolla oman suunnitelmasi mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Liiketoiminnan perusteiden tavoitteena on perehdyttää Sinut liiketalouden perusteemoihin. Opintojen sisältö on rakennettu helposti ymmärrettäväksi ja sen kautta hahmotat liiketoiminnan eri peruskäsitteiden sisältöjä. Opintojakso sopii kaikille toimialasta riippumatta ja perustaksi liiketoiminnan kokonaisuuteen.

Oppimateriaali

Oppimismateriaalit on kuvattu oppimisympäristössä (learn.hamk.fi).

Opetuksen aikataulu

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä ja sen laskennallinen kuormitus on 54 tuntia opiskelua.

Etenet oppimisympäristössä itsenäisesti ja omaan tahtiisi, joten pystyt vaikuttamaan opintojakson kuormittavuuteen suunnittelemalla itse omaa ajankäyttöäsi.

Työelämäyhteistyö

Opiskelijan oma toimintaympäristö.

Lisätiedot

Ilmoittautumisen jälkeen:
- Sinut lisätään opintojaksolle viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
- Opiskeluaikaa on 3 kk.
- Saat arvioinnin noin kuukauden kuluessa opintojakson suorittamisen jälkeen (pl. kesäopinnot, joiden arvioinnit tehdään elokuun aikana).

Opintojakson yhteyshenkilöt:
- Asiakasohjaus: Anni Pajunen, anni.pajunen@hamk.fi
- Oppimistehtävät ja arviointi: Risto Järvinen, risto.jarvinen@hamk.fi

Opintojaksopalautetta annetaan moduulin päättyessä. Spark-opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi