Hyppää sisältöön
Kolme nuorta istuu puistossa
Home Koulutushaku

Medialukutaito

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat

* toimia asiallisesti verkossa ja sosiaalisen median palveluissa
* rakentaa itsellesi asiantuntijaprofiilin
* käsitellä henkilötietojasi asianmukaisesti
* käyttää muiden aineistoja ja jakaa omiasi tekijänoikeuksien kannalta oikealla tavalla
* lukea, tulkita, hyödyntää ja tuottaa monimediaista materiaalia

Opintojakso arvoidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty

Sisällön aikataulutus

Arviointeja ei tehdä kesä-heinäkuun aikana.

Opetusmenetelmät

Tämä on Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarkoitettu toteutus verkossa.

Tehtävät ja tentit suoritetaan itsenäisesti kurssilla olevan oppimateriaalin pohjalta. Kurssi on rakennettu Moodleen. Yksi osa kurssista suoritetaan Kopiraittilan verkko-oppimisympäristössä.

Oppimateriaali

Oppimateriaali on tuotu ja linkitetty kurssin Moodle-työtilaan.

Opetuksen aikataulu

Opiskelijan työmäärä, 1 op = noin 27 h

Työelämäyhteistyö

Kurssilla ei ole varsinaista työelämäyhteyttä. Kurssi antaa keskeisiä valmiuksia, joita tarvitaan nykyajan työelämässä.

Lisätiedot

HAMK:n opiskelijat ilmoittautuvat opinnolle Pakissa.

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/. Pakissa/Pepissä ilmoittautuneet saavat arvosanan suoraan hopsille.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi