Hyppää sisältöön
Kolme nuorta istuu puistossa
Home Koulutushaku

Onnistu ohjaajana

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Sosiaaliala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Ohjausosaamista tarvitaan nykymaailmassa hyvin monenlaisissa tilanteissa sekä työ- että arkielämässä. Tällä kurssilla voit kehittää ja vahvistaa oman ohjausosaamisen taitojasi. Kurssin avulla

- ymmärrät, mitä hyvä ja laadukas ohjaus tarkoittavat
- opit, millainen on ohjauksen prosessi ja mitkä ovat sen eri vaiheet
- saat tukea ja näkemyksiä ohjaustyöhön muilta kurssin osallistujilta
- opit analysoimaan ja kehittämään omia valmiuksiasi ja taitojasi toimia ohjaajana

Sisältö

Kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joiden avulla opit ohjaukseen liittyviä tekijöitä, osa-alueita sekä keinoja, joilla voit kehittää ohjausosaamista. Esimerkit videoilla ja podcasteissa avaavat ohjauksen merkitystä ja saat esimerkkejä onnistuneista ohjaustilanteista. Esimerkit liittyvät ammattikorkeakoulun opiskelija-harjoittelijoiden ohjaukseen työharjoittelussa erityisesti sosiaalialalla.

1. Hyvä ja laadukas ohjaus
Mitä tarkoittaa hyvä ja laadukas ohjaus? Millaisia laatusuosituksia ja -kriteereitä liittyy hyvään ohjaukseen? Mitä hyvä ja laadukas ohjaus tarkoittavat eri toimijoiden näkökulmasta?

2. Ohjauksen prosessi ja sen vaiheet
Millainen on ohjauksen prosessi ja mitä vaiheita se sisältää? Miten eri vaiheissa kannattaa toimia ohjaajana, jotta voi vaikuttaa myönteisesti ohjattavan oppimiseen.

3. Ohjaus käytännössä
Millaisia ovat käytännön ohjaustilanteet ja mitä niistä voi oppia? Millaisia keinoja on edistää ohjattavan oppimista ja tavoitteiden saavuttamista? Millainen itse olet ohjaajana ja miten voisit siinä kehittyä?

Sisällön aikataulutus

Kurssin sisältö on heti auki ja kaikki osat kokonaisuudessaan saatavilla oppimisalustalla, kun aloitat opiskelun. Opiskelu on jaoteltu viiteen osaan ja ne kannattaa opiskella suositellussa järjestyksssä. Voit kuitenkin opiskellla sisältöjä myös haluamassasi järjestyksessä omien tavoitteidesi, kinnostuksesi ja mahdollisen aiemman osaamisesi perusteella. Osioissa kolme ja neljä on laajempi palautettava tehtävä. Kurssin osat ovat:

1. Info ja kurssin aloitus
2. Hyvä ja laadukas ohjaus
3. Ohjauksen prosessi
4. Ohjaus käytännössä
5. Palaute kurssista

Opetusmenetelmät

Haluatko edetä opinnoissasi itsenäisesti ja omaan tahtiisi? Tämä MOOC-kurssi on mahdollista aloittaa milloin vain ja siinä voit edetä joustavasti ja täysin itsenäisesti opiskellen verkko-oppimisalustalla.

Onnistu ohjaajana -kurssilla opit kuuntelemalla videoita ja podcasteja sekä lukemalla materiaaleja verkko-oppimisalustalla. Kurssi sisältää pienempiä tehtäviä, keskustelutehtäviä muiden kurssille osallistuvien kanssa sekä kaksi palautettavaa oppimistehtävää, jotka liittyvät ohjausprosessiin ja sen vaiheisiin sekä analyysiin ja kehittämisideoihin itsestäsi ohjaajana.

Oppimateriaali

Kaikki tarvittavat oppimateriaalit löytyvät oppimisalustalta.

Opetuksen aikataulu

Kurssin laajuus on 2 op, joka tarkoittaa noin 54 tunnin opiskelua.

Lisätiedot

Kurssi on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulun opiskelija-harjoittelijoita työelämässä ohjaaville, mutta se soveltuu hyvin monenlaista neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville, jotka haluavat kehittää omaa ohjausosaamistaan ja siihen liittyviä taitoja. Kurssilla et tarvitse mitään ennakko-osaamista ohjaamisesta.

Voit halutessasi hakea opintopisteitä suorittamastasi kurssista sekä virallisen opintosuoritusotteen ilmoittautumalla avoimen ammattikorkeakouluun ja maksamalla opintomaksun 15 e/opintopiste. Lisätietoja opintopisteiden hakemisesta löydät kurssin oppimisalustalta.

Voit antaa palautetta kurssista oppimisalustalla löytyvällä palautelomakkeella.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Mitä MOOC-kurssit ovat?

 • HAMKin MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) ovat kaikille avoimia opintopisteytettyjä verkkokursseja.
 • Kurssien suorittaminen on ilmaista.
 • Tarvitset opiskeluun oman tietokoneen ja nettiyhteyden.
 • Kurssit on suunniteltu siten, että voit suorittaa ne itsenäisesti ja omassa aikataulussa.
 • Kurssit luokitellaan avoimen ammattikorkeakoulun opinnoiksi. (Taso EQF 6)
 • Kun olet suorittanut Mooc-kurssin, voit halutessasi tilata opintosuoritusotteen (hinta 15 €/opintopiste).