Hyppää sisältöön
Opettaja kahden opiskelijan kanssa
Home Koulutushaku

OPEKOI 2 – ope ennakoi

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusalat

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin.

Koulutuksessa osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Tulevaisuuden haltuunottoa tuetaan ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

Opintojaksot

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, online-työpajoja, skenaariotyöskentelyä, webinaareja, kehittämistehtävän ja ohjausta. Toiminta perustuu pienryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen (toinen aste), lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat asiantuntijat HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta ja Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Kysy lisää!

Koulutuksen hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun.

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli