Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusala

  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Kuvaus

PALLIATIIVINEN OSAAMINEN ON TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJUUTTA!

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

• hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
• toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
• arvioit ja kehität omaa ja työyhteisösi osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Koulutuksen tarkoitus
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö
Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Ajankohta
Palliatiivisen erikoistumiskoulutuksen lähipäivät (12 kpl) ovat ajalla 19.9.2024–20.5.2025 seuraavasti:

Syksy 2024:

to-pe 19.-20.9.
to 24.10.
pe 8.11.
to 28.11.

Kevät 2025:

to-pe 30.-31.1.
to-pe 13.-14.3.
to-pe 24.-25.4.
ti 20.5.


Toteutustapa
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy opetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.


Hinta
Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0%). Kun hakija on vastaanottanut opiskelupaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksot

Katso videoita koulutuksesta:

Kiinnostuitko koulutuksesta? Kysy lisää: