Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa vierekkäin pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusala

  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampukset

  • Hämeenlinna
  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Kuvaus

PALLIATIIVINEN OSAAMINEN ON TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJUUTTA!

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

• hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
• toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
• arvioit ja kehität omaa ja työyhteisösi osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Koulutuksen tarkoitus
Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon osaajina asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa ja palliatiivisen hoidon näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä. Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Koulutuksen sisältö
Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
Asiantuntijuuden kehittäminen, 5 op

Ajankohta
Palliatiivisen erikoistumiskoulutuksen lähipäivät (12 kpl) ovat ajalla 19.9.2024–20.5.2025 seuraavasti:

Syksy 2024:

to-pe 19.-20.9.
to 24.10.
pe 8.11.
to 28.11.

Kevät 2025:

to-pe 30.-31.1.
to-pe 13.-14.3.
to-pe 24.-25.4.
ke 21.5.


Toteutustapa
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy opetuspäiviä sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa ja niiden suorittaminen työn ohella on mahdollista.


Hinta
Koulutuksen hinta on 1500 € (Alv 0%). Kun hakija on vastaanottanut opiskelupaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksot

Katso videoita koulutuksesta:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Kiinnostuitko koulutuksesta? Kysy lisää:

Erikoistumiskoulutusten perumisehdot

Hakeutumisen voi perua maksutta hakuajan päättymiseen saakka. Mikäli peruminen tehdään hakuajan päätyttyä ennen koulutuspaikan vastaanottamista, perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen koko hinnan. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Peruminen on tehtävä kirjallisesti. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).

Erikoistumiskoulutusten opiskelijavalinnat tehdään hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnat tehdään koulutuskohtaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät jokaisen koulutuksen sivulta. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös sähköpostitse hakuajan päätyttyä.