Hyppää sisältöön
Opiskelija tietokoneen edessä
Home Koulutushaku

RAI – kouluttajakoulutus

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy 29.8.2024 23:59

Koulutusalat

  • Sosiaaliala
  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Tarvitaanko työyhteisössäsi RAI-arvioinnin osaamista? Haluatko RAI-kouluttajaksi? Tämä koulutus on loistava mahdollisuus omasi ja työyhteisösi RAI-arvioinnin osaamisen kehittämiseen!

THL:n suositusten mukaisesti Suomessa tulee olla riittävästi RAI-kouluttajakoulutuksen käyneitä ammattilaisia, jotka kouluttavat aktiivisesti RAI-arviointia organisaatioissa ja hyvinvointialueilla. RAI-arviointi toteutetaan kaikkialla yhdenmukaisesti ja luotettavasti interRAIn periaatteiden mukaisesti ja RAI-arviointitietoa osataan käyttää asiakastyössä asianmukaisesti ja yksilöllisesti hoito-, palvelu- ja kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. RAI-kouluttajakoulutuksen sisältö käsittelee ensisijaisesti iäkkäiden palveluissa käytettäviä RAI-välineitä ja on suunniteltu iäkkään palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta.

Koulutuksen käytyäsi:
•osaat RAI-arvioinnin rakenteen ja arviointiprosessin vaiheet sekä oman roolisi ja vastuusi RAI-kouluttajana osana laadukasta, moniammatillista ja asiakaskeskeistä RAI-arviointia.
•osaat motivoida ja kouluttaa organisaation jäseniä RAI-välineistön käyttöönotossa.
•osallistat asiakkaan ja hänen läheisensä RAI-arviointiin osallistumista.
•osaat kouluttaa RAI-arviointitietoon perustuvaa asiakaslähtöistä kirjaamista.
•osaat kouluttaa työyhteisönsä ammattilaisia RAI-arviointitiedon hyödyntämiseen ja käyttöön asiakkaan hoidon, palvelun ja kuntoutuksen. suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa.
•osaat ohjata ammattilaisia RAI-arviointitietoon perustuvaan hyvinvointiteknologioiden valintaan ja hyödyntämiseen osana palveluita.

Sisältö

Opinnoissa kehityt osaavaksi RAI-kouluttajaksi! Perehdyt RAI-arviointiin ja järjestät oman RAI-harjoituskoulutuksen omassa organisaatiossasi. Koulutuksen sisältö on kohdistettu ensisijaisesti iäkkäiden palveluihin.

Ennakkotehtävänä THL:n RAI-verkkokoulun kurssit: RAI-välineistö ja RAI-arviointi.

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt:
RAI-arvioinnin prosessi, periaatteet ja toteutus
Omat RAI-harjoitusarvioinnit
RAI-tieto hoidon, kuntoutuksen ja palvelun suunnittelussa
Oman RAI-harjoituskoulutuksen järjestäminen omassa organisaatiossa
Kouluttamistaitojen vahvistaminen

Opetusmenetelmät

Koulutuspäivissä opiskelija seuraa päivän luentoa ja osallistuu keskusteluun. Koulutuksessa toteutetaan omat RAI-harjoitusarvioinnit ja RAI-harjoituskoulutus omassa organisaatiossa joko itsenäisesti tai parin kanssa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä päätetään sparrausparit, jotka tukevat toisiaan koulutuksen aikana. Koulutuspäivissä käydään läpi toteutetut harjoitukset ja on järjestetty aikaa yhteiselle keskustelulle.

Koulutus suoritetaan verkossa omalla tietokoneella, ja oppimisalustana on Moodle. Koulutuksessa on kolme etäkoulutuspäivää. Koulutuspäivissä on läsnäolovelvoite. Koulutuspäivien välissä suoritat opintoja itsenäisesti oman aikataulusi mukaan eli voit suunnitella ajankäyttösi itse.

Oppimateriaali

Koulutuksen sisältö noudattaa THL:n suosituksia ja materiaaleja. Koulutusmateriaalina on luentomateriaali, RAI-lomakkeet ja -käsikirjat. Hyödynnät materiaaleja oman harjoitusarvioinnin ja arviointikoulutuksen taustamateriaaleina. RAI-kouluttajakoulutuksen sisältö käsittelee ensisijaisesti iäkkäiden palveluissa käytettäviä RAI-välineitä ja materiaali on suunniteltu iäkkään palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta.

Opetuksen aikataulu

1 opintopiste (op) on noin 27 tuntia opiskelua. RAI-kouluttajakoulutus (5 op) toteutuu verkossa, sisältäen ennakkotehtävän ja kolme etäkoulutuspäivää. Yhden koulutuspäivän kesto on 7 tuntia. Koulutuspäivien päätteeksi on varattu aikaa yhteisille keskusteluille. Koulutuspäivissä on läsnäolovelvoite. Koulutuspäivien välissä suoritat opintoja itsenäisesti oman aikataulusi mukaan eli voit suunnitella ajankäyttösi itse.

Koulutuspäivien ajankohdat vuonna 2024 ovat seuraavat:

pe 13.9.24
pe 1.11.24
pe 13.12.24

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö noudattaa THL:n suosituksia ja materiaaleja.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Kysy lisää!

Maksullisen täydennyskoulutuksen perumisehdot

Osallistumisen voi perua ilman kuluja ilmoittautumisajan loppuun saakka. Mikäli peruminen tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä, perimme 50 % koulutuksen maksusta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehtävistä peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä veloitamme täyden maksun. Koulutuksen maksut ovat perintäkelpoisia (laki n:o 706/2007).