Hyppää sisältöön
Henkilö reppu olalla
Home Koulutushaku

Sähköpätevyysopinnot, osa 4

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistyksen asennuksia sekä teorian että käytännön harjoitusten kautta. Sisältönä käydään läpi mm. sähköasennusten komponentteja, määräyksiä sekä ohjeita ja niitä sovelletaan käytäntöön eri tehtävien kautta. Lisäksi opintojaksolla opiskellaan sähköasennusten käyttöönottotarkastuksien perusteet.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät kiinteistöjen sähköverkkojen asennusten periaatteet. Osaat valita oikeat komponentit ja kaapelit eri käyttötarkoituksiin standardien ja ohjeiden edellyttämällä tavalla. Tiedät käyttöönottotarkastusten vaatimukset sekä mittausperiaatteet.

Opintojaksolla opiskellaan rakennussähköistyksen suunnittelua sekä teorian että käytännön suunnitteluprojektin kautta. Suunnitteluprojekti toteutetaan tietokantapohjaisella cad-ohjelmalla tuotemalleja hyödyntäen. Ennen suunnitteluprojektin aloitusta perehdytään ohjelman toimintaan. Suunnitteluprojektissa opiskelija laatii kattavan dokumentaation projektin kohteena olevaan kiinteistöön. Projektidokumentaatio sisältää myös kohteen valaistussuunnittelun suunnitteluohjelmaa hyödyntäen.

Opintojakson suoritettuasi hallitset tietokantapohjaisen suunnitteluohjelman käytön ja osaat laatia kattavan dokumentaation rakennussähköistyksen tarpeisiin alan säädöksiä ja määräyksiä noudattaen. Ymmärrät valaistussuunnittelun perusperiaatteet ja pystyt tuottamaan valaistussuunnitelman projektin kohdekiinteistöön. Opit myös simuloimaan ja mallintamaan loistehon kompensointia ja kondensaattoripariston tekniikkaa sekä niihin liittyviä ilmiöitä.

Sisältö

Rakennusten sähköverkkojen asennukset ja asennustarkastukset, 4 op
Rakennusten sähköverkkojen suunnittelu, 6 op
Sähköverkon ilmiöiden mallinnus ja simulointi, 5 op

Sisällön aikataulutus

Opintojakson toteutusajankohta on 28.10.2024 - 20.12.2024.

Moduulistartti on 28.10.2024 Zoomissa. Ajankohta tarkentuu myöhemmin ja on löydettävissä sekä Moodlesta että osoitteesta https://lukkarit.hamk.fi, hakemalla ryhmä AV3TEKN24.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan pääosin itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä on Moodle osoitteessa learn.hamk.fi.

Oppimateriaali

Oppimateriaali esitellään verkko-oppimisympäristö Moodlessa (learn.hamk.fi).

Opetuksen aikataulu

Opinnot sisältävät merkittävän määrän opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä, joten tämän kokonaisuuden suorittaminen vaatii yhteensä noin 400 tunnin työpanosta.

Työelämäyhteistyö

Sisältö on työelämälähtöistä.

Lisätiedot

Opinto sisältää osan Sähköpätevyys 2 -vaatimuksista. Tarkat tiedot sähköpätevyysvaatimuksista (mm. opinnot ja työkokemus) löydät sivulta https://www.seti.fi/sahkopatevyydet.

Tämä toteutus täydentää 'Sähköpätevyysopinnot, osa 1', 'Sähköpätevyysopinnot, osa 2' ja 'Sähköpätevyysopinnot, osa 3' opintotarjontaa. Osat 1 ja 2 ovat tarjolla kevätlukukaudella, osat 3 ja 4 syyslukukaudella. Osien suorittamisjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää sähköalan perusosaamista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Toteutukselle on varattu 50 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Avoimen AMK:n opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintojakson sähköinen oppimisympäristö Moodle (learn.hamk.fi) avautuu toteutuksen alkaessa. Ilmoittautuneet ohjautuvat automaattisesti oppimisympäristöön.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi