Hyppää sisältöön
Kaksi hoitajaa
Home Koulutushaku

Seksuaaliterveys, raskaus ja normaali synnytys

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Tämä opintojakso on osa Perheen terveyden edistäminen ja hoitotyö -moduulia.

Seksuaaliterveys, raskaus ja normaali synnytys -opintojakson suoritettuasi:
- tunnet seksuaaliterveyttä suojaavia ja edistäviä tekijöitä sekä osaat ohjata asiakasta
- ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan säännöllisen kulun ja seurannan
- osaat arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen
- tunnet sukuelinalueen sairauksien ja raskaus- ja lapsivuodeajan lääkehoidon perusteet.

Sisällön aikataulutus

Opintojakson tehtävät ja tentit ajoittuvat 26.8-25.10.2024
Jokainen opintojakson tehtävä ja tentti on avoimena vähintään kahden viikon ajan.
Ajankohdat on kuvattu tehtävittäin ja tenteittäin Learn- oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on e-toteutus, jonka voit suorittaa verkossa. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti sekä osallistuen työskentelyryhmiin.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä oma tietokone, johon tulee olla asetettuna opinnoissa käytettävät sovellukset ( BYOD eli Bring Your Own Device -periaate).

Opintojaksolla on useampi teema, joihin littyy tehtäviä tai testejä. Osa tehtävistä ja niihin liittyvästä keskustelusta käydään verkkoalustalla opiskelijakollegoiden kanssa.

Oppimateriaali

Oppimateriaali löytyy Learn- opimisalustalta. Alustalla on mm. video- ja kirjamateriaalia, H5P- tehtäviä sekä linkkejä mm. Neuko- tietokantaan.

Opetuksen aikataulu

Opntojakson laajuus on 4 opintopistettä, joka tarkoittaa 108 tunnin työskentelyä itsenäisesti materiaalien, tehtävien ja tenttien avulla.

Työelämäyhteistyö

Tähän opintojaksoon ei liity harjoittelua. Työelämäyhteistyö näkyy työelämälähtöisinä oppimistehtävinä.

Lisätiedot

Opintojakso on osa AMK- sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkintojen perusopintoja. Opintojaksolla on eduksi, mikäli sinulla on jo aiempaa osaamista hoitotyön perusteista.

Totetukselle otetaan viisi avoimen AMK:n opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.Ilmoittautuminen on sitova - huomoithan sen. Avoimen AMKin opiskelija maksaa opintomaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojaksolle hyväksytty avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija saa ilmoittatuisajan päätyttyä sähköpostiviestin, jossa on ohje HAMKin tunnusten aktivoimisesta. Huomaathan, että viesti saattaa ohjautua sinun roskapostikansioon.

Toteus on e-opintojakso, joka on suoritettavissa itsenäisesti verkossa. Opiskelu tapahtuu omalla tietokoneellasi. Lue tästä lisää osoitteessa
https://www.hamk.fi/opiskelijalle/palvelut-opiskelijalle/it-ohjeet-ja-opiskelun-tyokalut/kaikki-it-ohjeet/

Opintojakson opintopisteet ja arviointi kirjataan kuukauden sisällä opintojakson päättymisestä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty asteikolla.

Sinulta pyydetään palautetta opintojakson päättyessä.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi