Hyppää sisältöön
Valkotakkinen henkilö kävelee
Home Koulutushaku

Sisäinen valvonta ja vastuullisuusraportointi

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Ilmoittautumisajat

  • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

  • Liiketalous
  • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija osaa määritellä sisäisen tarkastuksen aseman ja tehtävät, ymmärtää sisäisen valvonnan systematiikan sekä tuntee sisäisen tarkastuksen viitekehikot ja standardit.
Hän tutustuu kestävyys- ja vastuullisuusraportointia säätelevään EU lainsäädäntöön ja viitekehyksiin.
Opiskelija perehtyy pakottavaan ja varmennettuun ESG raportointiin osana tilinpäätösinformaatiota sekä sisäisen tarkastuksen rooliin vastuullisuusraportoinnin laadun varmistuksessa.

Sisällön aikataulutus

Opintojakson sisältö:

Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus
Sisäistä valvontaa ja tarkastusta koskeva lainsäädäntö ja ammatillinen viitekehys
Sisäinen tarkastaja
Corporate governance ja whistleblowing-laki

Vastuullisuus- eli ESG-raportointi
Vastuullisuusraportoinnin askelmerkit
ESRS-direktiivit
Hyvän yritysvastuuraportin tunnusmerkit

Opetusmenetelmät

Sisäinen valvonta ja vastuullisuusraportointi on itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso
- teoreettinen opetus, joka kumuloituu edellisten opintojen päälle
- oppimistehtävät sekä portfolio aiheittain
- kokoava palaute ja arviointi opintojakson päättyessä

Opiskelussa hyödynnetään oppimisympäristöinä Moodle-Learnia, ZOOMia sekä Teams-alustaa.

BYOD eli Bring Your Own Device merkitsee omien laitteiden käyttöä opiskelussa tai työnteossa korkeakoulun tiloissa. Oppiminen HAMKissa voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta. Opiskelussa käytetään sähköisiä oppimateriaaleja.

Oppimateriaali

Moodlessa olevat sekä opettajan jakamat materiaalit ja tehtävät.

Opetuksen aikataulu

Voit edetä täysin oman aikataulusi mukaan.

Yhden opintopisteen laskennallinen kuormitus on noin 27 tuntia, yhteensä noin 160 tuntia.

Työelämäyhteistyö

Vierailijalunto/-luennot (tallenteet).

Lisätiedot

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut ovat 15 €/opintopiste ja maksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Avoimen amkin opiskelijakiintiö: 20.

Spark -opintopalautteenantaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärääja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutus viestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta.Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta.

Avoin AMK ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

  • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
  • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
  • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi