Hyppää sisältöön
Kolme henkilöä hymyilee pöydän ääressä
Home Koulutushaku

Talouden tunnusluvut

Ilmoittaudu

Haku alkaa 2.9.2024 08:00

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen

Koulutusalat

 • Johtaminen ja hallinto
 • Liiketalous
 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Yrittäjyys
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija ymmärtää tilinpäätöksen perusperiaatteet ja kokonaisuuden. Hän tunnistaa yrityksen talouden tunnusluvuista saatavan tiedon ja sen merkityksen taloudellisesti kestävässä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

1. Tilinpäätöksen sisältö
2. Liiketoiminnnan laajuutta ja kannattavuutta mittaavat tunnusluvut
3. Vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut
4. Esimerkit ja harjoitustehtävät

Opetusmenetelmät

Talouden tunnusluvut- opintojakso on verkkototeutus. Kaikki opiskelumateriaali, opetusvideot, materiaalit, esimerkit ja harjoitustehtävät ovat moodlealustalla, jossa suoritetaan myös opintojakson päätteeksi tentti.
Moodlen materiaalin lisäksi opiskelijat tutustuvat toimivien yritysten tilinpäätöksiin ja niiden tulkintaan.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina opintojaksolla on moodlessa oleva materiaali, opetusvideot ja harjoitustehtävät. Lisäksi tutustut toimivien yritysten tilinpäätöstietoihin ja niiden tulkintaan.

Opetuksen aikataulu

Opintojakson ajankäyttöön vaikuttaa edeltävä osaamisesti. Teoriamateriaalien opiskelu ja laskutehtävien tekeminen edellyttävät aktiivista ja itseohjautuvaa työskentelyä.

Työelämäyhteistyö

.

Lisätiedot

Opintojaksolle voi osaallistua, vaikka edetäviä kirjanpidon opintoja ei olisikaan. On kuitenkin suositeltavaa opiskella ensin ainakin opintojakso Kirjanpidon perusteet ja käytäntö 5op tai vastaavat opinnot.

Spark -opintopalautteenantaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärääja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen.Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutus viestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta.Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta.

Avoin amk ja CampusOnline opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi