Hyppää sisältöön
Kaksi opiskelijaa koneen äärellä
Home Koulutushaku

Talouden tunnusluvut

Ilmoittautumisajat

 • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusalat

 • Taloushallinto ja kirjanpito
 • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija ymmärtää tilinpäätöksen perusperiaatteet ja kokonaisuuden. Hän tunnistaa yrityksen talouden tunnusluvuista saatavan tiedon ja sen merkityksen taloudellisesti kestävässä liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso koostuu seuraavista osista:

1. Tilinpäätöksen sisältö
2. Liiketoiminnan laajuutta ja kannattavuutta mittaavat tunnusluvut
3. Vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut
4. Esimerkit ja harjoitustehtävät

Opetusmenetelmät

Talouden tunnusluvut- opintojakso toteutetaan verkossa. Kaikki opiskelumateriaali, opetusvideot, esimerkit ja harjoitustehtävät ovat oppimisympäristössä (learn.hamk.fi), jossa suoritetaan myös opintojakson päätteeksi tentti.

Moodlen materiaalin lisäksi opiskelijat tutustuvat toimivien yritysten tilinpäätöksiin ja niiden tulkintaan.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina opintojaksolla on oppimisympäristössä oleva materiaali, opetusvideot ja harjoitustehtävät. Lisäksi pääset tutustumaan toimivien yritysten tilinpäätöstietoihin ja niiden tulkintaan.

Opetuksen aikataulu

Opintojakson laskennallinen kokonaiskuormitus on noin 54 tuntia. Etenet oppimisympäristössä itsenäisesti ja omaan tahtiisi, joten pystyt vaikuttamaan opintojakson kuormittavuuteen suunnittelemalla omaa ajankäyttöäsi.

Lisätiedot

Ilmoittautumisen jälkeen:
- Sinut lisätään opintojaksolle viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
- Opiskeluaikaa on 3 kk.
- Saat arvioinnin noin kuukauden kuluessa opintojakson suorittamisen jälkeen (pl. kesäopinnot, joiden arvioinnit tehdään elokuun aikana).

Opintojakson yhteyshenkilöt:
- Asiakasohjaus: Anni Pajunen, anni.pajunen@hamk.fi
- Oppimistehtävät ja arviointi: Anu Viherä, anu.vihera@hamk.fi

Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärääja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutus viestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta.Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

 • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
 • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
 • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi