Hyppää sisältöön
Nainen katsoo kauas
Home Koulutushaku

Traumaattinen kriisi ja psykososiaalinen tuki

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusalat

  • Sosiaali- ja terveysala
  • Terveysala

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Traumaattinen kriisi ja psykososiaalinen tuki -opintojakson suoritettuasi:
-ymmärrät trauman ja kriisin käsitteet
-osaat kriisiavun palvelut, lainsäädännön ja ohjeistukset
-hallitset kriisityön perusperiaatteet ja -menetelmät
-ymmärrät normaalin surureaktion ja surevan kohtaamisen
-harjoittelet stressinhallintaa ja resilienssin kehittämistä
-osaat työntekijän jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät myötätuntouupumukseen ja sijaistraumatisoitumiseen liittyviä tekijöitä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso on oppimisympäristössä jaksotettu aiheittain, joiden suoritusta suositellaan järjestyksessä.

Opetusmenetelmät

Suoritat opinnot itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomattomasti ja ne sisältävät:
- Verkkoluentoja
- Oppimistehtäviä
- Learn -tenttejä

Opintoihin tarvitset tietokoneen (BYOD). Opetuksessa hyödynnetään sähköistä ja virtuaalista oppimisympäristöä sekä sähköistä opiskelumateriaalia.

Oppimateriaali

Hederenius, S. & Johansson, S. Kriisituki. Tietosanoma.

Muu opiskelumateriaali Learn-oppimisympäristössä

Itsenäinen tiedonhaku kansallisesta ja kansainvälisestä artikkeleista, katsuaksista ja suosituksista sekä kirjallisuudesta ja muusta materiaalista.

Opetuksen aikataulu

1 op on 27 h opiskelijan työtä, eli 5 op on 135 h opiskelijan työtä.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehtäviä ammatillisia harjoitteita voidaan hyödyntää työelämässä.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

  • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
  • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
  • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi