Hyppää sisältöön
Nainen auringonpaisteessa
Home Koulutushaku

Traumatisoituneen asiakkaan auttaminen

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy

Koulutusalat

 • Sosiaali- ja terveysala
 • Terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Hämeenlinna

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

- ymmärtää traumatisoimuksen merkityksen sekä yksilö- että yhteisötasolla
- osaa auttaa ja tukea traumatisoitunutta
- tietää sijaistraumatisoitumisesta ja sen ehkäisemisestä.

Sisällön aikataulutus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

- ymmärtää traumatisoimuksen merkityksen sekä yksilö- että yhteisötasolla
- osaa auttaa ja tukea traumatisoitunutta
- tietää sijaistraumatisoitumisesta ja sen ehkäisemisestä.

Opintojakso etenee vaiheittain. Se koostuu kolmesta teemasta:

1. Trauma ja traumatisoituminen
2. Traumainformoitu työote
3. Työntekijän kuormitus ja sijaistraumatisoitumisen ehkäiseminen

Opetusmenetelmät

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja tervysalan AMK-opiskelijoille.

HUOM! Edeltävät opinnot: mielenterveystyön perusteet / perusopinnot, suositeltava suoritusaika on syventävien/profiloivien sosiaali- ja terveysalan opintojen aikana.

Aikaan ja paikkaan sitomaton itsenäinen ja yksilöllinen työskentely:
- Verkkoluennot
- Oppimistehtävät
- Learn-tentti

Opintoihin tarvitaan tietokone (BYOD). Opetuksessa hyödynnetään sähköistä ja virtuaalista oppimisympäristöä sekä sähköistä opiskelumateriaalia.

Oppimateriaali

Sarvela, K. & Auvinen, E. 2020. Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basam Books.

Muu opiskelumateriaali Learn-oppimisympäristössä

Itsenäinen tiedonhaku kansallisesta ja kansainvälisestä kirjallisuudesta ja muusta materiaalista.

Opetuksen aikataulu

1 op on 27 h opiskelijan työtä, eli 5 op on 135 h opiskelijan työtä.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso perustuu traumainformoituun työotteeseen, joka ottaa huomioon yksilö- ja yhteisönäkökulman. Työote on moniammatillinen ja ajankohtainen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Opintojaksolla tehtäviä ammatillisia harjoitteita voidaan hyödyntää harjoitteluissa/työelämässä.

Lisätiedot

Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki –opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteenantamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet-sivulta.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä).
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.