Hyppää sisältöön
Ihmisiä ryhmässä
Home Koulutushaku

Tulossa: Tekoäly – avain parempaan oppimiseen

Ilmoittaudu

Haku on käynnissä ja päättyy 30.6.2025 00:00

Koulutusalat

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Tavoitteena on edistää tekoälyyn liittyvää ymmärrystä sekä tekoälyn pedagogisesti tarkoituksenmukaista käyttöä. Hankkeessa keskitytään kielimalliin pohjautuvaan tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen niin opettajan kuin opiskelijan oppimisen tukena. Miten opettaja voi hyödyntää tekoälyä suunnittelussa ja opetusmateriaalin tuottamisessa sekä miten opiskelijat hyödyntävät oppimisessa tekoälyä sekä miten sen käyttöä ohjeistetaan?

Tekoäly on nopeasti kehittynyt yhdeksi työelämän työkaluista, jolloin ammatillisen koulutuksen tulee ohjata opiskelijoita tekoälyn hyödyntämisessä. UNESCOn mukaan oppilaitosten on hallittava tekoälyn hyödyntämisessä myös eettiset lähtökohdat ja varmistettava valintojen pedagoginen soveltuvuus opetukseen ja oppimiseen. Osaaminen on tärkeässä roolissa myös opettajan oman työn kehittymisen näkökulmasta. Tärkeimpänä asiana on ymmärtää, miten tekoäly toimii, jotta sitä voi soveltaa oikeassa paikassa oikealla tavalla.

Tekoäly - avain parempaan oppimiseen, 6 op, tarjoaa osallistujille mahdollisuuden täydentää osaamistaan tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtämineen ja tarkoituksenmukaiseen pedagogiseen käyttöön. Koulutuskokonaisuus muodostuu kahdesta 3 op:n laajusisesta osiosta:
1. Tekoäly opettajan työn tukena
2. Opiskelijat tekoälyä hyödyntämässä

Opintojaksot

Tekoäly – avain parempaan oppimiseen (6 op) toteutetaan monimuoto- ja/tai verkkokoulutuksena, joka sisältää neljä koulutuspäivää. Opetusta toteutetaan verkon välityksellä. Osallistujat tekevät kokeiluja kehittäen omaa työtään. Opetusmateriaali ja tiedot oppimisprosessista jaetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lisäksi tarjotaan pienryhmäkohtaista ohjausta verkon välityksellä.

Varattavissa

Koulutus on varattavissa oppilaitoskohtaisena tai alueellisena toteutuksena. Ota yhteyttä, niin aloitetaan yhteissuunnittelu!

Koulutuksen hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Kysy lisää!

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli