Hyppää sisältöön
Opettajat keskustelevat
Home Koulutushaku

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Koulutusalat

  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Muu sijainti

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Kuvaus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

1) jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonai-suutta. Hän hallitsee uraohjauksen teoriaperustan ja osaa soveltaa eri tieteenalojen tarjoa-maa tietoa osaksi omia ohjauksen ammattikäytänteitään. (Uraohjauksen perusta)

2) suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä sekä asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Hän tunnistaa ohjaustyön eettiset vaatimukset ja osaa rakentaa luottamuksellisen, dialogisen asiakassuhteen yksilö- ja ryhmäohjauksessa, sekä kasvokkain että etänä tapahtuvissa ohjaus-tilanteissa. (Uraohjauksen asiakastyö)

3) arvioida ja kehittää omia uraohjauksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien ohjauspalvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta. Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöver-kostoja sekä osaa suunnitella, markkinoida ja organisoida toimivia uraohjauspalveluja. (Ura-ohjauksen kehittävä työote)

Opintojaksot

Seuraava toteutus

Seuraava koulutushaku 1.-31.10.2024 ja koulutus käynnistyy vuoden 2025 alussa. Tiedot tarkentuvat elokuun 2024 aikana.

Kysy lisää!

Kysy lisää sisällöstä!

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli