Hyppää sisältöön
Opiskelija istuu pylväiden välissä läppäri sylissä.
Home Koulutushaku

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja

Koulutusalat

 • Tietojenkäsittely
 • Tietojenkäsittely ja ICT
 • Tietotekniikka

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja on ICT-koulutusta, jossa opit hyödyntämään alan uusimpia työkaluja erilaisten virtuaalimallien, esimerkiksi digitaalisten kaksosten rakentamisessa.

Opintojaksokohtaiset tavoitteet

IoT antureiden tekniikka ja suorituskyky, 3 op

Antureiden toimintaperiaatteita ja tekniikoita tarkastellaan sillä tarkkuudella, että opiskelija saa perusteet arvioida havaitsemisen, mittaamisen, tunnistamisen, luokittelun, jne. toteutusmahdollisuuksia eri käyttötilanteissa.
Sisältö:

Pelit ja pelillisyys, 5 op

Opintojakson tavoite on olla yleinen lähtökohta peliohjelmointiin sekä 3D-visualisointiin pelimoottoreita hyödyntäen. Opintojen aikana on mahdollista kehittää osaamistaan niin peliohjelmoinnin kuin arkkitehtuurisen visualisoinnin suuntaan. Hyödynnämme opintojaksolla Quixel Megascans-palvelua, josta saamme suurimman osan opintojaksolla käytettävistä 3D-malleista sekä materiaaleista. Quixel Megascans on Unreal Enginen luojan, Epicin omistama yritys, jonka päätarkoitus on kuvata luonnossa esiintyviä esineitä, asioita sekä pintoja. Kaikki kuvatut pinnat ja esineet ovat käytettävissä Unreal Enginessä. Palvelu on integroitu pelimoottoriin ja on täysin ilmainen.

IoT arkkitehtuurit, 3 op

Opintojakson suoritettuasi hallitset kokonaiskuvan, miten Esineiden Internet -järjestelmät voidaan toteuttaa käyttäen laitteita, ohjelmistoja, tietoliikenneyhteyksiä, tietoliikenneprotokollia, palvelinsovelluksia ja pilvipalveluita. Ymmärrät teknisiä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan järjestelmien skaalautuminen kymmenien laitteiden ja käyttäjien järjestelmistä tuhansien laitteiden ja käyttäjien järjestelmiksi. Osaat muokata IoT järjestelmän eri osioiden toimintoja ja suunnitella uusia toimintoja.

Python for Data Science, 5 op

Saat perusymmärryksen datatieteen alasta ja sen pääkäsitteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat kerätä, käsitellä ja visualisoida erityyppistä dataa Pythonilla ja sen kirjastoilla, kuten NumPy, Pandas ja Matplotlib. Tavoitteena on myös pystyä analysoimaan annettua tutkimusaineistoa. Pääpaino on käytännön tehtävissä, jotka on suunniteltu kehittämään taitojasi erityisesti analytiikkaprojektin tietojenkäsittelyvaiheissa.

Peliohjelmoinnin perusteet, 5 op

Peliohjelmoinnin perusteet opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot peliohjelmoinnista ja sen eri osa-alueista, erityisesti käyttäjärajapintojen luomisesta sekä pelinsisäisten animaatioiden ja videoiden tekemisestä.

Peliohjelmointi Unreal Enginellä Opitaan harjoitusten kautta, mitä olio-ohjelmointi on sekä miksi se on välttämätöntä lähes kaikenlaisessa ohjelmoinnissa.

Käyttäjärajapinnat Opitaan rakentamaan käyttäjärajapintoja, joilla voi luoda erilaisia valikoita sekä näyttää tietoa pelimaailman esineistä sekä tilasta.

Pelinsisäiset animaatiot: opitaan luomaan pelinsisäisiä animaatioita Unreal Enginen työkaluilla ja animaatioratkaisuilla. Opitaan myös animaatioiden hallintaa ja säätämistä pelinsisäisissä ympäristöissä.

Pelinsisäiset videot: opitaan luomaan pelinsisäisiä videoita ja integroimaan ne peliin. Leikataan videoita ja muokataan niitä pelinsisäisissä ympäristöissä.

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot peliohjelmoinnista sekä käytännön kokemusta pelien luomisesta Unreal Enginellä. Opintojakso kartuttaa taitoja pelimaailman suunnitteluun ja sen toimintojen koodaamiseen. Animaatioeditorin hallinta ja pelinsisäisien videoihin tekeminen antavat hyvän lähtökohdan kehittyä artistiseen suuntaukseen pelialalla.

Verkkopeliohjelmoinnista IoT:hen, 5 op

Opintojaksolla opitaan ymmärtämään pelisovelluksien ja IoT:n yhdistämisen mahdollisuuksia. Opintojakso on suunnattu niille, joilla on jo perusosaaminen ohjelmointikielistä ja jotka haluavat syventää tietämystään verkkopeliohjelmoinnista ja IoT:stä.

Opintojakso keskittyy verkkopeliohjelmoinnin ja Internet of Thingsin (IoT) yhdistämiseen. Osallistujat luovat moninpeliympäristöjä Unreal Enginellä sekä yhdistävät Unreal Engine -sovelluksen IoT:iin hyödyntäen Node.js -ohjelmointikieltä.

Kuvaus

Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja -koulutuksessa opit hyödyntämään uusimpia ICT-ratkaisuja. Opit rakentamaan virtuaalimaailmoja, joissa yhdistyvät Esineiden Internet, data ja pelimoottorit. Virtuaalimalleja voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä, erilaisten laitteistojen käyttökoulutuksissa ja simulaatioissa.

Opinnot on suunnattu kaikille uusimmista ICT-alan teknologioista kiinnostuneille. Koulutus sopii hyvin henkilöille, jotka haluaisivat työskennellä virtuaalimallinnuksen parissa. Osaajakoulutuksen voi suorittaa muiden opintojen tai työn ohessa.

Koulutuksen sisällöt koostuvat muun muassa esineiden internet -tekniikasta (IoT), data-analytiikan perusteista, pelimoottoriosaamisesta ja ohjelmoinnista.

Opintojaksot

Koulutus oli todella hyödyllinen

Koulutus oli todella hyödyllinen
Suoritin Virtuaalimaailman IoT-, data- ja pelimoottoriosaaja koulutuksen 2022-2023. Olen tyytyväinen perinpohjaiseen koulutukseen. Opetusta oli mukava seurata, ymmärrys opiskeltavia asioita kohtaan kasvoi ja sain ratkaistua aikaisemmin kohtaamiani ratkaisemattomia ongelmia. Taustaltani teen ihan muuta työtä ja kiinnostus koulutusta kohtaan syntyi harrastelijapohjalta. Tulevaisuudessa haaveilen oman yrityksen perustamisesta tai alan työstä. Opiskeltavat asiat vaativat jonkin verran ajallista panostusta eli välillä opiskelua myös viikonloppuisin tarvittiin. Koin koulutuksen hyödylliseksi ja seuraavaksi ajatuksissa on jatkaa opintoja avoimen amk:n puolella. Itselleni koulutus oli todella hyödyllinen.

Opiskelijapalaute

Varaa ohjausaika opolta

Pohditko, sopiiko tämä opinto sinulle? Voit varata ohjausajan jatkuvan oppimisen opinto-ohjaajalta.

Ohjaus pidetään puhelimitse tai Teams-kokouksena, ja sen kesto on 30 min. Ohjaus on maksutonta eikä sido mihinkään. Aikoja on tarjolla torstaisin ja perjantaisin.

Perumisehdot, osaajakoulutukset ja korkeakouludiplomit

 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista.
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot.
 • Mikäli opinnot maksetaan useammassa erässä, tulee osallistuminen perua viimeistään 14 vuorokautta ennen seuraavan moduulin alkua. Mikäli osallistumista ei peruta tai opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, laskutetaan seuraava erä kokonaisuudessaan.
 • HUOM! Maksujen laiminlyönti katkaisee opiskeluoikeuden välittömästi. Opiskeluoikeutta ei palauteta.
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.
 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina elomakkeella (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.)
 • Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

Yhteystiedot

Koulutusta koskevissa yleisissä asioissa olethan yhteydessä koulutussuunnittelijaan tai avoimen yleiseen info-osoitteeseen: avoinamk@hamk.fi

Koulutuksen tarkeampia sisältöjä koskevat kysymykset on hyvä kohdistaa koulutuspäällikölle, joka vastaa koulutuksen järjestämisestä.