Hyppää sisältöön
Yksi henkilö seisoo ja muut istuvat kuuntelemassa
Home Koulutushaku

Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus

Koulutusalat

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Monimuoto-opetus

Tavoite

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää yrittäjyyskasvatuksen parissa toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta yrittäjyyspedagogiikasta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

• jäsentää yrittäjyyskasvatusta osana muuttuvaa työelämää ja laajempaa yhteiskunnan kokonaisuutta. Hän hallitsee yrittäjyyskasvatuksen teoriaperustan ja tietää, miten eri tieteenalojen tarjoamaa tietoa voidaan soveltaa osaksi omaa yrittäjyyskasvatuksellista toimintaa. (Yrittäjyyskasvatuksen perusteet)

• suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä ja asiakastarvelähtöisiä yrittäjyyskasvatuksen prosesseja. Hän tunnistaa yrittäjyyskasvatuksen vaatimukset ja osaa toteuttaa alueellaan ja/tai valtakunnallisesti merkityksellisiä yrittäjyyskasvatusta edistäviä toimintoja ja arvioi niiden vaikuttavuutta. (Yrittäjyyskasvatus käytännössä)

• arvioida ja kehittää omia yrittäjyyskasvatuksen ammattikäytänteitään sekä eri tahojen tarjoamien yrittäjyyskasvatustoimintojen ja -palvelujen toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Hän osaa muodostaa ja ylläpitää työnsä kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä osaa suunnitella, viestiä ja organisoida yrittäjyyskasvatusta organisaatiossaan ja alueellaan. (Yrittäjyyskasvatuksen kehittävä työote)

Kuvaus

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus 30 op on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, JAMK, OAMK, TAMK) sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti -instituutin yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, lukioiden ja perusopetuksen opetushenkilöstölle. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, jotta koulutuksen aikana tehtävä kehittämistyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja oppilaitosta hyödyttävää.

Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, ennakko- ja oppimistehtäviä, webinaareja, pienryhmätyöskentelyä ja ohjaustapaamisia verkossa sekä kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus.

Koulutus on osaamisperusteinen. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omassa työssä tapahtuvaan kehittämiseen. Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen ja osoittaminen henkilökohtaistetaan.

Opintojaksot

Koulutuksen aikataulu

Koulutuspäivät järjestetään verkossa klo 12-16:

20.-21.3.2024
17.-18.4.2024
15.5.2024
28.-29.8.2024
25.-26.9.2024
30.-31.10.2024
20.-21.11.2024
11.12.2024
15.-16.1.2025
12.-13.2.2025
19.-20.3.2025

Lisäksi toteutetaan erillisiä pienryhmätapaamisia ja -ohjauksia, joista sovitaan erikseen.

Kysy lisää!

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
OAMK, Oulun Ammattikorkeakoulu.OAMK kirjoitettu oranssilla. Loput mustalla.
TAMKin logo, Tampereen ammattikorkeakoulu
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo