Hyppää sisältöön
Henkilö reppu olalla
Home Koulutushaku

Yrityksen perustaminen

Koulutusalat

  • Yrittäjyys
  • Yrittäjyys ja liiketalous

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Opiskelija tietää:
- yrityksen perustamisen prosessin
- yritysmuodot ja niiden erot
- tarvittavat vaiheet ja viranomaisvelvoitteet yrityksen perustamisessa
Opiskelija osaa:
- laatia liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten resurssien hankkimisen
Opiskelija ymmärtää:
-yrityksen verotukseen ja kirjanpitoon liittyvät vaatimukset
- yrityksen toiminnan aloittamisen ja kehittämisen vaiheet
Opiske

Opetusmenetelmät

Yrityksen perustaminen (2op) on itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettava nonstop-opintojakso. Opintojakson aikana opit, mitä yrityksen perustamiseen liittyy ja mitä se edellyttää sinulta aloittavana yrittäjänä. Opintojaksolla perehdytään yrityksen perustamisen prosessiin neljän teeman avulla:

a) Minustako yrittäjä?
b) Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
c) Yhtiömuodon valinta
d) Yrityksen perustamisen asiakirjat

Kukin teema koostuu aiheeseen herättelevistä videoista, opetusmateriaalista, lisämateriaalista ja harjoitustehtävästä. Tehtävät testaavat kykyäsi reflektoida omaa osaamistasi, pohtia omia tavoitteitasi ja suunnitella omaa liiketoimintaasi.

Oppimateriaali

Oppimateriaalina toimivat:

- Opettajien kokoama opetusmateriaali oppimisympäristössä (learn.hamk.fi)
- Verkkolähteet ja videot
- Uusyrityskeskuksen yrityksen perustamisopas (pdf)

Opetuksen aikataulu

Opintojakso on laajuudeltaan 2 opintopistettä. Se tarkoittaa laskennallisesti 52 tuntia opiskelua. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin, joten voit vaikuttaa kuormitukseen itse mm. omalla aikataulutuksellasi.

Työelämäyhteistyö

Opintojakso on laadittu yhteistyössä Hämeen Uusyrityskeskus ry:n kanssa.

Lisätiedot

Ilmoittautumisen jälkeen:
- Sinut lisätään opintojaksolle viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
- Opiskeluaikaa on 3 kk.
- Saat arvioinnin noin kuukauden kuluessa opintojakson suorittamisen jälkeen (pl. kesäopinnot, joiden arvioinnit tehdään elokuun aikana).

Opintojakson yhteyshenkilöt:
- Asiakasohjaus: Anni Pajunen, anni.pajunen@hamk.fi
- Oppimistehtävät ja arviointi: Risto Järvinen, risto.jarvinen@hamk.fi

Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opintopalaute löytyy Pakki -opiskelijan työpöydältä, jonne ilmestyy ilmoitus opinnoista/moduuleista, joille olet ilmoittautunut ja palaute on annettavissa. Saat HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteenantamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos et ole sitä ennen jo antanut palautetta. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet-sivulta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

  • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
  • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
  • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi