Hyppää sisältöön
Green digital manufacturing
Home Koulutushaku

Green Digital Manufacturing – Kestävät digitaaliset valmistustekniikat

Koulutusalat

  • Konetekniikka
  • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opintojentasot

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Sijainti

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Koulutuksen kuvaus

HAMK ja Hyria Koulutus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden ajalla 1.11.2023-31.5.2024. Tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetuskieli on suomi.


Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat:


1) Valmistustekniikoiden perusteet, 6 op (ilmoittautuminen päättynyt)


2) Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta, 4 op 


3) Tuotannon kehittäminen, 3 op 


4) Tuotteen tai tuotannon kehittämisprojekti, 3 op (ilmoittautuminen päättynyt)


Teemojen sisältökuvaukset ja ilmoittautumisohjeet voit lukea alta.

Toteutusaika

01.11.2023 - 31.05.2024

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Paikka

Suurin osa koulutuksen sisällöistä on itsenäistä, työn ohessa suoritettavaa verkko-opiskelua. Osaan opinnoista sisältyy lähiopetuksena toteutettavia, vapaaehtoisia laboratorioharjoituksia Riihimäellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus on jaettu neljään eri teemaan, joihin voit osallistua kiinostuksesi mukaisesti.


Koulutuksen Teemaan 2 ilmoittautuminen on avoinna 25.1.2024 asti ja Teemaan 3 ilmoittautuminen on avoinna 24.3.2024 asti. Ilmoittautuminen Teemoihin 1 ja 4 on päättynyt.


 


Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta. Täytä ilmoittautumislomake tästä linkistä. Tervetuloa opiskelemaan!


 


Teema 2: Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta (4 op)


Toteutetaan ajalla 1.2.-31.3.2024. Teeman sisältö on suunnattu suunnittelijoille, mutta soveltuu myös tuotannon parissa työskenteleville. Opiskelijalle valinnaiset koulutussisällöt valitaan oman tarpeen ja omien tavoitteiden mukaisesti valmistustekniikoiden tai työtehtävän mukaan.Teema 2 muodostuu seuraavista osista:


Osa 1. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) -perusteet 1 op


Osa 2. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) hitsauksessa 1 op


Osa 3. Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) koneistuksessa 1 op


Osa 4. Toleranssit ja pinnankarheudet 1 op


 


Teema 3: Tuotannon kehittäminen (3 op)


Toteutetaan ajalla 1.4.-31.5.2024. Teemakokonaisuus sisältää verkko-opiskelua sekä ohjattuja harjoituksia etäopetuksena 1-2 päivää. Kokonaisuus on suunnattu CNC-koneistustehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan.


Teema 3 sisältää osan CNC-koneistus 3 op. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät CNC-jyrsinnän menetelmäsuunnittelua ja osaat laatia NC-ohjelman Mastercam ohjelmalla yksinkertaiselle työkappaleelle, käyttäen nykyaikaisia työkaluja sekä työstöarvoja ja koneistuksen metodeja. Ymmärrät nykyaikaisten CNC-jyrsinnän välineiden ja ohjelmistojen käyttöä.

Toteutustapa

Koulutuskokonaisuuden aloitustilaisuus järjestettiin 1.11.2023. Aloitustilaisuuden tallenne on katsottavissa verkko-oppimisympäristössä. Osa teemoista sisältää myös videotallenteen tai ohjaustapaamisia, joissa annetaan tarkempia aloitus- ja työskentelyohjeita.


Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opinnot on mahdollista sisällyttää (AHOT) myöhemmin osaksi HAMKin konetekniikan AMK-opintoja tai Hyrian kone- ja tuotantotekniikan opintoja. 

Kohderyhmä

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työssä olevat henkilöt. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös työvoiman ulkopuolella olevat (esimerkiksi kotivanhemmat tai varusmiehet) toimialalle koulutetut tai suuntaavat henkilöt.

Tavoite

Valmistavan teollisuuden vihreä siirtymä on resurssitehokasta materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja datan pitkäaikais- ja uusiokäyttöä. Taustalla hyödynnetään DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) tuotekehitysmetodia, jonka periaatteet yksinkertaistavat tuotteen valmistettavuutta, alentavat valmistuskustannuksia ja optimoivat kokoonpantavuutta. DFMA-periaatteet vaikuttavat päästöjen vähenemiseen, ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, energia- ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. 

Kouluttajat

HAMKin ja Hyrian kouluttajat.

Muu info

 


Konetekniikan koulutuspäällikkö Teppo Syrjäaho, teppo.syrjaaho@hamk.fi


Koulutussuunnittelija Heini Liminka, heini.liminka@hamk.fi

Ilmoittautuminen