Hyppää sisältöön
Green digital manufacturing
Home Koulutushaku

Green Digital Manufacturing – Kestävät digitaaliset valmistustekniikat

Ilmoittaudu

Jatkuva haku

Koulutusalat

  • Konetekniikka
  • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opintojen tasot

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Paikka

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Koulutuksen kuvaus

HAMK ja Hyria Koulutus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden ajalla 31.10.2024-30.4.2025. Tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetuskieli on suomi. 


Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat:


1) Valmistustekniikoiden perusteet


- Koneistuksen perusteet 3 op


- Hitsausmenetelmät 2 op


- Koneistukselle vaihtoehtoiset valmistustekniikat 1 op


2) Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta


- Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) perusteet 1 op


- Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) hitsauksessa 1 op


- Valmistusystävällinen suunnittelu (DFMA) koneistuksessa 1 op


- Toleranssit ja pinnankarheudet 1 op


3) Tuotannon kehittäminen


- CNC-koneistus 3 op


- Tuotannon tehostaminen robotiikan avulla 3 op


Voit tutustua koulutuksen sisältöön tarkemmin hankkeen omalla sivulla osoitteessa www.hamk.fi/projektit/green-digital-manufacturing


Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024-2025 koulutuskokonaisuuteen käynnistyy syksyllä 2024. Otathan yhteyttä koulutukseen järjestäjään, mikäli olet kiinnostunut opinnoista.

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Paikka

Suurin osa koulutuksen sisällöistä on itsenäistä, työn ohessa suoritettavaa verkko-opiskelua. Osaan opinnoista sisältyy lähiopetuksena toteutettavia, vapaaehtoisia laboratorioharjoituksia Riihimäellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus on jaettu kolmeen eri teemaan, joihin voit osallistua kiinostuksesi mukaisesti. Voit tutustua koulutuksen sisältöön hankkeen omalta sivulta osoitteesta www.hamk.fi/projektit/green-digital-manufacturing

Toteutustapa

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa itsenäisenä verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opinnot on mahdollista sisällyttää (AHOT) myöhemmin osaksi HAMKin konetekniikan AMK-opintoja tai Hyrian kone- ja tuotantotekniikan opintoja. 

Kohderyhmät

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työssä olevat henkilöt. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös työvoiman ulkopuolella olevat (esimerkiksi kotivanhemmat tai varusmiehet) toimialalle koulutetut tai suuntaavat henkilöt.

Tavoite

Valmistavan teollisuuden vihreä siirtymä on resurssitehokasta materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja datan pitkäaikais- ja uusiokäyttöä. Taustalla hyödynnetään DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) tuotekehitysmetodia, jonka periaatteet yksinkertaistavat tuotteen valmistettavuutta, alentavat valmistuskustannuksia ja optimoivat kokoonpantavuutta. DFMA-periaatteet vaikuttavat päästöjen vähenemiseen, ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, energia- ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. 

Kouluttajat

HAMKin ja Hyrian kouluttajat.

Muu info

Konetekniikan koulutuspäällikkö: Teppo Syrjäaho, [email protected]


Koulutussuunnittelija: Heini Liminka, [email protected]