Hyppää sisältöön
Green digital manufacturing
Home Koulutushaku

Green Digital Manufacturing – Kestävät digitaaliset valmistustekniikat

Koulutusalat

  • Konetekniikka
  • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opintojentasot

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Sijainti

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Koulutuksen kuvaus

HAMK ja Hyria Koulutus toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden ajalla 1.11.2023-31.5.2024. Tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. Koulutus on osallistujalle maksutonta. Opetuskieli on suomi. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 koulutuskokonaisuuteen on päättynyt. Otathan yhteyttä koulutuksen järjestäjään, mikäli olet kiinnostunut opinnoista.


Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat seuraavat teemat:


1) Valmistustekniikoiden perusteet, 6 op


2) Tuotteen suunnittelu valmistuksen näkökulmasta, 4 op 


3) Tuotannon kehittäminen, 3 op 


4) Tuotteen tai tuotannon kehittämisprojekti, 3 op 


Teemojen sisältökuvaukset ja ilmoittautumisohjeet voit lukea alta.

Toteutusaika

01.11.2023 - 31.05.2024

Hinta

Koulutus on osallistujalle maksutonta. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Työ- ja elinkeinoministeriö.

Paikka

Suurin osa koulutuksen sisällöistä on itsenäistä, työn ohessa suoritettavaa verkko-opiskelua. Osaan opinnoista sisältyy lähiopetuksena toteutettavia, vapaaehtoisia laboratorioharjoituksia Riihimäellä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus on jaettu neljään eri teemaan, joihin voit osallistua kiinostuksesi mukaisesti. Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023-2024 koulutuskokonaisuuteen on päättynyt. Otathan yhteyttä koulutukseen järjestäjään, mikäli olet kiinnostunut opinnoista.

Toteutustapa

Koulutuskokonaisuuden aloitustilaisuus järjestettiin 1.11.2023. Aloitustilaisuuden tallenne on katsottavissa verkko-oppimisympäristössä. Osa teemoista sisältää myös videotallenteen tai ohjaustapaamisia, joissa annetaan tarkempia aloitus- ja työskentelyohjeita.


Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opintoihin sisältyy opintojen ohjausta opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opinnot on mahdollista sisällyttää (AHOT) myöhemmin osaksi HAMKin konetekniikan AMK-opintoja tai Hyrian kone- ja tuotantotekniikan opintoja. 

Kohderyhmä

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kone- ja metallialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työssä olevat henkilöt. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös työvoiman ulkopuolella olevat (esimerkiksi kotivanhemmat tai varusmiehet) toimialalle koulutetut tai suuntaavat henkilöt.

Tavoite

Valmistavan teollisuuden vihreä siirtymä on resurssitehokasta materiaalien, komponenttien, tuotteiden ja datan pitkäaikais- ja uusiokäyttöä. Taustalla hyödynnetään DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) tuotekehitysmetodia, jonka periaatteet yksinkertaistavat tuotteen valmistettavuutta, alentavat valmistuskustannuksia ja optimoivat kokoonpantavuutta. DFMA-periaatteet vaikuttavat päästöjen vähenemiseen, ympäristöystävällisempiin tuotteisiin, energia- ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Kestävät digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä kone- ja metallialan valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista teollisuuden vihreästä siirtymästä. 

Kouluttajat

HAMKin ja Hyrian kouluttajat.

Muu info

 


Konetekniikan koulutuspäällikkö Teppo Syrjäaho, teppo.syrjaaho@hamk.fi


Koulutussuunnittelija Heini Liminka, heini.liminka@hamk.fi

Ilmoittautuminen