Hyppää sisältöön
Home Koulutushaku

TRIPEDA II -Laatua pedagogiseen suunnitteluun

Koulutusalat

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus
  • Ammatillinen opettajankoulutus
  • Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
  • Opettajankoulutus

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Opetuskieli

  • Suomi

Sijainti

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Koulutuksen kuvaus

Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää uudistumista myös ammatillisilta opettajilta. Jatkuvan oppimisen uudistus vaatii kehittämään työelämälähtöistä ja entistä monimuotoisempaa koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista. Nämä ovat tärkeitä osa-alueita koulutuksen laadun kehittämisessä.

Koulutus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitelluista verkko-opinnoista ja pelillistetystä toteutuksesta, joissa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä.

Koulutuksen tavoitteena on edistää osallistujien pedagogista suunnitteluosaamista huomioiden erityisesti

1) osaamisperustaisen oppimisprosessin suunnittelu ja toteuttaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä

2) monimuotoiset uudet oppimisympäristöt sekä

3) uudenlainen pedagoginen ajattelu ja työvälineet digitaalisissa ympäristöissä sekä pelillisyys oppimisen tukena

Hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.

Paikka

Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu koulutukseen TAMK:n sivulla

Koulutuksen sisältö

Pedagoginen suunnittelu ja käytännön opetuksen toteuttaminen (4 op) 30.8.–11.10.2024

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit jatkuvaan oppimiseen (4 op) 1.11.–20.12.2024

Uutta pedagogista ajattelua ja työvälineitä digitaalisissa ympäristöissä (4 op) 11.1.–14.2.2025

Toteutustapa

Täysin verkossa toteutettava kokonaisuus. Kaksi ensimmäistä koulutusosiota sisältävät intensiivisen viikonlopun (pe-la), joissa on molemmissa kolme toiminnallista verkkotyöpajaa. Työpajojen jälkeen ryhmä jatkaa työskentelyä ohjatusti pienryhmissä. Osion III työpajassa toteutetaan innostava pedagogiikkaa käsittelevä pelipäivä. Koko koulutus päättyy perjantaina 7.2.2025 yhteiseen verkkotyöpajaan, jossa esitellään ja arvioidaan kehittämistehtäviä.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, kehittämistehtävissä toimivat sekä vapaan sivistystyön kouluttajat. Osallistujilla odotetaan olevan aiempia pedagogisia opintoja taustalla.

Kouluttajat

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntija Anne-Maria Korhonen, TAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat Sanna Brauer, Matleena Laakso ja Sanna Ruhalahti.

Muu info

Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä, puh. 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi

Koulutuskoordinaattori Anna Saukkonen, puh. 050 406 6095, anna.saukkonen@hamk.fi