Hyppää sisältöön
Nainen katsoo ylöspäin ulkona ja varjostaa auringon heistumista silmiin kädellään. Takana keltaseinäinen ja punakattoinen vanha rakennus.

Työelämätaidot ja urasuunnittelu

Mahdollisuudet unelmatyöhön vaativat suunnitelmallisuutta, tavoitteita ja paneutumista. Tee tästä itsellesi oma uraprojekti. 

Suunnittele työuraasi koko elämäsi ajan; ennen opintoja, opintojen ajan ja vielä opintojen jälkeen. Ole aktiivinen ja vaikuta etenemiseen omilla valinnoillasi.

Urasuunnitteluun liittyy paljon selvitettävää: Millaisiin töihin haluat? Missä valmistuneet omalla alallasi työskentelevät? Millaisia vaatimuksia työnantajilla on?  Mitä osaamista minun kannattaa hankkia? Millainen HOPS ja profiloivien moduulien valinta tukevat parhaiten osaamiseni kehittymistä? Miten työntekijän urasuunnittelu eroaa yrittäjän urasuunnittelusta?

Urasuunnittelun tarkoitus on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan ja viestimään siitä. Harjoittelupaikan tai työn haussa se tarkoittaa osaamisesta kertovien aineistojen, kuten portfolion, ansioluettelon (CV) ja työhakemusten tekoa. Urasuunnittelun tavoitteena on lisätä näitä valmiuksia.

Uraohjausta ja tukea uraprojektissa saa koulutusten opinto-ohjaajilta, opettajilta, alumneilta, rekryammattilaisilta ja työnantajilta.  Muista, että omasta työstä ja urapolusta kerrotaan yleensä mieluusti.

Urasuunnittelun osa-alueet

  • OSAAMINEN – omien vahvuuksien, tietojen ja taitojen sekä ominaisuuksien tunnistaminen ja niiden esiintuomisen taito
  • TYÖNHAKUTAIDOT – työn hakeminen on taitolaji, jota voit kehittää; hio taitojasi!
  • TÖIHIN – millaisia työpaikkoja on tarjolla, mihin muut valmistuneet ovat sijoittuneet, miten työuraa voi rakentaa
  • URAPROJEKTI- tee urasuunnittelusta projektikokonaisuus suunnittelusta toteutukseen asti; muuta projekti halutessasi myös opinnoksi