Opiskelijapalautteet - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet

13.12.2019 09:08

HAMK kehittää toimintaansa keräämällä opiskelijoilta palautetta opinnoista, opinnäytetyöstä, oppimiskokemuksista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Lisäksi järjestämme opiskelijapalautekeskusteluita kerran vuodessa rehtoreiden ja opiskelijoiden kesken sekä koulutuspäälliköiden johdolla koulutuksissa vähintään kerran lukuvuodessa.

Opiskelijapalautteet ovat osa HAMKin laadunvarmistusta ja niitä käytetään korkeakoulun toimintojen kehittämiseen. 

Moduulipalaute

Muistathan antaa palautetta jokaisen moduulin/opinnon päättyessä toteutuksesta HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Palautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen moduulin toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu kuukauden ajan moduulin päättymisen jälkeen. 

Moduulipalautetta voit antaa joko HAMK Appin kautta (lataa HAMK App sovelluskaupasta omaan älypuhelimeesi) tai selaimen kautta moduulipalautteen lomakkeella. HAMK Appia käyttäessäsi saat aina ilmoituksen moduuleista, joille palaute on annettavissa. Moduulipalautejärjestelmä tunnistaa moduulit, joille sinut on hyväksytty. Voit antaa palautetta yhdestä moduulista vain kerran (ja koko palautekyselyyn pitää vastata kerralla) joko HAMK Appin tai selaimen kautta.

HAMKin yhteisen moduulipalautteen avulla kehitetään tutkintojen toteutusta koko HAMKissa. Tietoa oman koulutuksesi moduulipalautteista ja niiden pohjalta tehtävistä kehittämistoimenpiteistä saat koulutuksesi opettajilta ja koulutuspäälliköltä.

Jos et pääse antamaan moduulipalautetta, laita tiketti ServiceDeskiin tai sähköpostia osoitteeseen it(at)hamk.fi 

Opinnäytetyöpalaute

Kun olet saanut opinnäytetyösi valmiiksi, muista antaa opiskelijapalautetta prosessista. Anna palautteesi opinnäytetyöprosessista opinnäytetyön palautelomakkeella.

Syksyn 2019 aikana opinnäytetyöpalautteen antaminen siirtyy annettavaksi HAMK Appin tai selaimen linkin kautta. Tällöin palautetta voit antaa sen jälkeen, kun olet saanut arvosanan opinnäytetyöstäsi opintosuoritusrekisteriin. 

Palautekeskustelut rehtoreiden kanssa

HAMKissa toteutetaan vuosittain syyslukukauden loppupuolella rehtorin opiskelijakuulemiset. Keskusteluihin osallistuvat opiskelijaryhmien edustajat, jotka ovat keränneet ryhmältään palautetta annettujen teemojen mukaisesti. Opiskelijaryhmien edustajat ja rehtorit keskustelevat näistä teemoista tapaamisessa. Rehtorin opiskelijakuulemisten teemat kiinnittyvät HAMKin strategiaan ja siinä määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseen.

Opiskelijoiden hyvinvointikysely

Opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan joka toinen vuosi, alkuvuodesta tammi-helmikuussa. Hyvinvointikyselyn kohderyhmänä ovat kaikki AMK-tutkinto-opiskelijat. Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden hyvinvoinnin tilaa ja tuloksia käytetään korkeakoulun hyvinvointipalveluiden ja ohjauspalveluiden sekä koulutuksen toteuttamisen kehittämiseen. Kahden vuoden välein toteutettavasta hyvinvointikyselystä saadaan myös trenditietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksista.

Viimeisin hyvinvointikartoitus oli keväällä 2019, seuraava kysely toteutetaan vuoden 2021 alussa. 

Koulutusten opiskelijapalautekeskustelut

Koulutuspäällikkö pitää koulutuksen opiskeluryhmien edustajien kanssa säännölliset palautekeskustelut 1-2 kertaa lukuvuodessa. Palautekeskusteluissa käsitellään koulutuksen toteuttamiseen sekä kampuksen tiloihin ja palveluihin liittyviä asioita. Palautekeskusteluissa sovitaan kehittämistoimenpiteistä ja seurataan niiden toteutumista. 

Oppimiskokemusmittari

HAMKissa kehitetään oppimiskokemusmittaria, jonka käyttöä pilotoidaan keväällä 2020. Pilotoinnin jälkeen kysely otetaan käyttöön kaikille tutkinto-opiskelijoille. 

Valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely AVOP

AVOP-kyselyn avulla kootaan ajantasaista tietoa ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden näkemyksistä opetuksesta ja oppimisesta, kansainvälistymisestä, työelämäyhteyksistä, harjoittelusta, opinnäytetyöstä sekä opiskelutyytyväisyydestä. AVOP-kyselyyn pitää vastata viimeistään tutkintotodistusta haettaessa. Valtakunnallinen AVOP-kysely on Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä. 

Ohjeet AVOP-kyselyyn vastaamisesta: Opiskelijalle > Valmistuminen.  

Uraseurantakysely

Uraseurantakyselyllä selvitetään tutkintoon valmistuneiden työ- ja uratilannetta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurantaa pilotoitiin vuoden 2019 alussa vuonna 2013 valmistuneille ja syksyllä 2019 uraseurantakysely toteutettiin kaikille vuonna 2014 valmistuneille. Kysely on kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen ja se lähetetään suoraan valmistuneille. Katso aiempien uraseurantakyselyiden avulla luotuja tehtävänkuvauksia ja kertomuksia työelämäkokemuksista toissa.fi-sivustolta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU