Opiskeluterveydenhuolto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

01.12.2020 10:47

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON PALVELUT MUUTTUVAT 1.1.2021 alkaen. 

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi kevätlukukaudelle viimeistään 31.1., sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle viimeistään 31.1. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun. 

Lue tästä lisää YTHS:n palveluista.

 

————————————————————-

Vuoden 2020 loppuun saakka HAMKin opiskelijana olet oikeutettu käyttämään opiskeluterveydenhuoltoa ja normaalia kunnallista terveydenhuoltoa sekä hammashuoltoa. Olet oikeutettu palveluun siinäkin tapauksessa, että virallinen kotikuntasi on jokin muu kuin opiskelupaikkakuntasi.

Huolehdimme hyvinvoinnistasi

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on osaltaan vahvistaa koko opiskeluyhteisön hyvinvointia, nuoren omia voimavaroja ja tukea aikuistumista ja elämänhallintaa.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille, pyritään edistämään opiskelijoiden terveyttä ja tukemaan opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Opiskeluterveydenhuolto ohjaa opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, auttaa eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tukee opiskelussa. Pääperiaatteena on luottamuksellisuus ja yksilöllisyys. Syrjäytymisen ehkäisyssä tehdään moniammatillista yhteistyötä.

​Terveydenhoita​jan palvelut

Terveydenhoitaja palvelee seuraavissa tilanteissa:

  • terveystapaamiset
  • ensiapu
  • rokotukset
  • seksuaali- ja ehkäisyneuvonta
  • tarvittaessa tukea päihteiden käytön hallinnassa
  • jos mieliala huolestuttaa
  • opiskelijan terveydentilassa on jokin huolestuttava asia, joka vaikuttaa opiskeluun

Terveyskysely ja terveystapaaminen

Terveydenhoitaja antaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana jokaiselle opiskelijalle täytettäväksi terveyskyselyn. Tämän perusteella kutsutaan terveystapaamiseen jokainen halukas sekä terveydenhoitajan harkinnan, huolen, mukaan muitakin opiskelijoita.

Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystapaamiseen. Terveystapaamisessa keskustellaan sekä psyykkisestä että fyysisestä terveydentilasta ja elintavoista, terveyskäyttäytymisestä ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista sekä koulutusalan kannalta erityisistä terveyteen liittyvistä haasteista. Tämän tarkoituksena on tukea onnistumista opinnoissa ja tulevassa ammatissa.

Sairaanhoitopalvelut

Vastaanotolle voi hakeutua, kun tarvitsee kiireellistä apua tai neuvontaa sairauksien hoidossa, tapaturmissa, perusrokotusten tehostamisessa ja pienissä hoitotoimenpiteissä (esim. ompeleiden poisto). Terveydenhoitajalle pääsee kampuskohtaisesti sovittuina aikoina ilman ajanvarausta. Sähköpostitsekin voi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan sopiakseen aikaa.

Tapaturmista tehdään tapaturmavakuutusilmoitus oppilaitoksen opintosihteerien kautta.

Opiskeluterveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijoille järjestää kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Opiskeluterveydenhuolto on järjestetty HAMKn eri paikkakunnilla hieman eri tavoin. Katso tiedot oman opiskelupaikkakuntasi kohdalta.

Opiskeluhuoltotyö

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuollon tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimisympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää opiskeluympäristön hyvinvointia. Terveydenhoitaja on mukana jokaisen kampuksen Opiskeluhyvinvointi-ryhmässä terveydenhuollon asiantuntijana.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU