Opiskeluterveydenhuolto - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

01.12.2021 13:45

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tuli voimaan 1.1.2021. Lain myötä amk-opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tutkintoa suorittavat, läsnäolevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat saavat perusterveydenhuollon palvelut YTHS:n kautta. Palveluiden piiriin kuuluvat siis myös esimerkiksi monimuoto- ja YAMK-opiskelijat.

YTHS:n palvelut linjataan laissa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Opiskeluterveydenhuollon oppaassa. Oppaassa määritellään mm. terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sisältö.

YTHS:n tehtävänä on

  • järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä
  • edistää opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia.

YTHS:n palvelut tuotetaan yhtenäisesti kaikkialla Suomessa. Saat siis samantasoiset palvelut, opiskelitpa sitten missä päin Suomea tahansa. Tarkemmin palveluista, toimipaikoista ja ajanvarauksesta voi lukea YTHS:n sivuila

YTHS-maksun maksavat kaikki läsnäolevat opiskelijat, jotka kuuluvat YTHS:n palveluiden piiriin.  Terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle lukukausittain eli kaksi kertaa vuodessa. Kela ei lähetä laskua vaan terveydenhoitomaksun suorittamisesta on huolehdittava oma-aloitteisesti. Kelan sivuille on koottuna lisätietoa terveydenhoitomaksun maksamisesta ja eräpäivistä.

 

YTHS logo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU