Hyppää sisältöön
Home Opiskelijat selvittävät Lehijärven Myllyojan valuma-alueen kuormitusta syksyllä

Opiskelijat selvittävät Lehijärven Myllyojan valuma-alueen kuormitusta syksyllä

Hattulan Lehijärven Myllyojan valuma-alue on valittu pilottikohteeksi Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan Opitaan lisää ojista -hankkeeseen. Syksyllä käynnistetään valuma-alueen hulevesiriskikohteiden selvittäminen opiskelijatyönä.

Valuma-aluetta ja riskikohteita tarkastellaan paikkatietopohjaisesti. Lisäksi Lehijärven valuma-alueella on aloitettu vuoden kestävä vesiseuranta merkittävimpien kuormituslähteiden selvittämiseksi HS-Veden, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan yhteistyönä.

Opitaan lisää ojista -hanke järjestää Lehijärven Myllyojan valuma-aluekunnostus -maastoretken 8.9.2023 klo 9 – 12.30, jolloin tutustutaan Lehijärven valuma-alueella tehtyihin vesienhallintaratkaisuihin ja alueen nykytilaan. Retki toimii OLO-hankkeen käynnistyksenä ja on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Maastoretken ohjelma

9.00 Kokoontuminen S-market Sammon parkkipaikalla
Siirrymme kosteikoille

Henrik Lindberg/lehtori, metsätalous HAMK, Tervetuloa ja OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeessa valuma-aluesuunnittelua Myllyojalle
Elina Sorvali/Hämeen ELY-keskus, Sammonojan kosteikot ja muut ratkaisut
Hämeenlinnan kaupunki, Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa
HS Vesi, Jätevesivuodot ja niiden aiheuttamat riskit
Martti Lautala/Lehijärven suojeluyhdistys ry., Suojeluyhdistyksen näkökulma

n. 11.00 Siirtyminen Lehijärven peltoalueille
maastokahvit
Maanomistajapuheenvuoro, Alueella esiintyvät ongelmat, viljelykierto ja lohkon historia
Mikko Ortamala/KVVY, Vesienhallinta Myllyojan valuma-alueella
Laura Jäntti/ProAgria Etelä-Suomi ry, Pellon kasvukunto ja peltoluonnon monimuotoisuus, (Lumotaito -hanke)

Ilmoittautuminen 1.9. mennessä.

OLO – Opitaan lisää ojista

OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen tavoitteena on edistää valuma-aluelähtöistä vesien suojelua ja yhteensovittaa maa- ja metsätalouden sekä taajama-alueiden vesienhallintaa. Hankkeessa on kaksi pilottivaluma-aluetta, jotka molemmat ovat Hämeenlinnassa. Vuolujoen valuma-alueella hankkeessa suunnitellaan vesiensuojelurakenteita ja kehitetään elinympäristökunnostusten sekä maankuivatuksen yhteensovittamisen toimintamallia. Lehijärven Myllyojan valuma-alueelle hankkeessa laaditaan valuma-aluekohtainen kunnostussuunnitelma.

OLO – Opitaan lisää ojista -hankkeen toimijoita ovat HAMKin lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry., Tapio Oy, Metsähoitoyhdistykset Kanta-Häme ja Päijät-Häme sekä ProHauhonselkä ry. Hanke on Ympäristöministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osin rahoittama Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2023 – 15.6.2025.

OLO-hanke on jatkumo jo kymmenen vuotta Hämeen alueella toteutetuille hankkeille, joissa on vahva maa- ja metsätalouden yhteensovittamisen näkökulma. Hankkeita ovat olleet Opitaan ojista Vuolujoen valuma-aluesuunnitteluun, Ojat kuntoon kunnostusojitukseen sekä OPET – Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus vesirakentamisen pilottikohteiden suunnitteluun.

Lisätietoja: