Hyppää sisältöön
Home PBL-taidot maatalousalan opettajille Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa

PBL-taidot maatalousalan opettajille Keniassa, Sambiassa ja Ugandassa

Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimassa AgriSCALE-hankkeessa käynnistettiin koulutusohjelma, jolla vahvistetaan opettajien pedagogisia taitoja, ongelmalähtöisen oppimisen menetelmien käyttöönottoa ja yrittäjyyttä maatalousalan yliopistoissa.

PBL-koulutuksen ensimmäinen luento pidettiin virtuaalisesti 8. huhtikuuta 2021. Ohjelman aloittaa yhteensä 130 opettajaa kahdeksasta maatalousalan korkeakoulusta Keniasta, Sambiasta ja Ugandasta.

”Koulutus tukee erinomaisesti opetussuunnitelmien uudistamista kaikissa mukana olevissa yliopistoissa”, kertoi tervehdyspuheessaan varadekaani Paul Kachapulula Sambian yliopistosta. Ohjelman online-oppimisalustan tarjoaa Sambian yliopisto.

Koulutus on osa AgriSCALE-hanketta ja sen järjestävät yhteistyössä Aalto-yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Sertifioitu koulutusohjelma koostuu kahdeksasta teorialuennosta ja konkreettisista tehtävistä. Osallistujilla on aktiivinen rooli.

”PBL rohkaisee opiskelijoita esittämään kysymyksiä, ilmaisemaan mielipiteitään ja olemaan kriittisiä”, painotti professori Saija Hollmén Aalto-yliopistosta. ”Tarvitsemme uusia ideoita ja ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin”.

Koulutuksessa tärkeä näkökohta on opettajien oman ammatillisen identiteetin kehittäminen. Tavoitteena on, että opettajat ymmärtävät syvällisesti ongelmalähtöistä ja opiskelijakeskeistä oppimista.

Vuorovaikutustaidot, opetusmenetelmät, yritysyhteistyön toteutus, PBL-sovellukset eri maissa sekä opiskelijoiden innostaminen ja sitouttaminen ovat keskeisiä kysymyksiä, joita osanottajat kertoivat haluavansa oppia koulutuksen aikana.

”Koulutuksen jälkeen opettajat voivat suunnitella PBL-ohjelmia ja luoda inspiroivan ryhmätyöhön perustuvan oppimisilmapiirin. He ymmärtävät roolinsa opiskelijoiden aktiivisen oppimisen helpottamisessa eikä vain tiedon välittämisessä “, sanoo projektikoordinaattori Eija Laitinen HAMKista.

PBL-koulutuksesta vastaava Ulla-Maija Knuutti HAMKista antoi ensimmäisen luennon lopuksi osallistujille tehtäväksi kuvailla itseään opettajana. Kuvauksen voi tehdä luovasti, esimerkiksi kirjoittamalla, laulamalla, tanssimalla tai muulla haluamallaan tavalla.