Hyppää sisältöön
Home Pomot toisiaan sparraamassa 

Pomot toisiaan sparraamassa 

Niin sanottujen väliportaan pomojen tukemiseen kehiteltiin HAMKissa malli, vertaisryhmämentorointi. Malli tukee usein paineisessa paikassa työskentelevien esihenkilöiden jaksamista ja lisää johtamisen osaamista.

Teksti: Jaana Siljamäki Kuva: Adobe Photostock 

Keitä olette ja mitä tutkitte? 

Leena Nikander, yliopettaja HAMK Edu -tutkimusyksikössä ja projektipäällikkö VERME-hankkeessa, jossa tutkitaan esihenkilöiden työtä tukevaa työskentelymallia. Yleisesti ottaen tutkin korkeakoulupedagogiikkaa, koulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä osaamisen johtamista.  

Mervi Friman, tutkimuspäällikkö HAMK Edu -tutkimusyksikössä. Olen tutkinut korkeakoulutusta ja erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. VERMEssä olen tutkijan roolissa.  

Miksi aihe on tärkeä? 

Kohteena olevat esihenkilöt, kuten koulutuspäälliköt, työskentelevät ylimmän johdon ja omien alaistensa välissä operatiivisella tasolla. Se tekee roolista usein kompleksisen, eikä sen tuottamia haasteita tai jopa yksinäisyyttä pääse jakamaan kenellekään. Operatiivisella johtajalla riittää tehtäviä isoista strategisista pohdinnoista yksittäisiin pienempiin käytännön tehtäviin, ja päällekkäiset työt ja ylityöt ovat muita henkilöstöryhmiä yleisempiä. Siksi tarvitaan työhyvinvointia tukevaa osaamisen kehittämistä, joka ei ole päälleliimattua koulutusta vaan sellaista, mikä asettuu työn lomaan luontevasti. Osaamisen kehittäminen jatkuvan oppimisen periaatteella tulisi jatkua systemaattisesti perehdytyksen jälkeenkin. 

Mikä on tutkimuksen tavoite ja milloin tuloksia saadaan? 

Tavoitteena on selvittää, miten mentorointi eli käytännössä keskustelu vertaisien kanssa ryhmissä tukee esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia. Tutkimuksessa luodaan malli, jonka avulla esihenkilöitä voidaan tukea työssään. Vastaava malli on jo ollut käytössä opettajilla.  

Pilottiin osallistuneet henkilöt ovat voimaantuneet ja vahvistaneet johtajaidentiteettiään.

Tulokset ovat olleet positiivisia, sillä pilottiin osallistuneet henkilöt ovat voimaantuneet ja vahvistaneet johtajaidentiteettiään. Mentorointitapaamisia on kuvattu henkirei’iksi. Päätös tämän toiminnan jatkamisesta HAMKissa on jo tehty.  

Tuloksena on syntynyt myös käsikirja siihen, miten vertaisryhmämentorointia tehdään. Se on suunnattu organisaatioiden henkilöstöpalveluille, mutta on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla verkossa. Myös tutkimusartikkeleita ilmestyy myöhemmin tänä vuonna. 

Ketkä tutkimuksesta hyötyvät ja miten? 

Esihenkilöiden tyytyväisyys säteilee työntekijöihin. Viime kädessä hyötyy koko korkeakouluyhteisö. 

Mitä isoja ilmiöitä tutkimusalallanne tällä hetkellä on, ja miten oma tutkimuksenne kytkeytyy niihin? 

Johtaminen ja työhyvinvointi ovat isoja ilmiöitä. Viime aikoina on puhuttu myös paljon siitä, miten tunteet otetaan huomioon työyhteisöissä. Vertaisryhmämentoroinnin malli liittyy näihin kaikkiin isoihin ilmiöihin.   

Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla (VERME). Toteutusaika on 1/2020-6/2022. Projektissa esihenkilöiden vermemallia kehitetään ja pilotoidaan neljässä pilottiryhmässä. Tutkimuksen toteuttavat HAMK Edu -tutkimusyksikkö sekä HAMK henkilöstöpalvelut. Projektia rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen verkkosivut. Lue myös blogiteksti aiheesta