Hyppää sisältöön

55 Plus-valmennuksen arviointitutkimus

Hankkeen tiedot

Hanke55 Plus -valmennuksen arviointitutkimus
Kesto1.5.2021 – 31.12.2022
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Kelan 55 Plus-valmennuksen toimivuutta ja soveltuvuutta 55-64 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä.

Kela kehittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevaa 55 Plus -valmennusta. 55-64-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille kohdennetussa vuosina 2020-2022 toteutettavassa kuntoutuksen kehittämisprojektissa kokeillaan ja kehitetään 55 Plus -valmennuksen toimivuutta, soveltuvuutta ja palveluun ohjautumista.

Tutkimuksessa on kolme osaa: 1) Kuntoutuspalvelun toimivuus ja soveltuvuus kohderyhmälle 2) Kuntoutuspalvelun aikaisen työnantajayhteistyön toteutuminen 3) Asiakkaiden ohjautuminen kuntoutuspalveluun. 

Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä ja haastattelemalla asiakkaita, palveluun ohjaavia henkilöitä, valmentajia, työnantajia ja työhönopastajia. 

Tutkimustulokset raportoidaan syyskuussa 2022 ja tulokset julkaistaan Kelan järjestämässä seminaarissa joulukuussa 2022.

Koko tutkimuksen ajan noudatetaan ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita ja tutkimus toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimukselle on pyydetty lausunto tutkimuksen eettisyydestä Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimukselle haetaan asianmukaiset tutkimusluvat tutkimukseen osallistuvilta organisaatioilta.

Toiminta-alue

Suomi

Yhteystiedot

Tutkimushankkeen yhdyshenkilönä Kelassa toimii Projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

OUTI VÄLIMAA

YTT, tutkija, lehtori

[email protected]

Puh. +358458095855

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli