55 Plus-valmennuksen arviointitutkimus - Hämeen ammattikorkeakoulu
55 Plus-valmennuksen arviointitutkimus
Rantakivet

55 Plus-valmennuksen arviointitutkimus

Kela kehittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevaa 55 Plus-valmennusta. 55-64-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille kohdennetussa vuosina 2020-2022 toteutettavassa kuntoutuksen kehittämisprojektissa kokeillaan ja kehitetään 55 Plus- valmennuksen toimivuutta, soveltuvuutta ja palveluun ohjautumista.

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Kelan 55 Plus-valmennuksen toimivuutta ja soveltuvuutta 55-64 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien työllistymisessä.

Tutkimuksessa on kolme osaa: 1) Kuntoutuspalvelun toimivuus ja soveltuvuus kohderyhmälle 2) Kuntoutuspalvelun aikaisen työnantajayhteistyön toteutuminen 3) Asiakkaiden ohjautuminen kuntoutuspalveluun

Koko tutkimuksen ajan noudatetaan ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita ja tutkimus toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkimukselle on pyydetty lausunto tutkimuksen eettisyydestä Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Tutkimukselle haetaan asianmukaiset tutkimusluvat tutkimukseen osallistuvilta organisaatioilta.

 

Tutkimus käynnistyy 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2022. 

Tutkimusaineisto kerätään kyselyllä ja haastattelemalla asiakkaita, palveluun ohjaavia henkilöitä, valmentajia, työnantajia ja työhönopastajia. 

Tutkimustulokset raportoidaan syyskuussa 2022 ja tulokset julkaistaan Kelan järjestämässä seminaarissa joulukuussa 2022.

Tutkimushankkeen yhdyshenkilönä Kelassa toimii Projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

johanna.rouvinen@kela.fi

YHTEYSTIEDOT