Hyppää sisältöön

ACTIVE-ATS

Opettajien taitojen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen soveltavan tekniikan alan kouluissa

Perustiedot

HankeOpettajien taitojen ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen soveltavan tekniikan alan kouluissa  (ACTIVE-ATS)
Kesto1.1.2023 – 31.12.2024
ToteuttajatHAMK (coordinator),
Egyptin opetusministeriö,
Helwanin Yliopisto, Egypt,
IHK-Projektgesellschaft, Saksa
RahoittajaEU Erasmus+ ohjelma, Capacity Building (VET)

Hankesopimuksen no. 101091636

Vahvistamme ammatillisen koulutuksen teknisten alojen opettajien ja kouluttajien valmiuksia työskennellä osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa Egyptissä.

ACTIVE-ATS -hankkeessa keskitytään teknisten alojen ammatilliseen koulutukseen Egyptissä. Egyptin Technical and Vocational Education and Training (TVET)-järjestelmässä on jo tapahtunut merkittävää kehitystä järjestelmätasolla, mutta samaan aikaan on kiireellisesti kehitettävä opettajien tietoja ja ymmärrystä opiskelijakeskeisestä opetuksesta ja osaamisperusteisesta elinikäisestä oppimisesta. TVET on tärkeä tekijä kansalliselle taloudelle sekä keskeinen toimija niin yritysten oppimismahdollisuuksien ja -käytäntöjen kehittämisessä kuin Egyptin nuorten työllisyyden ja ammatillisen kasvun mahdollisuuksien näkökulmasta. Työelämän jatkuvat ja nopeat muutokset ovat tyypillisiä piirteitä kaikissa ACTIVE-ATS-hankkeen kumppanimaissa: Egypti, Suomi ja Saksa.

Kehittämistyö toteutetaan yhteistyössä työelämän ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneiden kanssa ammatillisissa kouluissa. Hankkeessa viisi koulua Egyptin 27:stä Applied Technology Schools (ATS) nimellä tunnetuista kouluista ovat yhteistyökumppaneita. Näistä kouluista 50 opettajaa ja kouluttajaa osallistuu hankkeen aikana pedagogiseen kehittämisohjelmaan. Heillä on myös työssäoppimisjakso yksityisen sektorin yrityksessä.

Opettajien ja kouluttajien pedagogisen osaamisen lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijakeskeistä ja työelämälähtöistä oppimiskulttuuria ammatillisessa koulutuksessa. Hanke tarjoaa kokemuksia kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä kaikille hankkeen toimijoille ja sidosryhmille. Konkreettisiin tuotoksiin hankkeessa kuuluvat muun muassa Egyptin toimintaympäristössä pilotoitu pedagogisen osaamisen kehittämisohjelma, koulujen ja yritysten väliset yhteistyömallit sekä ohjeistus opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeen koulutuksellisissa ja muissa kehittämistoimissa korostetaan horisontaalisia näkökulmia, kuten arvoja, kansalaisvaikuttamista ja YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (numero 4) laadukkaasta koulutuksesta. Kaikkien hankekumppaneiden sitoutuminen mahdollistaa hankkeen tuotosten pitkänkin aikavälin vaikutuksia, mikä on tavoitteena.

Kohderyhmä

Teknisen ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja kouluttajat

Toiminta-alue

Egypti

Yhteystiedot

Ota yhteyttä hankkeessa työskenteleviin hamkilaisiin asiantuntijoihimme.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unionia tai EACEAa ei voida pitää niistä vastuussa. Hankesopimuksen numero 101091636.

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli