Alueelliset järkivihreät innovaatiot - Hämeen ammattikorkeakoulu
Alueelliset järkivihreät innovaatiot
Kirjataan tietoja ylös
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Henkilö kirjaa ylös tietoja

Alueelliset järkivihreät innovaatiot

Hanketiedot

Perustiedot

Rahoittaja: Uudenmaan liitto, Forssan kaupunki
Aikataulu: 1.6.2015 – 31.10.2018
Projektipäällikkö: Laura Vainio
Kokonaiskustannukset: 373 800€
Kansainvälisyys: Kansallinen hanke
HAMK Painoala: Biotalous ja bioprosessiteknologia, Älykkäät palvelut

Tavoitteet

Alueelliset järkivihreät innovaatiot-hankkeella (2016-2019) on kolme isoa tavoitetta:

 • resurssiviisauden lisääminen
 • innovaatiotoiminnan tukeminen sekä
 • vähähiilisten pilottien toteuttaminen Kanta-Hämeessä

Pilotit

​Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja erilaisten pilottien avulla. ​Pilottien tavoitteena on suunnitella uusia tuotteita tai menetelmiä.

Menossa olevia pilotteja:

 • Tekstiilinkierrätyspilotti yhdessä Suomen poistotekstiilit ry:n kanssa.
 • Räsymattopilotti yhdessä Finlayson Oy:n, Rykkerin, Suomen poistotekstiilit ry:n kanssa.
 • Aurinkoenergiapilotti yhdessä Elenia Oy:n kanssa.
 • Villiyrittipilotti yhdessä Lähiruoka-Akatemia ry:n kanssa.
 • Riihimäen asemanseudun kehittäminen yhdessä Riihimäen kaupungin kanssa.
 • Digitaalisuuspilotteja useiden yritysten kanssa.
 • Cleantech-messupilotti yhdessä yritysten kanssa.

Alueelliset järkivihreät innovaatiot-hankkeen toimenpiteet koostuvat:

 • resurssiviisaudesta,
 • innovaatiotoiminnasta sekä
 • vähähiilisistä piloteista.

Resurssiviisaus

Hankkeen tavoitteena on kiertotalouden ja resurssiviisauden kehittäminen sekä fyysisen kokeilu- ja kehitysympäristön toteuttaminen.

Innovaatiot

Hankkeen tavoitteena on pk-yritysten kiertotalouden ja resurssiviisauden periaatteiden mukaisten keksintöjen, tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto. Innovaatiotoiminnassa sivutaan kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä sekä kokeilukulttuuria.

Vähähiiliset pilotit

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen erilaisten pilottien avulla ja resurssiviisaiden ratkaisujen saattaminen yleiseen tietouteen.

Ohjausryhmän kokoonpano

Benefico Oy, Toimitusjohtaja Jere Putkisaari
Forssan kaupunki, Tekninen johtaja Antti Heinilä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Yhtymäjohtaja Juha Heino
Forssan Yrityskehitys Oy, Varatoimitusjohtaja Hannu-Heikki Saarinen (ohjausryhmän puheenjohtaja)
Forssan Yrittäjät ry, Sidosryhmävastaava​​ Matti Ryyppö
Hämeen ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen koulutusohjelma, Opiskelija Suvi Enberg
Hämeen ammattikorkeakoulu, Tutkijayliopettaja Harri Mattila
Hämeen ammattikorkeakoulu, Hankekoordinaattori Toni Pulliainen
Hämeen ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Laura Vainio (ohjausryhmän sihteeri)
​Hämeen liitto, Aluekehitysasiantuntija Minna Takala
Jomet Oy, Toimitusjohtaja Jouni Suokas
Keksijäin Keskusliitto ry, Toiminnanjohtaja Maunu Korpela
Luonnonvarakeskus, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Titta Tapiola
Sitra, Johtava asiantuntija Lari Rajantie

Ohjausryhmän kokoukset

Kokous nro 1, 21.9.2015
Kokous nro 2, 17.11.2015
Kokous nro 3, 2.2.2016
Kokous nro 4, 19.4.2016
Kokous nro 5, 16.8.2016

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

Alueelliset järkivihreät innovaatiot -hanke on osa Kanta-Hämeen ja erityisesti Forssan seudun ympäristöliiketoiminnan ja kiertotalouden kehittämistä.

Resurssiviisaus

Tulevaisuudessa pitäisi pystyä tekemään enemmän vähemmällä. ​​​Luonnonvarojen väheneminen, väestönkasvu sekä ilmastonmuutos pakottavat etsimään uusia niin taloudellisesti kuin ekologisestikin kestävämpiä toimintatapoja. Tarvitaan resurssitehokkaampia ratkaisuja. ​

Resur​​ssiviisaudessa on kyse erilaisten resurssien harkitusta käytöstä samalla hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistäen. ​​Talouskasvua ja uusie​n ​​​työpaikkojen syntymistä voidaan vauhdittaa siirtymällä kohti resurssiviisasta ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Yritysten kasvu tulee viennistä ja toimiva kotimarkkina on paras viennin edistämisen työkalu.​