Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet ÄlyKaupunki

ÄlyKaupunki

ÄlyKaupunki-hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä tekoälyä hyödyntämällä.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Hanketiedot

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Tampereen Tilapalvelut Oy ja Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 1.1.2020-31.5.2023
Budjetti: 325 000 €
Kohderyhmä: Pirkanmaalaiset PK-yritykset
Toteuttaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK)

ÄlyKaupunki-hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä tekoälyä hyödyntämällä. Vähähiilisyyttä tavoitellaan pk-yritysten kehittämillä uusilla kaupallisilla tekoälysovelluksilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaalaiset pk-yritykset sekä Tampereen kaupunki ja Valkeakosken kaupunki, joiden liiketoimintaan kuuluvat rakennusten, kiinteistöjen ja älykkään kaupunkiympäristön (Smart City) tekoälysovellukset. Pilottiympäristöinä toimivat rakennukset ja kiinteistöt tekoälysovellusten kehittämiseen. 

PK-yritysten omat resurssit ovat rajalliset ja sopivien pilottikohteiden saaminen vaikeaa, johon hankkeessa luodaan ratkaisu. Loppukäyttäjien aktiivinen osallistuminen hyvässä yhteistyössä HAMKin tutkijoiden ja pk-yritysten kanssa varmistaa realistiset ja todelliset sovelluskohteet uusien tai merkittävästi olemassa olevia ratkaisuja parantavien tuotteiden kehittämiseen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Toimenpiteet

Hankkeessa luodaan todellinen pilotointiympäristö Tampereen kaupungin Tesoman-, Vuoreksen- ja Takahuhdin kouluista tekoälysovellusten kehittämiseen tavoitteena vähähiilisyyden edistäminen

 • Vähähiilisyyspotentiaalin kartoittaminen pilottikohteissa eli Tesoman-, Vuoreksen- ja Takahuhdin kouluissa ja toteutuskelpoisten use case:n määrittäminen hyödynnettäväksi seuraavissa vaiheissa
 • Use case:n tarjoaminen yrityksille kehitysympäristöksi uusien tekoälysovellusten kehittämiseen
 • Tekoälysovellusten toteuttaminen yrityksissä ja testaus Tampereen kaupungin valituissa pilottikohteissa
 • Tampereen kaupungin pilottikohteiden tulosten julkaisu.

Hankkeessa luodaan todellinen pilotointiympäristö Valkeakosken Eteläisestä keskuksesta tavoitteena luoda tekoälysovelluksia kiihdyttävä tietoalusta

 • Tekoälysovelluskehitystä kiihdyttävän tietoalustan luominen Valkeakosken Eteläiseen keskukseen eli digitaalinen kaksonen
 • Eteläisen keskuksen kehityssuunnitelmien huomioiminen digitaalisessa kaksosessa
 • Selvitetään digitaalisen kaksosen tarjoamia mahdollisuuksia vähähiilisyyttä edistäviin tekoälysovelluksiin ja mahdollinen toteutus

Valkeakosken uuden vapaa-aikakeskuksen luonnosvaiheen visualisointi toteutettiin Unreal Engine 4 -pelimoottorilla

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä:

Petri Mölsä Tampereen Tilapalvelut Oy
Hanna-Kaisa Lahtisalmi, Valkeakosken kaupunki
Jarkko Moilanen, Platform of Trust
Ville Ilkkala, Valaa Technologies Oy
Tiina Ramstedt-Sen, Pirkanmaan liitto
Jukka Pulkkinen, HAMK

Projektihenkilöt:
Atte Partanen, HAMK
Tiina Ahola, HAMK
Wangkang Jin, HAMK

Tulokset

Artikkelit

 • Indoor temperature simulation of a district-heated school building to create demand response capability
 • On Hourly Forecasting Heating Energy Consumption of HVAC with Recurrent Neural Networks https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5084/htm
 • RESER 2021 -konferenssijulkaisu – Towards HVAC system for industry 4.0: methodology, sivut 215-216
  • Kirjoittajina: Partanen, Atte; Pulkkinen, Jukka; Ekkerman, Genrikh
  • Teema: From Industry 4.0 to Service 5.0 – Servitization of Specific Industries (Teollisuus 4.0 muuttuminen palvelu 5.0 – Servitisointi toiminta-aloilla)
  • Tässä teemassa pureuduttiin teollisuuden alan muutoksiin, eri näkökulmista, sisältäen data-analytiikkaa datan jalostamista eri tiedoilla ja koneoppimisesta. Toimitettu artikkeli käsitteli ÄlyKaupunki-hanketta ja Tampereen kiinteistön datan jalostamista metatiedolla. Tämä herätti mielenkiintoa näkökulmasta, jonka avulla pystyttäisiin samanlaista ohjelmistoa käyttämään muihin automaatioyhteyksiin.
  • Julkaisu ladattavissa tästä:  https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/dcd74908-67fd-412b-9a0c-aeeb22278057/details 
 • RESER 2021 konferenssijulkaisu – HVAC control scenario to demonstrate district heat energy consumption potential, sivut 283-284.
  • Kirjoittajina: Metsä-Eerola, Iivo; Pulkkinen, Jukka; Ekkerman, Genrikh
  • Teema: AI driven Service Ecosystems and Value Chains (Tekoälyohjatut palveluekosysteemit ja arvoketjut)
  • Tässä teemassa pureuduttiin tekoälyn tuomiin vaikuttavuuksiin, joiden avulla pystytään luomaan eri kokonaisuuksia dataa hyödyntäen. Artikkeli käsitteli ÄlyKaupunki-hankkeen kehitystyötä ja käsitteli Tampereen kiinteistöissä tehtyä skenaariotestaamista ja koneoppimismallin tekemää energiansäästöanalyysiä ja tuotettua energiamallia.
  • Julkaisu ladattavissa tästä:  https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/dcd74908-67fd-412b-9a0c-aeeb22278057/details

Blogi

Vertailussa pluginit, joilla visualisoidaan rakennettua ympäristöä nopeammin, kirjoittaja Tiina Ahola

Energiatehokkuutta datan avulla Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa kaukolämmön kulutuksessa, kirjoittaja Jukka Pulkkinen

ÄlyKaupunki-hanke edistää tekoälyn tuotteistamista rakennuksissa, kirjoittaja Iivo Metsä-Eerola

Koneoppiminen älykkäissä rakennuksissa – ÄlyKaupunki-hanke yhdistää matematiikan ja rakennusautomaation, kirjoittaja Iivo Metsä-Eerola

Digitaalinen kaksonen ja arkkitehtuurimallin visualisointi pelimoottorilla, kirjoittaja Jessi Maunula

ÄlyKaupunki: Hiilijalanjäljen määrittäminen rakennuksissa, kirjoittaja Atte Partanen

ÄlyKaupunki – vähähiilisyyttä tekoälyllä, kirjoittaja Jukka Pulkkinen

Valkeakosken vapaa-aikakeskus

Yhteystiedot

Pirkanmaa, Council of Tampere Region
Tampereen tilapalvelut