ÄlyKaupunki - Hämeen ammattikorkeakoulu
ÄlyKaupunki
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
-

ÄlyKaupunki

Hankkeen perustiedot:

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Tampereen Tilapalvelut Oy ja Valkeakosken kaupunki
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2022
Budjetti: 325 000 €
Kohderyhmä: Pirkanmaalaiset PK-yritykset
Toteuttajat: Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK)

ÄlyKaupunki-hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä tekoälyä hyödyntämällä. Vähähiilisyyttä tavoitellaan pk-yritysten kehittämillä uusilla kaupallisilla tekoälysovelluksilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaalaiset pk-yritykset sekä Tampereen kaupunki ja Valkeakosken kaupunki, joiden liiketoimintaan kuuluvat rakennusten, kiinteistöjen ja älykkään kaupunkiympäristön (Smart City) tekoälysovellukset. Pilottiympäristöinä toimivat rakennukset ja kiinteistöt tekoälysovellusten kehittämiseen. 

PK-yritysten omat resurssit ovat rajalliset ja sopivien pilottikohteiden saaminen vaikeaa, johon hankkeessa luodaan ratkaisu. Loppukäyttäjien aktiivinen osallistuminen hyvässä yhteistyössä HAMKin tutkijoiden ja pk-yritysten kanssa varmistaa realistiset ja todelliset sovelluskohteet uusien tai merkittävästi olemassa olevia ratkaisuja parantavien tuotteiden kehittämiseen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Hankkeessa luodaan todellinen pilotointiympäristö Tampereen kaupungin Tesoman-, Vuoreksen- ja Takahuhdin kouluista tekoälysovellusten kehittämiseen tavoitteena vähähiilisyyden edistäminen

  • Vähähiilisyyspotentiaalin kartoittaminen pilottikohteissa eli Tesoman-, Vuoreksen- ja Takahuhdin kouluissa ja toteutuskelpoisten use case:n määrittäminen hyödynnettäväksi seuraavissa vaiheissa
  • Use case:n tarjoaminen yrityksille kehitysympäristöksi uusien tekoälysovellusten kehittämiseen
  • Tekoälysovellusten toteuttaminen yrityksissä ja testaus Tampereen kaupungin valituissa pilottikohteissa
  • Tampereen kaupungin pilottikohteiden tulosten julkaisu.

Hankkeessa luodaan todellinen pilotointiympäristö Valkeakosken Eteläisestä keskuksesta tavoitteena luoda tekoälysovelluksia kiihdyttävä tietoalusta

  • Tekoälysovelluskehitystä kiihdyttävän tietoalustan luominen Valkeakosken Eteläiseen keskukseen eli digitaalinen kaksonen
  • Eteläisen keskuksen kehityssuunnitelmien huomioiminen digitaalisessa kaksosessa
  • Selvitetään digitaalisen kaksosen tarjoamia mahdollisuuksia vähähiilisyyttä edistäviin tekoälysovelluksiin ja mahdollinen toteutus

Valkeakosken uuden vapaa-aikakeskuksen luonnosvaiheen visualisointi toteutettiin Unreal Engine 4 -pelimoottorilla

Ohjausryhmä:

Petri Mölsä Tampereen Tilapalvelut Oy
Hanna-Kaisa Lahtisalmi, Valkeakosken kaupunki
Jarkko Moilanen, Platform of Trust
Ville Ilkkala, Valaa Technologies Oy
Tiina Ramstedt-Sen, Pirkanmaan liitto
Jukka Pulkkinen, HAMK

Projektihenkilöt:
Atte Partanen, HAMK
Minna Tarkkala, HAMK
Jessi Maunula, HAMK

Valkeakosken vapaa-aikakeskus

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU