Hyppää sisältöön

AMKosaaja

AMKosaaja-opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat päivittää osaamistasi ja oppia uusia taitoja. Maksuttomat opinnot on tarkoitettu kaikille aihealueista kiinnostuneille korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta.

Mikä AMKosaaja?

AMKosaaja on vuosina 2022-2024 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta.  Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Hämeen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Hamk ei tarjoa AMKosaaja-hankkeessa opintojaksoja enää vuonna 2024. Voit tutustua muiden ammattikorkeakoulujen tarjoamiin opintoihin AMKosaajan nettisivuilla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Sivua päivitetty 12.1.2024

Opintotarjonta

Data-analysoinnin työkalut haltuun 5 op (14.3. – 6.5.2022)

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

 • Digistartti 2 op
  Tällä nonstop-opintojaksolla käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
 • Analysoinnin perusteet 3 op
  Opintojaksolla tutustutaan tiedon jalostamiseen data-analysoinnin työkalujen avulla. Pääset luomaan olemassa olevasta tiedosta näyttäviä raportteja myynnin ja markkinoinnin sekä strategisen suunnittelun tueksi. Opinnoissa perehdytään kolmeen työkaluun: Pivot-taulukko (Excel), Power Pivot (Excel) ja Power BI -työkaluun. Jokaiseen työkaluun tutustutaan harjoitustehtävillä, jotka arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Täydennettävä. Harjoitustehtäväpaketin jälkeen tehdään saman aiheen tehtäväpaketti, joka arvioidaan asteikolla 0-5.

Opinnot suoritetaan täysin verkossa, ja suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 8.2.–1.3.2022 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt ja opinnot alkaneet, kiitos kaikille ilmoittautuneille! 

Palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla 5 op (9.6. – 20.8.2022)

Opintojen sisältö

 • robotiikan käsitteet sote-alalla
 • robotiikkaa ohjaava lainsäädäntö ja suositukset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • robotiikan eettiset lähtökohdat sote-alalla
 • robotiikka ja toimintaympäristöt sotessa
 • asiakkaan/potilaan ja läheisen palveluohjaus robotiikan käyttöönotossa ja arvioinnissa

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä soveltuvien alojen henkilöstölle. Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohella verkossa.  

Opintojen tavoitteet 

Opintokokonaisuuden opiskeltuasi:

 • Osaat kuvata robotiikan keskeiset käsitteet sotessa ja osana hoitotyötä
 • Ymmärrät robotiikan eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat osana sote-palveluita ja asiakkaan / potilaan hoitoa
 • Osaat kuvata robotiikan merkityksen osana hoitotyötä sote-palveluissa
 • Ymmärrät asiakas/potilas- ja perhelähtöisen palveluohjauksen periaatteet robotiikassa
 • Osaat arvioida omaa osaamistasi robotiikan käyttöönotossa ja käytössä hoitotyössä.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan pääasiallisesti itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla. Lisäksi opintoihin sisältyy kolme aikataulutettua etäohjaussessiota:

 1. opintojen aloitusinfo to 9.6.2022 klo 9-14
 2. opintojen ohjausklinikka to 16.6.2022 klo 9-14
 3. loppuseminaari pe 19.8.2022 klo 9-14

Opintojen suorittaminen on ohjeistettu oppimisalustalla tarkkaan. Opintojen suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt. Kiitos ilmoittautuneille!

Verkkosivut ja data-analysoinnin työkalut haltuun 15 op (22.8. – 14.10.2022)

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot: 

 • Digistartti 2 op
  Tällä nonstop-opintojaksolla käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
 • Analysoinnin perusteet 3 op
  Opintojaksolla tutustutaan tiedon jalostamiseen data-analysoinnin työkalujen avulla. Pääset luomaan olemassa olevasta tiedosta näyttäviä raportteja myynnin ja markkinoinnin sekä strategisen suunnittelun tueksi. Opinnoissa perehdytään kolmeen työkaluun: Pivot-taulukko (Excel), Power Pivot (Excel) ja Power BI -työkaluun. 
 • Sisällönhallintajärjestelmä 3 op
  Opintojaksolla tutustutaan www-sivujen rakentamiseen WordPress-sisällönhallintajärjestelmän avulla. WordPress -työkalu mahdollistaa todella näyttävien verkkosivujen sekä asiakasjärjestelmien rakentamisen satojen valmiiden teemojen avulla. Lisäksi harjoitellaan ns. custom teeman/sivupohjan tekeminen, jolloin saadaan täysin omaperäinen ulkoasu omalle verkkototeutukselle. Jokainen opiskelija saa käytännön harjoitusta omassa harjoitusympäristössä, minkä lisäksi opiskelijat pääsevät vertaisarvioimaan toistensa töitä ja myös oppimaan niiden kautta.
 • www-sivuston käyttöliittymä 5 op
  Opintojaksolla kurkistetaan verkkosivujen laatimisen ”konepellin” alle. Käytännön harjoituksissa tutustutaan seuraaviin aiheisiin: verkkosivujen ohjelmointikieli HTML, verkkosivujen tyyliasetuksista vastaava CSS-tyylikieli, responsiivinen/mobiiliystävällinen web-sivusto, Internetin hakukoneoptimointi (SEO), web-sivujen tuotantoprosessin harjoittelu sekä www-sivujen käyttöliittymä ja visuaalisuus.
 • Ohjelmoinnin perusteet 2 op
  Opintojaksolla tutustutaan koodaamisen alkeisiin Python -ohjelmointikielen avulla. Python on uusimpia ohjelmointikieliä ja on siten ehkä kaikkein helpoimmin lähestyttävä kieli vasta-alkajille. Lisäksi Pythonia käytetään yleisesti mm. ammattimaisessa data-analysoinnissa. Kieli täyttää analysoinnissa vaadittavat ohjelmointikielen ominaisuudet ja opintojakso täydentääkin erinomaisesti Analysoinnin perusteet –opintoja.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat vasta-alkajille. 

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa, ja suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Opinnot sisältävät jonkin verran verkkotapaamisia arki-iltaisin. Kaikki tapaamiset tallennetaan ja ne on katsottavissa jälkikäteen. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Kiitos ilmoittautuneille!

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 1.6. – 7.8.2022 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Palkkahallinto 12 op (24.10. – 16.12.2022)

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

 • Digistartti 2 op
  Tällä nonstop-opintojaksolla käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.
 • Palkanlaskenta 5 op
  Opintojaksolla käydään läpi keskeiset palkkahallintoon liittyvät lait, säädökset ja työnantajavelvoitteet sekä niiden huomioinnin palkanlaskennassa. Lisäksi tutustutaan palkkahallinnon tietojärjestelmiin ja palkanlaskentaan niitä käyttäen.
  Sisältö: palkkauksen perusteet, työtulon verotus, palkasta tehtävät vähennykset, luontois- ja henkilökuntaedut, matkakustannusten korvaukset ja muut kulukorvaukset, työaika.
 • Palkanlaskennan erityiskysymykset 5 op
  Opintojaksolla syvennetään palkanlaskennan osaamista ja tutustutaan erilaisiin palkanlaskentaan liittyviin erityistilanteisiin esimerkkien avulla.
  Sisältö: vuosilomalaki, työkyvyn tukeminen (poissaolot, äitiys-, sairaus-, palkattomat vapaat, työterveyshuolto), YT-prosessi sekä lomautukset, palkkakirjanpito ja -raportointi, työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset, työnantajavelvollisuudet kansainvälisissä työsuhteissa, konkurssipalkanlaskenta.

Opintojen tavoitteet

Opintokokonaisuuden opiskeltuasi:

 • osaat keskeiset palkkahallintoon liittyvät lait, säädökset ja työnantajavelvoitteet sekä niiden huomioinnin palkanlaskennassa.
 • olet tutustunut palkkahallinnon tietojärjestelmiin ja osaat laskea palkkoja niitä käyttäen.
 • osaat tehdä palkoista vähennykset ja tilittää ne edelleen palkkahallinnon sidosryhmille ja tiedät työnantajan palkkahallintoon liittyvän raportointivelvoitteen
 • olet tutustunut erilaisiin palkanlaskentaan liittyviin erityistilanteisiin esimerkkien avulla
 • ymmärrät palkanlaskennan kokonaisuuden.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat vasta-alkajille. 

Toteutus

Opinnot suoritetaan itsenäisesti ja omaan tahtiin Moodle-oppimisalustalla. Suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintoihin on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Kiitos ilmoittautuneille!

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 1.9. – 10.10.2022 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Tiedolla johtamisen ABC 15 op (9.1. – 10.3.2023)

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

 • Johdatus tietojohtamiseen 5 op
  Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sekä näyttöön perustuvan tiedon tuottamista että hyödyntämistä ihmislähtöisen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tietojohtamisen ammattilaisilta edellytetään ketteriä tiedolla johtamisen taitoja. Ammattilaiselta odotetaan kykyä kerätä, arvioida, analysoida ja hyödyntää tietoa ihmislähtöisesti oman ammatillisen toiminnan, työyhteisön ja organisaation tasoilla suhteutettuna ammattilaisen omaan tehtävään.Johdatus tietojohtamiseen -opinnoissa perehdytään johtamiseen tiedon avulla sekä mm. tiedonarvoketjuun, erilaiseen tietoon päätöksenteossa, hiljaiseen tietoon ja tiedon hyödyntämiseen moniammatillisesta näkökulmasta. Opiskeltuaan tiedolla johtamista oppija on monialaisesta roolistaan käsin asiantuntija ja osaa:
  • jäsennellä, mitä tiedolla johtamisella tarkoittaa
  • kuvailla tiedolla johtamisen käsitteitä
  • eritellä tietoa, ja miten sitä käytetään päätöksenteon tukena
  • kuvailla näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet
  • kerätä, analysoida, hyödyntää ja arvioida tietoa
  • arvioida asiakkaan roolia tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Opintojakson sisältöjä tietojohtamisen näkökulmasta:

 • Uudistava johtaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Strategia
 • Muutosjohtaminen
 • Innovaatiotoiminta
 • Asiakkuuksien hallinta
 • Tietojohtamisen teknologia 5 opTietojärjestelmät tuottavat dataa kiihtyvällä vauhdilla. Kun ihminen hyödyntää dataa, syntyy tietoa. Tietojohtamisessa johdetaan nimensä mukaan tietoa ja huolehditaan kokonaisvaltaisesti tämän liiketoiminnalle arvokkaan pääoman saatavuudesta, analysoinnista, jakamisesta ja pysymisestä organisaation hallussa. Keskeisessä roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät sekä organisaatiorakenteet ja -kulttuuri. Tietojohtamisella edistetään organisaation tavoitteisiin pääsyä ja kilpailukykyä hyödyntämällä sen aineetonta pääomaa, joita ovat muun muassa henkilöstö ja sen osaaminen, johtaminen, kyky muuttua, palvelukonseptit, teknologia, ilmapiiri, innovaatioprosessit ja yhteistyö sekä asiakkaat ja verkostot. Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä, vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatiota tietotarpeen tunnistamisessa ja tiedon hallintaa edistävien tietoprosessien luomisessa. Opintojaksolla tutustutaan tietojohtamisen tämän päivän teknologioihin, kuten:
  • Alustatalous (platform economy)
  • Data-analytiikka (data science)
  • Koneoppimisen perusteet (machine learning, deep learning)

Opinnoissa sivutaan yhteenvedon omaisesti myös liiketoiminnan kehittämisen osa-aluetta tietojohtamisessa.

 • Liiketoiminnan kehittäminen 5 opNykyajan liiketoiminnan opiskelijoista koulutetaan digitaalisen aikakauden tulevia johtajia, joissa yhdistyvät johtajuuden, liiketoiminnan ja tekniikan osaaminen. AMKosaajan liiketoiminnan kehittäminen -opintojakso tarjoaa opiskelijoille syvällisen asiantuntemuksen datavetoisten yritysten kehittämisestä, hallinnoinnista ja johtamisesta. Opinnot suorittaneilla henkilöillä on hyvät eväät tietojohtamisen liiketoiminnan hallitsemisessa työmarkkinoilla. Opintojakson sisältö:
  • Miten tieto auttaa liiketoiminnan kehittämisessä
  • Digitaaliset palvelut ja niiden lisääntyminen päätöksenteossa
  • Bisnestason päätökset yhdessä data-analytiikan kanssa

Opinnoissa sivutaan yhteenvedon omaisesti myös teknologioiden osa-aluetta tietojohtamisessa.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistujan on hyvä hallita Microsoft Word ja Excel -ohjelmien käyttö. Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua koulutukseen.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa, ja suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Opinnot sisältävät jonkin verran verkkotapaamisia arki-iltaisin. Tapaamiset järjestetään myöhemmin määriteltävänä viikottaisena päivänä aikavälillä klo 18-20.

Opintojen materiaali julkaistaan omassa Moodle-ympäristössä opintojen alkaessa. Opinnot sisältävät yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Kiitos ilmoittautuneille!

Opiskelijan on mahdollista suorittaa koko 15 op opintokokonaisuus tai valita itseään kiinnostava(t) opintojakso(t). Opintojaksot kuitenkin tukevat toisiaan ja mikäli tavoitteena on oppia tietojohtamisen kokonaisuus syvällisemmin, suosittelemme osallistumaan kaikille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 21.11. – 26.12.2022 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Muutokset ovat mahdollisia. 

Esimiestyö haltuun 12 op (13.3. – 5.5.2023)

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

 • Digistartti 2 op

Tällä nonstop-opintojaksolla käydään läpi oleellisimpia opiskelussa tarvittavia työkaluja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä käytänteitä.

 • Henkilöstöjohtaminen 5 op

Opintojen sisältö:

 • Henkilöstöjohtamisen kehitys ja trendit
 • Osaamisenjohtaminen
 • Tiimityötaidot
 • Etäjohtaminen ja digitalisaatio
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Johtamisen ja esimiestyön trendit ja tulevaisuus

Opintojakson opiskeltuasi:

 • tunnet henkilöstöjohtamisen luonteen, kehittymisen ja sen keskeisimmät vaiheet ja prosessit
 • ymmärrät strategisen henkilöstöjohtamisen ja muutosjohtamisen lähtökohdat
 • ymmärrät osaamisen-, tiedon- ja suorituksenjohtamisen perusteet.
 • Työlainsäädäntö 5 op

Opintojen sisältö:

 • Työsuhde, sopimukset ja työmarkkinat
 • Työehdot
 • Yhteistoimintatoikeus
 • Työturvallisuus ja työhyvinvointi
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Yksityisyys ja tietosuoja

Opintojakson opiskeltuasi:

 • osaat analysoida ja arvioida työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta ja työsuhteen elinkaaren vaiheita työlainsäädännön näkökulmasta.
 • sinulla on kokonaiskuvan työmarkkinoiden rakenteista ja toimijoista sekä niiden välisistä suhteista.
 • osaat arvioida työlainsäädännön säädösten vaikutuksia käytännön tilanteisiin työnantajan, työntekijän ja esimiehen työtehtävissä.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua koulutukseen.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa, ja suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Opinnot perustuvat pääosin käänteisen oppimisen malliin, jossa opiskelijat itse keräävät, muokkaavat, analysoivat ja esittävät opiskeltavaan aiheeseen liittyvää tietoa.

Opinnot sisältävät Zoom-verkkotapaamisia keskiviikkoisin klo 14-16.

Kaikki opintojaksolla tarvittava aineisto, linkit ja materiaalit ovat saatavilla verkon kautta ja keskeisimmät materiaalit löytyvät Moodle-työtilasta. Opintojakso edellyttää lisäksi opiskelijan itsenäistä tiedonhakua. Opinnot sisältävät yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä.

Ilmoittautuminen

lmoittautuminen koulutukseen on päättynyt ja ryhmä on täynnä. Kiitos ilmoittautuneille!

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 16.1. – 27.2.2023 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä. Valitsemme opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä osallistujaa, joten ryhmä voi täyttyä jo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Sinun on mahdollista opiskella koko 12 op opintokokonaisuus tai valita itseäsi kiinnostava(t) opintojakso(t).

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla 5 op (21.4. – 2.6.2023)

Opintojen sisältö

 • robotiikan käsitteet sote-alalla
 • robotiikkaa ohjaava lainsäädäntö ja suositukset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • robotiikan eettiset lähtökohdat sote-alalla
 • robotiikka ja toimintaympäristöt sotessa
 • asiakkaan/potilaan ja läheisen palveluohjaus robotiikan käyttöönotossa ja arvioinnissa

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä soveltuvien alojen henkilöstölle. Opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohella verkossa.

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden opiskeltuasi:

 • Osaat kuvata robotiikan keskeiset käsitteet sotessa ja osana hoitotyötä
 • Ymmärrät robotiikan eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat osana sote-palveluita ja asiakkaan / potilaan hoitoa
 • Osaat kuvata robotiikan merkityksen osana hoitotyötä sote-palveluissa
 • Ymmärrät asiakas/potilas- ja perhelähtöisen palveluohjauksen periaatteet robotiikassa
 • Osaat arvioida omaa osaamistasi robotiikan käyttöönotossa ja käytössä hoitotyössä.

Toteutus

Opintojakso suoritetaan pääasiallisesti itsenäisesti verkossa Moodle-oppimisalustalla. Lisäksi opintoihin sisältyy kolme aikataulutettua etäohjaussessiota:

 1. opintojen aloitusinfo pe 21.4.2023 klo 9-14
 2. opintojen ohjausklinikka pe 5.5.2023 klo 9-12
 3. loppuseminaari pe 2.6.2023 klo 9-14

Osallistuminen aloitusinfoon on välttämätöntä. Opintojen suorittaminen on ohjeistettu oppimisalustalla tarkkaan. Opintojen suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. Kiitos ilmoittautuneille!

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 28.2. – 9.4.2023 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Muutokset ovat mahdollisia. 

Tiedolla johtamisen ABC 15 op (21.8. – 13.10.2023)

Opintojen sisältö

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

Johdatus tietojohtamiseen 5 op
Tiedolla johtamisella tarkoitetaan sekä näyttöön perustuvan tiedon tuottamista että hyödyntämistä ihmislähtöisen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tietojohtamisen ammattilaisilta edellytetään ketteriä tiedolla johtamisen taitoja. Ammattilaiselta odotetaan kykyä kerätä, arvioida, analysoida ja hyödyntää tietoa ihmislähtöisesti oman ammatillisen toiminnan, työyhteisön ja organisaation tasoilla suhteutettuna ammattilaisen omaan tehtävään.Johdatus tietojohtamiseen -opinnoissa perehdytään johtamiseen tiedon avulla sekä mm. tiedonarvoketjuun, erilaiseen tietoon päätöksenteossa, hiljaiseen tietoon ja tiedon hyödyntämiseen moniammatillisesta näkökulmasta. Opiskeltuaan tiedolla johtamista oppija on monialaisesta roolistaan käsin asiantuntija ja osaa:

 • jäsennellä, mitä tiedolla johtamisella tarkoittaa
 • kuvailla tiedolla johtamisen käsitteitä
 • eritellä tietoa, ja miten sitä käytetään päätöksenteon tukena
 • kuvailla näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet
 • kerätä, analysoida, hyödyntää ja arvioida tietoa
 • arvioida asiakkaan roolia tiedon tuottajana, käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Opintojakson sisältöjä tietojohtamisen näkökulmasta:

 • Uudistava johtaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Strategia
 • Muutosjohtaminen
 • Innovaatiotoiminta
 • Asiakkuuksien hallinta

Tietojohtamisen teknologia 5 opTietojärjestelmät tuottavat dataa kiihtyvällä vauhdilla. Kun ihminen hyödyntää dataa, syntyy tietoa. Tietojohtamisessa johdetaan nimensä mukaan tietoa ja huolehditaan kokonaisvaltaisesti tämän liiketoiminnalle arvokkaan pääoman saatavuudesta, analysoinnista, jakamisesta ja pysymisestä organisaation hallussa. Keskeisessä roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät sekä organisaatiorakenteet ja -kulttuuri. Tietojohtamisella edistetään organisaation tavoitteisiin pääsyä ja kilpailukykyä hyödyntämällä sen aineetonta pääomaa, joita ovat muun muassa henkilöstö ja sen osaaminen, johtaminen, kyky muuttua, palvelukonseptit, teknologia, ilmapiiri, innovaatioprosessit ja yhteistyö sekä asiakkaat ja verkostot. Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä, vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatiota tietotarpeen tunnistamisessa ja tiedon hallintaa edistävien tietoprosessien luomisessa. Opintojaksolla tutustutaan tietojohtamisen tämän päivän teknologioihin, kuten:

 • Alustatalous (platform economy)
 • Data-analytiikka (data science)
 • Koneoppimisen perusteet (machine learning, deep learning)

Opinnoissa sivutaan yhteenvedon omaisesti myös liiketoiminnan kehittämisen osa-aluetta tietojohtamisessa.

Liiketoiminnan kehittäminen 5 op Nykyajan liiketoiminnan opiskelijoista koulutetaan digitaalisen aikakauden tulevia johtajia, joissa yhdistyvät johtajuuden, liiketoiminnan ja tekniikan osaaminen. AMKosaajan liiketoiminnan kehittäminen -opintojakso tarjoaa opiskelijoille syvällisen asiantuntemuksen datavetoisten yritysten kehittämisestä, hallinnoinnista ja johtamisesta. Opinnot suorittaneilla henkilöillä on hyvät eväät tietojohtamisen liiketoiminnan hallitsemisessa työmarkkinoilla. Opintojakson sisältö:

 • Miten tieto auttaa liiketoiminnan kehittämisessä
 • Digitaaliset palvelut ja niiden lisääntyminen päätöksenteossa
 • Bisnestason päätökset yhdessä data-analytiikan kanssa

Opinnoissa sivutaan yhteenvedon omaisesti myös teknologioiden osa-aluetta tietojohtamisessa.

Kohderyhmä

Opinnot on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Osallistujan on hyvä hallita Microsoft Word ja Excel -ohjelmien käyttö. Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua koulutukseen.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa, ja suorittamista varten tarvitset tavallisen tietokoneen ja hyvät verkkoyhteydet. Mikäli opiskelet työnantajasi tietokoneella, huolehdi, että sinulla on oikeudet asentaa uusia ohjelmia tietokoneellesi.

Opinnot sisältävät Zoom-verkkotapaamisia keskiviikkoisin klo 18-20.

Opinnot perustuvat pääosin käänteisen oppimisen (Flipped learning) malliin. Opinnot sisältävät yksilö- ja/tai ryhmätehtäviä. Opintojen materiaali julkaistaan omassa Moodle-ympäristössä opintojen alkaessa. Materiaalit ovat ainakin osittain englanninkielisiä.

Sinulla tulee olla viikottain kalenterissa aikaa opintojen suorittamiseen. 1 op tarkoittaa opiskelijan työnä 27 tunnin työpanosta oman osaamisesi kehittämiseen. Opinnot sisältävät erilaisia oppimistehtäviä, joiden tekeminen vaatii sinulta aikaa.

Ilmoittautuminen

Opiskelijan on mahdollista suorittaa koko 15 op opintokokonaisuus tai valita itseään kiinnostava(t) opintojakso(t). Opintojaksot kuitenkin tukevat toisiaan ja mikäli tavoitteena on oppia tietojohtamisen kokonaisuus syvällisemmin, suosittelemme osallistumaan kaikille opintojaksoille.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake 22.5. – 6.8.2023 välisenä aikana. Opintoihin pääsemiseksi ei ole valintakoetta eikä ennakkotehtäviä.

Ilmoittautuminen vaatii tunnistautumisen Suomi.fi -palvelun kautta. Voit tunnistautua käyttämällä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Jos sinulla ei ole mitään keinoa tunnistautua, ota yhteyttä sähköpostitse johanna.santala-blom@hamk.fi

Kaikille osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje sähköpostiin ilmoittautumisajan päätyttyä. Seuraathan siis sähköpostiasi ja huolehdit, että postilaatikkosi ei ole täynnä.

Muutokset ovat mahdollisia. 

Yhteystiedot