ARPA - Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
ARPA – Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä
Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
-

ARPA – Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten (15-18 v.) ja heidän perheidensä tarpeisiin vastaava, helposti saavutettava digitalisaatiota hyödyntävä ja hyvinvointia tukeva palvelumalli, joka integroituu sote -ammattilaisten asiakastyöhön.

 

Hankkeen tarkoituksena on parantaa hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden digitaitoja sekä kehittää nuorten ja perheiden tarpeita vastaava varhaisen tuen digitalisaatiota hyödyntävä hyvinvoinnin palvelumalli. Kehitettävä ratkaisu sisältää tekoälyä ja vaikuttavuuden arvioinnin. Hanke hyödyntää jo olemassa olevia ja tarvittaessa kehittää digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla nuori voi seurata ja arvioida omaa hyvinvointiaan ja tarkastella kertynyttä tietoa itsenäisesti ja myös yhteistyössä sote -ammattilaisen kanssa.  Kertynyt subjektiivinen kokemustieto yhdistetään tekoälyn avulla analysoituun objektiiviseen älylaitteiden avulla kerättyyn tietoon.

Hankkeen koordinointi

Hankkeen pääkoordinaattori on HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja hankkeen projektipäällikkönä toimii tutkijayliopettaja Pia Karumaa.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), ja se on osa REACT EU -rahoitusta. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Aikataulu

Hankkeen aikataulu: 1.9.2021 – 31.8.2023.

Hankkeen päävaiheet karkealla aikataululla:

 • Työpajat pidettiin syksyllä 2021 asiakastarpeen määrittämiseksi
 • Tiedon keräämisen tavat ja mobiilisovelluksen kehittäminen jatkuvat kokeilujaksojen tulosten pohjalta
 • Ensimmäinen kokeilujakso, joka sisälsi kahdeksan erilaista palvelupakettia, oli huhti-kesäkuussa 2022
 • Nukkumiseen keskittyvä toinen kokeilujakso on syys-lokakuussa 2022
 • Liikkumiseen keskittyvä kolmas kokeilujakso on loka-marraskuussa 2022
 • Kevään kokeilujaksot suunnitellaan kolmannen kokeilujakson jälkeen
 • Hankkeen loppuraportointi tehdään kesällä 2023
 • Hanke päättyy alkusyksystä 2023

 

Asiakastarpeiden määrittelytyöpajat

 • Työpajat nuorten ja heidän huoltajiensa tarpeista, toiveista ja mahdollisista haasteista pidettiin Janakkalassa ja Hämeenlinnassa
 • Asiakastarpeiden määrittelyn pohjalta lähetettiin tarjouspyynnöt mahdollisista ratkaisuista start up- ja pk-yrityksiin hankintalain mukaisesti

Ensimmäinen kokeilujakso

 • Toukokuun kokeilujaksolle osallistui 24 nuorta ja aikuista Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Kokeilujakson tulosten analysoinnin pohjalta kehitetään seuraavaan koekilujaksoon mobiilisovellus, jonka päiväkohtaiseen näkymään on yhdistetty älylaitteista kerätty tieto, oman hyvinvoinnin subjektiivinen tieto ja säätila 

Toinen kokeilujakso: nukkuminen

 • Syys-lokakuu 2022
 • Kokeilujaksoon osallistuu yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Mukana on ARPA -mobiilisovellus
 • Kokeilujakson palautteiden ja tulosten pohjalta kehitetään toimintamallia ja ARPA -mobiilisovellusta edelleen

Kolmas kokeilujakso: liikkuminen

 • Loka-marraskuu 2022
 • Kokeilujaksoon osallistuu nuoria ja aikuisia Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Mukana on ARPA -mobiilisovellus
 • Kokeilujakson palautteiden ja tulosten pohjalta kehitetään toimintamallia ja ARPA -mobiilisovellusta edelleen

Kevään 2023 kokeilujaksot

 • Jaksojen sisällöt ja toiminnallisuudet kehitetään edellisten kokeilujaksojen tulosten pohjalta
 • Kehitettävä mobiilisovellus ja sitä tukevat toimintamallit paranevat kokeilujaksolta toiselle ketterästi kehittäen

Yritysyhteistyö

 • Hankkeeseen mukaan tulevat yritykset valittiin tammikuussa 2022 
 • Objektiivisen palvelupaketin tuottaa Predicell Oy
 • Subjektiivisen palvelupaketin tuottaa LivingSkills Oy

Ratkaisujen yhteiskehittäminen

 • Ratkaisujen yhteiskehittäminen nuorten, aikuisten, sote -ammattilaisten ja yritysten kanssa 
 • Konseptit, prototyypit ja toimintamallit kehittyvät vaiheittain kokeilujaksojen palautteen ja tulosten perusteella
 • Kokeilujaksot jatkuvat vuoden 2023 toukokuuhun

 

Lisätietoja hankkeesta

ARPA on Instagramissa 

ARPA on Facebookissa

 

 

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä.
 • Ohjausryhmä auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Christa Ahonen, Hämeen liitto
 • Timo Hakala, Ely -keskus
 • Outi Elovaara, Janakkala
 • Minna Pesonen-Heinonen, Hämeenlinna
 • Jukka Pulkkinen, HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Aada Heine,  Janakkala
 • Elisa Jokinen, Hämeen Setlementti
 • Arto Ruhala, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Sari Tuomivaara, Hämeenlinna

YHTEYSTIEDOT

Ihmiset istumassa nojatuoleissa

Instagram

Äly tulee vaatteisiimme!
Tutkijoiden yössä Kanta-Hämeen keskussairaalan kehittämisylilääkäri Paula Turunen ja tutkijayliopettaja Kimmo Vänni keskustelemassa älyvaatteiden hyödyistä sairaalatyössä.

#tutkijoidenyö
#hyvinsanottuhämeenlinna
...

Kiinnostaisiko kokeilla puettavaa älykkyyttä? Tutkijoiden yö tänä perjantaina Hämeenlinnan pääkirjastossa ja sen ympäristössä, tule mukaan! 🔎

Tutkijayliopettajamme Kimmo Vänni on keskustelemassa älyvaatteista KHSHP kehittämisylilääkärin Paula Turusen kanssa kello 18:15-19.
Halutessasi pääset myös kokeilemaan fyysistä työtä keventävää eksoskeletonia!

Luvassa myös mobiilirobotti, huleveden puhdistusta, hiilivarastointia, älysormusta, sekä keskusteluja omavaraisuudesta, kestävästä rakentamisesta ja itsemyötätunnosta - @hamk_uas tutkii monipuolisesti! ☺️

Nähdään perjantaina! 🙌

#tutkijoidenyö
#hyvinsanottu #hamkilainentutkimus #hamkbio #hamkedu #hamksmart #hamktech
...

Interesting discussions in Brussels about innovation and Industry 5.0 which focuses on a human-centric, sustainable and resilient approach.

Sounds familiar also when talking about HAMK's R&D! 🙌

#hämeeuoffice #eu #industry5
...

Järjestämme Kanta-Hämeen alueen yrityksille suunnatun maksuttoman hyvinvointivalmennuksen, jossa pääset syventämään itsetuntemustasi ja kehittämään vuorovaikutustaitojasi.

Valmentajanasi toimii jo lähes kaksikymmentä vuotta johtajia, esihenkilöitä ja tiimejä valmentanut superammattilainen Carita Nyberg.

Valmennuskertoja järjestetään neljä:
1. Viesti perille, tiistai 20.9. 2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
2. Arkkityypit – luontaiset vahvuudet, tiistai 4.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
3. Mikä estää onnistumasta, tiistai 25.10.2022 klo 17:30, PARKKI Business Park
4.Motivaatiotekijät ja elinvoiman tukipilarit + pikkujoulut! tiistai 1.11. 2022 klo 17:30

Hae mukaan nyt - linkki lisätietoihin ja hakulomakkeeseen HAMKin tapahtumakalenterista tai Muutoksen Kesyttäjä -hankkeen verkkosivulta.

@hami_fi
@parkkibusinesspark
#muutoksenkesyttäjä
...

HAMKSmart tänään mukana Pellonpiennarpäivässä Mustialassa!

Esitelemme, kuinka dataratkaisut auttavat hiilensidonnassa ja hiiliviljelyssä. peltoobservatorio.fi visualisoi mm. hiilivaraston kehittymistä.

#peltoobservatorio #Biohila
...

Vahdinvaihto!✌️

Palvelukoordinaattorimme Kristiina on palannut vanhempainvapaaltaan töihin.

Kiitos Lotalle erinomaisesti hoidetusta sijaisuudesta 💛
Niinkin erinomaisesti, että Lotta tullaan näkemään HAMKin käytävillä jatkossakin 👌💯
...

#hamkunlimited'issä on julkaistu sarja #teknologia ja #liikenne -aiheisia artikkeleita!

HAMK Unlimited on @hamk_uas'n monialainen ja -tieteinen julkaisualusta. Lehtiämme ovat ammatillinen Professional, kehittävä Journal ja tieteellinen, vertaisarvioitu Scientific. Kaikki julkaisut ovat avoimesti saatavilla.

Have a Smart summer <3
...

Liikenne 4.0 -hankkeen erilaisista liikenteen mittalaitteita tutkivista pilotoinneista kerättyä dataa voidaan hyödyntää ja visualisoida 5G START -hankkeessa tehdyllä 3D-virtuaalimallilla Hämeenlinnan Asemanrannasta.

Eri datalähteiden myötä saamme tietoja mm. liikkumisesta, liikenteestä, energian käytöstä sekä #5G-yhteyksien hyödyntämismahdollisuuksista.

Lue lisää tuoreesta #hamkunlimited artikkelista!

#liikenne #5G #hamksmart @hamkuas @hameenlinnankaupunki
...

Hi, I’m Jorne and I am a student from Belgium doing my internship here at HAMK Smart research unit.

As part of my bachelor’s degree in electronics-ICT I got the opportunity to do my internship abroad here in Finland. The focus of my work here was building a cloud-based solution for data collection, analysis, and storage.

I spend most of my free time on long hikes in nature. The nature coincidentally is one of the things I love most about Finland. On rainy days I spend my time reading books and playing music on my guitar.

#smartstaff
#hamksmart
...

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU