Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet ARPA – Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä

ARPA – Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten (15-18 v.) ja heidän perheidensä tarpeisiin vastaava, helposti saavutettava digitalisaatiota hyödyntävä ja hyvinvointia tukeva palvelumalli, joka integroituu sote -ammattilaisten asiakastyöhön

Euroopan sosiaalirahaston logo

ARPA

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten (15-18 v.) ja heidän perheidensä tarpeisiin vastaava, helposti saavutettava digitalisaatiota hyödyntävä ja hyvinvointia tukeva palvelumalli, joka integroituu sote -ammattilaisten asiakastyöhön.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden digitaitoja sekä kehittää nuorten ja perheiden tarpeita vastaava varhaisen tuen digitalisaatiota hyödyntävä hyvinvoinnin palvelumalli. Kehitettävä ratkaisu sisältää tekoälyä ja vaikuttavuuden arvioinnin. Hanke hyödyntää jo olemassa olevia ja tarvittaessa kehittää digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla nuori voi seurata ja arvioida omaa hyvinvointiaan ja tarkastella kertynyttä tietoa itsenäisesti ja myös yhteistyössä sote -ammattilaisen kanssa.  Kertynyt subjektiivinen kokemustieto yhdistetään tekoälyn avulla analysoituun objektiiviseen älylaitteiden avulla kerättyyn tietoon.

Perustiedot

Hankkeen koordinointi

Hankkeen pääkoordinaattori on HAMK Smart -tutkimusyksikkö ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Hanna Naakka.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), ja se on osa REACT EU -rahoitusta. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Aikataulu

Hankkeen aikataulu: 1.9.2021 – 31.8.2023.

Toteutus

Hankkeen päävaiheet karkealla aikataululla:

 • Työpajat pidettiin syksyllä 2021 asiakastarpeen määrittämiseksi
 • Tiedon keräämisen tavat ja mobiilisovelluksen kehittäminen jatkuvat kokeilujaksojen tulosten pohjalta
 • Ensimmäinen kokeilujakso, joka sisälsi kahdeksan erilaista palvelupakettia, oli huhti-kesäkuussa 2022
 • Nukkumiseen keskittyvä toinen kokeilujakso on syys-lokakuussa 2022
 • Liikkumiseen keskittyvä kolmas kokeilujakso on loka-marraskuussa 2022
 • Kevään kokeilujaksot suunnitellaan kolmannen kokeilujakson jälkeen
 • Hankkeen loppuraportointi tehdään kesällä 2023
 • Hanke päättyy alkusyksystä 2023

Ajankohtaista

Asiakastarpeiden määrittelytyöpajat

 • Työpajat nuorten ja heidän huoltajiensa tarpeista, toiveista ja mahdollisista haasteista pidettiin Janakkalassa ja Hämeenlinnassa
 • Asiakastarpeiden määrittelyn pohjalta lähetettiin tarjouspyynnöt mahdollisista ratkaisuista start up- ja pk-yrityksiin hankintalain mukaisesti

Ensimmäinen kokeilujakso

 • Toukokuun kokeilujaksolle osallistui 24 nuorta ja aikuista Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Kokeilujakson tulosten analysoinnin pohjalta kehitetään seuraavaan koekilujaksoon mobiilisovellus, jonka päiväkohtaiseen näkymään on yhdistetty älylaitteista kerätty tieto, oman hyvinvoinnin subjektiivinen tieto ja säätila 

Toinen kokeilujakso: nukkuminen

 • Syys-lokakuu 2022
 • Kokeilujaksoon osallistuu yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Mukana on ARPA -mobiilisovellus
 • Kokeilujakson palautteiden ja tulosten pohjalta kehitetään toimintamallia ja ARPA -mobiilisovellusta edelleen

Kolmas kokeilujakso: liikkuminen

 • Loka-marraskuu 2022
 • Kokeilujaksoon osallistuu nuoria ja aikuisia Hämeenlinnasta ja Janakkalasta
 • Mukana on ARPA -mobiilisovellus
 • Kokeilujakson palautteiden ja tulosten pohjalta kehitetään toimintamallia ja ARPA -mobiilisovellusta edelleen

Kevään 2023 kokeilujaksot

 • Jaksojen sisällöt ja toiminnallisuudet kehitetään edellisten kokeilujaksojen tulosten pohjalta
 • Kehitettävä mobiilisovellus ja sitä tukevat toimintamallit paranevat kokeilujaksolta toiselle ketterästi kehittäen

Yritysyhteistyö

 • Hankkeeseen mukaan tulevat yritykset valittiin tammikuussa 2022 
 • Objektiivisen palvelupaketin tuottaa Predicell Oy
 • Subjektiivisen palvelupaketin tuottaa LivingSkills Oy

Ratkaisujen yhteiskehittäminen

 • Ratkaisujen yhteiskehittäminen nuorten, aikuisten, sote -ammattilaisten ja yritysten kanssa 
 • Konseptit, prototyypit ja toimintamallit kehittyvät vaiheittain kokeilujaksojen palautteen ja tulosten perusteella
 • Kokeilujaksot jatkuvat vuoden 2023 toukokuuhun

Lisätietoja hankkeesta

Karumaa 2022 Role of Nudges and Noise in the First Trial of a Co-creative Wellbeing Development Project – Pia Karumaan University of Hullissa (UK) suorittama eMBA-tutkinnon lopputyö. (pdf-tiedosto aukeaa uuteen välilehteen)

HAMK Beat -artikkeli: Palveluiden valintamuotoilun ja -arkkitehtuurin sietämätön tärkeys

ARPA on Instagramissa 

ARPA on Facebookissa

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Ohjausryhmä ohjaa, tukee ja seuraa hankkeen etenemistä.
 • Ohjausryhmä auttaa hanketta tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjata hankkeen sisällöllistä toteuttamista

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Christa Ahonen, Hämeen liitto
 • Timo Hakala, Ely -keskus
 • Outi Elovaara, Janakkala
 • Minna Pesonen-Heinonen, Hämeenlinna
 • Jukka Pulkkinen, HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Aada Heine,  Janakkala
 • Elisa Jokinen, Hämeen Setlementti
 • Arto Ruhala, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Sari Tuomivaara, Hämeenlinna

Yhteystiedot