Avoin RoboLab - Hämeen ammattikorkeakoulu
Avoin RoboLab
Mies käyttää 3D skanneria
Euroopan sosiaalirahasto
Mies käyttää 3D skanneria.

Avoin RoboLab

Avoin RoboLab

Avoin RoboLab-hanke on selvityshanke, jossa selvitetään robotiikan opiskelun toteuttaminen osana nuorten yksilöllistä opiskelupolkua sekä robotiikan opiskelun tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi oppilaitoskohtaisia opiskelusuunnitelmia.

Hankkeessa selvitetään Riihimäen seudulla toimivien oppilaitosten yhteisen robotiikan opiskelu- ja työskentelytilan toteuttamisen malli. Robotiikkakoulutuksen jatkumon kehittäminen yhteistyössä vahvistaa Riihimäen alueen robotiikkaosaamista. Hanke tukee Riihimäen kaupungin, HAMK:n ja Hämeen liiton strategisten päämäärien saavuttamista.

Hanke on Robotiikkakampus-toimijoiden yhteishanke. Päätoteuttajana hankkeessa toimii Riihimäen kaupunki, osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu.

Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.8.2023
Rahoitus: Hämeen ELY-keskuksen myöntämä Euroopan sosiaalirahaston osarahoitus

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut