AvoinHäme - Hämeen ammattikorkeakoulu
AvoinHäme
Hämeen ammattikorkeakoulu
Euroopan aluekehitysrahasto -logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
-

AvoinHäme

Hanketiedot

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.5.2017 – 31.10.2019
Toiminta-ala: Kanta-Häme
Kohderyhmä: Erityisesti matkailun ja tapahtumatuotannon, liikenteen ja logistiikan
sekä biotalouden toimialojen yritykset.
Kaupungit, kunnat, elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä muut julkiset organisaatiot
Päärahoittaja: Hämeen liitto/ Uudenmaan liitto (EAKR)
Kuntarahoittajat: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa
Kokonaisrahoitus: 291 800€

Hankkeen tarkempia kuulumisia

Hankkeen tarkempia tapahtumia, uutisia ja ohjeita löytyy erikseen omilta nettisivuilta. Sivut löydät osoitteesta AvoinHäme.fi

Hankkeessa tuotettuja sekä muualla julkaistuja materiaaleja ja tutkimuksia avoimeen dataan liittyen.

Opas tiedon avaamiseen

Irlannissa julkaistu englanninkielinen opas, jossa käsitellään datan avaaminen julkiseksi vaiheittain. Oppaassa käydään läpi vaiheet avattavan tiedon valinnasta aina tiedon julkaisuun saakka. Julkaisijana oppaalla on Insight Centre for Data Analytics. Organisaatio toimii yhteistyössä erilaisten yliopistojen ja muiden akateemisten laitosten sekä erilaisten yritysten kanssa.

Avoimen datan hyödyntäminen ja sen vaikutukset

Valtioneuvoston julkaisema raportti jossa selvitetään kuinka avoimen datan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida ja käsitellään avoimen datan käyttämisen ja yritysten taloudellisen menestyksen välistä korrelaatiota. Näiden lisäksi raportista löytyy ehdotuksia, joiden avulla tietolähteiden vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä.

Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus

Hankkeen jälkeen alueella muuttuneet toimintatavat

Pyrkimyksenä hankkeessa on, että Kanta-Hämeen julkiset organisaatiot avaavat tietovarantojaan alueen yritysten hyödynnettäväksi. Samalla  osaamista ja tietoisuutta kasvattamalla sekä yhteistyötä lisäämällä alueen yritykset voisivat alkaa hyödyntämään avointa dataa liiketoiminnassaan. Näin Kanta-Hämeeseen syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle tai nykyisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle.

AvoinHäme-hankkeen ohjausryhmä koostuu monipuolisesta eri alojen osaamisesta. Ohjausryhmässä edustettuina on niin seutukuntien keskuskaupungit kuin painopistetoimialatkin.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Teemu Ropponen
Open Knowledge Finland ry
Mika Herpiö
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Hannu-Heikki Saarinen
Forssan Yrityskehitys Oy
Ismo Hannula
Hämeenlinnan kaupunki
Titta Tapiola
Luonnonvarakeskus
Juha Paaso
Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
Veikka Pirhonen
Siemens Osakeyhtiö
Minna Takala
Hämeen liitto
Joni Kukkamäki
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Vesa Salminen
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

YHTEYSTIEDOT

Taustaa

AvoinHäme-hankkeessa luodaan Kanta-Hämeeseen edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.

Tavoitteena yhteistyöverkostojen aktivointi sekä tietoisuuden ja osaamisen lisääminen

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä on tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja osaamista avoimesta datasta Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa ja täten luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle näiden toiminnassa.

Yhtenä edellytyksenä avoimen datan hyödyntämiselle on aktiivinen yhteistyöverkosto. Hankkeessa aktivoidaan alueen toimijoita Kanta-Hämeessä sekä luodaan yhteydet muihin kansallisiin ja alueellisiin toimijoihin.

Hyötyjä ja mahdollisuuksia esitellään ja testataan esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla. Lisäksi avoimesta datasta tuotetaan uutta tietoa, joka tulee olemaan kaikkien saatavilla. Tavoitteena on myös, että hankkeen avulla Kanta-Hämeen avoimen datan tarjontaa saadaan lisättyä.

Hankkeen kohderyhmät

Kohderyhminä AvoinHäme hankkeella on Kanta-Hämeen yritykset ja julkiset organisaatiot. Painopistealoiksi on määritelty matkailun ja tapahtumatuotannon, liikenteen ja logistiikan sekä biotalouden toimialat. Painopistetoimialoista huolimatta, toimintaa järjestetään kaikille avoimesta datasta kiinnostuneille toimijoille.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU