Hyppää sisältöön

AvoinHäme

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä oli tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja osaamista avoimesta datasta Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa ja täten luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle näiden toiminnassa.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

Projektin kesto: 1.5.2017 – 30.9.2020
Toiminta-ala: Kanta-Häme
Kohderyhmä: Erityisesti matkailun ja tapahtumatuotannon, liikenteen ja logistiikan
sekä biotalouden toimialojen yritykset.
Kaupungit, kunnat, elinkeino- ja kehitysyhtiöt sekä muut julkiset organisaatiot
Päärahoittaja: Hämeen liitto/ Uudenmaan liitto (EAKR)
Kuntarahoittajat: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa
Kokonaisrahoitus: 291 800€

Hankkeen tarkempia kuulumisia

Hankkeen tarkempia tapahtumia, uutisia ja ohjeita löytyy erikseen omilta nettisivuilta. Sivut löydät osoitteesta AvoinHäme.fi

Tavoitteena yhteistyöverkostojen aktivointi sekä tietoisuuden ja osaamisen lisääminen

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä oli tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja osaamista avoimesta datasta Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa ja täten luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle näiden toiminnassa.

Yhtenä edellytyksenä avoimen datan hyödyntämiselle on aktiivinen yhteistyöverkosto. Hankkeessa aktivoitiin alueen toimijoita Kanta-Hämeessä sekä luotiin yhteyksiä muihin kansallisiin ja alueellisiin toimijoihin.

Hyötyjä ja mahdollisuuksia on esitelty ja testattu esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla. Lisäksi avoimesta datasta on tuotettu uutta tietoa, joka on kaikkien saatavilla. Tavoitteena oli myös, että hankkeen avulla Kanta-Hämeen avoimen datan tarjontaa saadaan lisättyä.

Avoimuuden asialla -julkaisukokoelma

Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Näitä mahdollisuuksia on tuotu esille tämän kokoelmajulkaisun artikkeleissa. Avoimen datan lisäksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös avoimien rajapintojen, avoimen lähdekoodin sekä yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tämän vuoksi myös AvoinHäme -hankkeessa keskityttiin sen edetessä yhä enemmän avoimuuteen kokonaisuutena pelkän avoimen datan sijaan. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata esimerkiksi termillä avoin teknologia.
AvoinHäme -hankkeessa tuotetun julkaisukokoelman löydät osoitteesta: http://www.avoinhäme.fi/julkaisu

AvoinHäme loppuseminaari

AvoinHäme loppuseminaari järjestettiin verkkoyhteyksiä käyttäen 28.9.2020.
Loppuseminaari on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä.

Datan hyödyntämisen webinaarisarja

Hämeen ammattikorkeakoulun luotsaama AvoinHäme -hanke toteutti yhteistyössä API- ja alustatalouteen sekä datan hyödyntämiseen keskittyvän Osaango Oy:n kanssa webinaarisarjan. Keväällä 2020 toteutetussa kokonaisuudessa tavoitteena oli lisätä Kanta-Hämeen yrittäjien datan hyödyntämisen osaamista omassa liiketoiminnassaan. Datan hyödyntämisen webinaarisarja ja online-työpajojen sisältämät yrittäjien omat case-tapausten ratkaisut antoivat osallistujille konkreettisia esimerkkejä, kuinka datan hyödyntäminen on oleellinen osa digitaalista liiketoiminnan hallintaa ja sen omistajuutta. Jos kiinnostuit, kurssille pääset edelleen kirjautumaan itseopiskelua varten ilmaiseksi osoitteessa: www.avoinhäme.fi/webinaarit

Taustaa

AvoinHäme-hankkeessa luotiin Kanta-Hämeeseen edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.

Tavoitteena yhteistyöverkostojen aktivointi sekä tietoisuuden ja osaamisen lisääminen

Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä oli tarkoituksena lisätä tietoisuutta ja osaamista avoimesta datasta Kanta-Hämeen yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa ja täten luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle näiden toiminnassa.

Yhtenä edellytyksenä avoimen datan hyödyntämiselle on aktiivinen yhteistyöverkosto. Hankkeessa aktivoitiin alueen toimijoita Kanta-Hämeessä sekä luotiin yhteyksiä muihin kansallisiin ja alueellisiin toimijoihin.

Hyötyjä ja mahdollisuuksia on esitelty ja testattu esimerkkien, pilottien ja erilaisten kokeiluiden avulla. Lisäksi avoimesta datasta on tuotettu uutta tietoa, joka on kaikkien saatavilla. Tavoitteena oli myös, että hankkeen avulla Kanta-Hämeen avoimen datan tarjontaa saadaan lisättyä.

Hankkeen kohderyhmät

Kohderyhminä AvoinHäme hankkeella olivat Kanta-Hämeen yritykset ja julkiset organisaatiot. Painopistealoiksi määriteltiin matkailun ja tapahtumatuotannon, liikenteen ja logistiikan sekä biotalouden toimialat. Painopistetoimialoista huolimatta, toimintaa järjestettiin kaikille avoimesta datasta kiinnostuneille toimijoille.

Hankkeessa tuotettuja sekä muualla julkaistuja materiaaleja ja tutkimuksia avoimeen dataan liittyen.

Opas tiedon avaamiseen

Irlannissa julkaistu englanninkielinen opas, jossa käsitellään datan avaaminen julkiseksi vaiheittain. Oppaassa käydään läpi vaiheet avattavan tiedon valinnasta aina tiedon julkaisuun saakka. Julkaisijana oppaalla on Insight Centre for Data Analytics. Organisaatio toimii yhteistyössä erilaisten yliopistojen ja muiden akateemisten laitosten sekä erilaisten yritysten kanssa.

Avoimen datan hyödyntäminen ja sen vaikutukset

Valtioneuvoston julkaisema raportti jossa selvitetään kuinka avoimen datan taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida ja käsitellään avoimen datan käyttämisen ja yritysten taloudellisen menestyksen välistä korrelaatiota. Näiden lisäksi raportista löytyy ehdotuksia, joiden avulla tietolähteiden vaikuttavuutta yhteiskunnassa voidaan lisätä.

Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus

Avoimuuden asialla -julkaisukokoelma

Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. Näitä mahdollisuuksia on tuotu esille tämän kokoelmajulkaisun artikkeleissa. Avoimen datan lisäksi on kuitenkin tärkeää ymmärtää myös avoimien rajapintojen, avoimen lähdekoodin sekä yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tämän vuoksi myös AvoinHäme -hankkeessa keskityttiin sen edetessä yhä enemmän avoimuuteen kokonaisuutena pelkän avoimen datan sijaan. Tätä kokonaisuutta voidaan kuvata esimerkiksi termillä avoin teknologia.
AvoinHäme -hankkeessa tuotetun julkaisukokoelman löydät osoitteesta: http://www.avoinhäme.fi/julkaisu

Hyödyt

Hankkeen jälkeen alueella muuttuneet toimintatavat

Pyrkimyksenä hankkeessa oli, että Kanta-Hämeen julkiset organisaatiot avaavat tietovarantojaan alueen yritysten hyödynnettäväksi. Samalla  osaamista ja tietoisuutta kasvattamalla sekä yhteistyötä lisäämällä alueen yritykset voisivat alkaa hyödyntämään avointa dataa liiketoiminnassaan. Näin Kanta-Hämeeseen syntyi uudenlaisia mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle tai nykyisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle.

Ohjausryhmä

AvoinHäme-hankkeen ohjausryhmä koostuu monipuolisesta eri alojen osaamisesta. Ohjausryhmässä edustettuina on niin seutukuntien keskuskaupungit kuin painopistetoimialatkin.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Teemu Ropponen
Open Knowledge Finland ry
Mika Herpiö
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Hannu-Heikki Saarinen
Forssan Yrityskehitys Oy
Ismo Hannula
Hämeenlinnan kaupunki
Titta Tapiola
Luonnonvarakeskus
Juha Paaso
Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
(jäänyt pois 30.9.2019)
Veikka Pirhonen
Siemens Osakeyhtiö
Minna Takala
Hämeen liitto
Joni Kukkamäki
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Vesa Salminen
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.