Hyppää sisältöön

BIOHILA

Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallitusta

Logo: Nappaa hiilestä kiinni

Hankkeen tiedot

HankeBIOHILA
Kesto1.4.2021–31.10.2023
ToteuttajatHAMK
Biocode
Valio
RahoittajatMaa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -ohjelma

BIOHILA-hankkeessa syntyy peltojen biomassan arviointi-, kartoitus- ja mallinnusmenetelmä, joka on liitetty keskeisiin maatalouden ilmastoratkaisuja ohjaavan päätöksenteon ja toiminnan laskentasovelluksiin: kasvihuonekaasujen inventaario- ja skenaariojärjestelmiin sekä hiilikompensaatioiden ja elintarvikkeiden hiilijalanjäljen laskureihin. Tämä menetelmä soveltuu peltolohko- ja tilakohtaiseen hiilitaselaskentaan, ja sillä voidaan tuottaa tietoa biomassan ja hiilitaseen vuotuisesta kasvukehityksestä lohkotasolla satelliittikuvia hyödyntäen.

BIOHILA-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli