BIOHILA - Hämeen ammattikorkeakoulu
BIOHILA
 Sentinel-2 satellite imagery overlaid by normalized different vegetation index. Contains modified Copernicus Sentinel data (2020–2021)

BIOHILA

Tarkkaa tietoa peltojen biomassasta maatalouden hiilitaselaskennan sovelluksiin yhdistämällä satelliitti- ja maastomittauksia sekä ekosysteemimallitusta (BIOHILA)

Käynnissä: 1.4.2021–31.10.2023

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Hanketta koordinoi Ilmatieteen laitos.

Muut osallistujat: HAMK, Biocode ja Valio.

Lue lisää hankkeen verkkosivulta.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU