Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

Kestävää kehitystä tukeva tutkimushanke tähtää fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa.

Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet

 • Toteuttaja: HAMK
 • Rahoittajat: Business Finland ja osallistuvat yritykset
 • Projektipäällikkö Tiina Vuorio
 • Toteutusaika: 1.12.2018 — 31.5.2021

Kestävää kehitystä tukeva tutkimushanke tähtää fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen rakennusteollisuuden ohutlevytuotteissa. Kaksivuotisen, yhteensä puolen miljoonan euron hankkeen vetovastuussa on HAMK Tech ja tutkimusyhteistyössä on mukana maalinvalmistajia, maalattujen ohutlevymateriaalien ja -tuotteiden valmistajia sekä laitetoimittajia.

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla biopohjaisten maalien käyttöä erilaisissa ohutlevytuotteissa voidaan laajentaa. Hankkeessa tutkitaan biopohjaisilla maaleilla pinnoitettujen ohutlevytuotteiden käyttäytymistä, kehitetään ratkaisuja biopohjaisten maalien ominaisuuksien edelleen parantamiseksi ja biopohjaisten ja kierrätettyjen komponenttien määrän lisäämiseksi. Tutkimustyössä huomioidaan ohutlevytuotteiden valmistusprosessien sekä koko elinkaaren maalin ominaisuuksille asettamat vaatimukset.

Hanke on pitkällisen ohutlevyteknologiaan liittyvän tutkimusosaamisen ja yritysyhteistyön tulos. Hanke tuottaa arvokasta tietoa yritysten omiin kehitysprojekteihin, luo pohjaa jatkotutkimukselle sekä kasvattaa edelleen tutkimusyksikön osaamista ja kykyä palvella yrityksiä yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Hankkeessa kokeillaan uusia biopohjaisia, Aalto-yliopiston AaltoCell™ -prosessilla tuotettuja maalikomponentteja. Prosessilla voidaan tuottaa mikrokiteistä selluloosaa, jonka vaikutusta maalin ominaisuuksiin ja kiinnittyvyyteen tutkitaan. AaltoCell™ -selluloosan käyttömahdollisuuksia tutkitaan nyt ensimmäistä kertaa maaleissa.

Keskeiset toimenpiteet

 • Biomaalien mekaanisten ominaisuuksien ja kulutuskestävyyden tutkiminen
 • Biopohjaisten pinnoitteiden pitkäaikaiskestävyyden varmistaminen
 • Pinnoitteen ja teräksen muovauskäyttäytyminen
 • Biomaalien huoltomaalattavuuden selvittäminen
 • Sovelluskohtaiset muovauskokeet
 • Sovelluskohtainen muovausteknologian kehittäminen
 • Lopputuotteiden ominaisuuksien tutkiminen

Julkaisuja ja esityksiä

Maalipinnoitettujen ohutlevytuotteiden kulutuskestävyys, HAMK Unlimited, 3.9.2020, Johanna Mäntyneva

Puheenvuoro: Eroon fossiilisista raaka-aineista? Biomaalit tekevät tuloaan, Tekniikka & Talous 8, 5.3.2021, Johanna Hiljanen ja Tiina Vuorio

Vihreä ja digitaalinen terästeknologia -webinaari 26.5.2021
Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet
Muovauskitkamenetelmien vertailu
Biopohjaisten pinnoitteiden hankauskulutus ja taivutuskestävyys
Biopohjaisten maalipinnoitteiden pitkäaikaiskestävyys

Yhteystiedot