Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet CleanExport

CleanExport

Tavoitteena on pilotoida cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä Kanta-Hämeessä.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

 • Projektin kesto: 1.8.2016 – 31.12.2017
 • Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
 • Budjetti: 101 800€
 • Toiminta-alue: Kanta-Häme
 • Kohderyhmä: Cleantech-alan pk-yritykset Kanta-Hämeessä
 • Tulokset:
  • Osallistuvista yrityksistä syntyy ympäristöalan yritysverkostoja 1 kpl hankkeen aikana
  • Hankkeessa tuotetaan maa/kohdealuekartoituksia 6 kpl
  • Tarjottavia yhteisiä tuote-/palvelukokonaisuuksia syntyy 1 kpl
  • Virtuaalimessut -portaali 1 kpl

Taustaa

CleanExport on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Tavoitteena on pilotoida cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien edistämistä Kanta-Hämeessä. Toimenpiteet ovat ympäristö- ja kansainvälistymistyöpajat, yritysten yhteisideointi, maakartoitukset, virtuaaliset messut sekä yritysverkostotyöpajat.

CleanExport viennin tukena -esite

Tilaisuudet ja materiaalit

Tilaisuudet ja materiaalit

I-Valo Oy:n yritysesittely

CleanExport Varastopörssi

CleanExport-julkaisukokoelma

Entering the German markets – Maviteknik Oy (mini Thesis)
Enegia Group market entry to Germany, Denmark and Poland (mini Thesis)
Market research for I-Valo (mini Thesis)
Finding customers for Forssan Levy Oy in the Finnish market (mini Thesis)

CleanExpo report, Päivi Kaisla

Tavoitteena Kansainväliset Hankinnat -Opas suomalaisille yrityksille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysrahoituslaitosten julkisiin hankintoihin

Kehitysrahoittajien ohjelmissa miljardien dollarien markkinat myös suomalaisyritysten osaamiselle ja teknologialle. Tästä rahoituksesta suuri osa menee erilaisten hyödykkeiden, laitteiden ja palveluiden hankintoihin.

Team Finland työn tehostamisen osana halutaan parantaa suomalaisyritysten asemaa luomalla palvelumalli, joka edesauttaa suomalaisyrityksiä menestymään nykyistä paremman kansainvälisten järjestöjen hankinnoissa.

Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan edistää yllämainittuja hallituksen tavoitteita tuottamalla tietopaketti suomalaisyritysten tämänhetkisestä osallistumisesta kansainvälisiin hankintoihin. Selvitys kokoaa yhteen kansainvälisten rahoituslaitosten ja järjestöjen vuosittaisia hankintatilastoja, mitkä suomalaiset yritykset ovat myyneet järjestöille ja tietoa erilaisista hankintamenettelyistä ja -mahdollisuuksista.

Linkki oppaaseen

Menneet tapahtumat

Hankkeen päätöstilaisuus 28.11.2017
Puhujien materiaalit:
Pietikäinen Sirpa, Euroopan parlamentin jäsen
Holck Iida, HAMK
Parkkali Jussi, Uusioaines Oy

Cleanexport-virtuaalimessut

Vientitapahtuma 15.11.2017
Puhujien materiaalit:
Elina Holmberg, Tekes

Kuljetuspajat Riihimäellä 30.3., 20.4. ja 18.5.2017
Puhujien materiaalit:
Härkönen Jorma
Lahtinen Heikki

Digipajat Forssassa 25.4., 10.5. ja 17.5.2017

Digipajat Hämeenlinnassa 12.12.2016, 17.1. ja 7.2.2017

Aloitustilaisuudet 21.9., 27.9. ja 5.10.2017

Hyödyt

Yrittäjän tukena

​Yritykset voivat olla jätehuoltoalalta, vesihuollosta, yhdyskuntatekniikan tai uusiutuvan energian alalta tai muita ympäristöalalla toimivia pk-yrityksiä.

Työpajat

Pyrimme luomaan ja vahvistamaan yhteistyötä pk-yritysten keskuudessa sekä  kehittämään toisiaan tukevia tuotteita ja mahdollisesti myös yhteistuotteita. Yrityksillä on paremmat valmiudet tuotelanseerauksiin kansainvälisille markkinoille osallistuttuaan toimenpiteisiin.

Verkosto

Pyrimme edistämään yritysverkostojen toimintaa kansainvälistymisessä. Yhteistyöllä yksittäisen yrityksen ponnisteluja ja markkinointikustannuksia pystytään vähentämään.

Hankkeessa suunnitellaan yritysten yhteistuotteita ja -palveluita, jotta kansainvälisille markkinoille olisi helpompi päästä. Hankkeen avulla kehitetään yhteistyömallia verkostojen avulla.

Virtuaalimessut

Virtuaalimessujen tarve selvitettiin Kiertotalouden vientiosaamisen keskus -hankkeessa ja tässä hankkeessa on tarkoitus portaali toteuttaa. Portaaliin tulee tietoa ja linkkejä kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille mm. rahoituskanavia ja muita palveluita tarjoavia tahoja.

Maakartoitukset

Teemme kohdemaakartoituksia yritysten toiveiden mukaan. Kartoituksissa selvitetään markkinoita, maan kulttuurioloja, kauppatapaa ja mahdollisuuksien mukaan lainsäädäntöä. Selvitys auttaa kansainvälistyvää yritystä kohdentamaan markkinointiaan paremmin ja toimimaan tehokkaammin.

Yhteystiedot