Digi4CSA - Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digi4CSA – Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut
Kuvan taustalla viljapelto. Edessä näkyy oikeasta reunasta tulevat kädet, jotka pitelevät tablet-tietokonetta. Tabletin yläpuolella näkyy latausprosentteja ja wifi-kuvakkeita.
Euroopan unionin rahoittama -logo.
Suomen Akatemian logo.
Kuvan taustalla viljapelto. Edessä näkyy oikeasta reunasta tulevat kädet, jotka pitelevät tablet-tietokonetta. Tabletin yläpuolella näkyy latausprosentteja ja wifi-kuvakkeita.

Digi4CSA – Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Suomen Akatemian rahoittamassa Digi4CSA -hankkeessa pyritään rakentamaan digitaalinen ratkaisu arvioimaan ja seuraamaan ilmastoviisaan maatalouden (CSA) ympäristö- ja talousvaikutuksia. Ratkaisu auttaa sidosryhmiä päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa.

Hankkeen virallinen kotisivu (BSAG:n sivulla)

Arvokasta tietoa sidosryhmille

Maatalous on merkittävä kasvihuonekaasujen päästölähde. Euroopan unioni on asettanut tälle talouden alalle kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Yrityksiä parantaa maatalouden vastustuskykyä ilmastonmuutokseen ja vähentää sen ilmastovaikutuksia kutsutaan ilmastoviisaaksi maataloudeksi (climate-smart agriculture, CSA). Vaikuttavasta alustaan huolimatta CSA on yhä pilottitasolla.

Digi4CSA pyrkii luomaan digitaalisen alustan, joka yhdistää ja integroi CSA:lle tärkeitä tietovirtoja helpottaakseen maatalouden sidosryhmien päätöksentekoa ja mahdollistaakseen uusien liiketoimintamallien ja markkinoiden kehittämisen CSA -aloitteiden laajentamiseksi. Digi4CSA rakentaa uusia kirjanpitotapoja, jotka kattavat kokonaisvaltaisesti ilmaston ja muut CSA:n vaikutukset sen kasvaessa. Digi4CSA:lla on laaja kumppaniverkosto, johon kuuluvat Carbon Action, ACCC Flagship, maailmanlaajuinen PEcAn – projekti ja Ecological Forecast Initiative, tutkimuspartnereita sekä suuria elintarvikealan yrityksiä.

Tukea ilmastoviisaan maatalouden valtavirtaistamiseen

Digi4CSA pyrkii rakentamaan digitaalisen ratkaisun arvioimaan ja seuraamaan CSA:n ympäristö- ja talousvaikutuksia eri sidosryhmien päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa. Digitaalinen ratkaisu koostuu IT-järjestelmästä, joka yhdistää mittaukset, mallit ja data-analyysit ja toimittaa tulokset eri sidosryhmille räätälöityjen sovellusohjelmointirajapintojen (API) kautta. Siten tällainen järjestelmä tukee CSA:n skaalaamista toimialastandardiksi Suomen maataloudessa. Hankkeen toimijat perustavat tämän työn jo rakentamaansa Pelto-observatorio -järjestelmään, joka on jo ensimmäisen vaiheen prototyyppi tällaisesta digitaalisesta ratkaisusta.

Digi4CSA -hankkeen tavoitteet

  1. Kehittää menetelmä i) tarvittavien tietojen keräämiseksi tiloilta ja toimitusketjuista, ii) näiden tietojen integroiminen CSA:n vaikutusten IT-järjestelmään ja iii) vaikutusten tiedottaminen päätöksentekoon.
  2. Parantaa sidosryhmien (viljelijät, yritykset, päättäjät ja kuluttajat) nykyisiä päätöksentekojärjestelmiä kehitetyllä digitaalisella ratkaisulla ja siten auttamaan sidosryhmiä päätöksenteossa monimutkaisessa päätöksentekoympäristössä.
  3. Luoda prototyyppejä digitaalisesta ratkaisusta ja API:ista, jotka kvantifioivat CSA:n vaikutuksia eri sidosryhmien tarpeisiin yhdistämällä tiedonkeruun, mallintamisen, tekoälyn ja IT-osaamisen.
  4. Yhdistää kohdassa 3) luodut prototyypit sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin tekijöihin, jotka ovat olennaisia ​​arvonluonnissa maatalouden arvoketjun sidosryhmien kanssa ja siten luoda perusta CSA:n laajentumiselle yhteiskunnassa.

Perustiedot:

Hankkeen kesto: 2023-2025
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat, RRF-erityisrahoitus
Vastuutahot: Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulu

Yhteyshenkilöt:
Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi
Hanna Tuomisto, Helsingin yliopisto, hanna.tuomisto@helsinki.fi
Jussi Heinonsalo, Helsingin yliopisto, jussi.heinonsalo@helsinki.fi
Henri Weijo, Aalto yliopisto, henri.weijo@aalto.fi
Iivari Kunttu, Hämeen ammattikorkeakoulu, iivari.kunttu@hamk.fi