Hyppää sisältöön

Digi4CSA

Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Kaikki Tapahtumat

Suomen Akatemia logo

Hankkeen tiedot

HankeDigi4CSA – Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut
Kesto2023-2025
ToteuttajatIlmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu
RahoittajatSuomen Akatemia
Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat, RRF-erityisrahoitus
BudjettiKokonaisbudjetti 2,8 miljoonaa euroa, josta HAMKin osuus on 596 745 euroa

Suomen Akatemian rahoittamassa Digi4CSA -hankkeessa pyritään rakentamaan digitaalinen ratkaisu arvioimaan ja seuraamaan ilmastoviisaan maatalouden (CSA) ympäristö- ja talousvaikutuksia. Ratkaisu auttaa sidosryhmiä päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa.

Arvokasta tietoa sidosryhmille

Maatalous on merkittävä kasvihuonekaasujen päästölähde. Euroopan unioni on asettanut tälle talouden alalle kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Yrityksiä parantaa maatalouden vastustuskykyä ilmastonmuutokseen ja vähentää sen ilmastovaikutuksia kutsutaan ilmastoviisaaksi maataloudeksi (climate-smart agriculture, CSA). Vaikuttavasta alustaan huolimatta CSA on yhä pilottitasolla.

Digi4CSA pyrkii luomaan digitaalisen alustan, joka yhdistää ja integroi CSA:lle tärkeitä tietovirtoja helpottaakseen maatalouden sidosryhmien päätöksentekoa ja mahdollistaakseen uusien liiketoimintamallien ja markkinoiden kehittämisen CSA -aloitteiden laajentamiseksi. Digi4CSA rakentaa uusia kirjanpitotapoja, jotka kattavat kokonaisvaltaisesti ilmaston ja muut CSA:n vaikutukset sen kasvaessa. Digi4CSA:lla on laaja kumppaniverkosto, johon kuuluvat Carbon Action, ACCC Flagship, maailmanlaajuinen PEcAn – projekti ja Ecological Forecast Initiative, tutkimuspartnereita sekä suuria elintarvikealan yrityksiä.

Tukea ilmastoviisaan maatalouden valtavirtaistamiseen

Digi4CSA pyrkii rakentamaan digitaalisen ratkaisun arvioimaan ja seuraamaan CSA:n ympäristö- ja talousvaikutuksia eri sidosryhmien päätöksenteossa ja CSA:n tulosten seuraamisessa. Digitaalinen ratkaisu koostuu IT-järjestelmästä, joka yhdistää mittaukset, mallit ja data-analyysit ja toimittaa tulokset eri sidosryhmille räätälöityjen sovellusohjelmointirajapintojen (API) kautta. Siten tällainen järjestelmä tukee CSA:n skaalaamista toimialastandardiksi Suomen maataloudessa. Hankkeen toimijat perustavat tämän työn jo rakentamaansa Pelto-observatorio -järjestelmään, joka on jo ensimmäisen vaiheen prototyyppi tällaisesta digitaalisesta ratkaisusta.

Digi4CSA tavoitteet

  1. Kehittää menetelmä i) tarvittavien tietojen keräämiseksi tiloilta ja toimitusketjuista, ii) näiden tietojen integroiminen CSA:n vaikutusten IT-järjestelmään ja iii) vaikutusten tiedottaminen päätöksentekoon.
  2. Parantaa sidosryhmien (viljelijät, yritykset, päättäjät ja kuluttajat) nykyisiä päätöksentekojärjestelmiä kehitetyllä digitaalisella ratkaisulla ja siten auttamaan sidosryhmiä päätöksenteossa monimutkaisessa päätöksentekoympäristössä.
  3. Luoda prototyyppejä digitaalisesta ratkaisusta ja API:ista, jotka kvantifioivat CSA:n vaikutuksia eri sidosryhmien tarpeisiin yhdistämällä tiedonkeruun, mallintamisen, tekoälyn ja IT-osaamisen.
  4. Yhdistää kohdassa 3. luodut prototyypit sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja poliittisiin tekijöihin, jotka ovat olennaisia ​​arvonluonnissa maatalouden arvoketjun sidosryhmien kanssa ja siten luoda perusta CSA:n laajentumiselle yhteiskunnassa.

Yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilöt organisaatioittain

Jari Liski

Ilmatieteen laitos

jari.liski@fmi.fi

Hanna Tuomisto

Helsingin yliopisto

hanna.tuomisto@helsinki.fi

Jussi heinonsalo

Helsingin yliopisto

hanna.tuomisto@helsinki.fi

Henri weijo

Aalto-yliopisto

henri.weijo@aalto.fi

Iivari kunttu

Hämeen ammattikorkeakoulu

iivari.kunttu@hamk.fi

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: