Hyppää sisältöön

DigiReWork

DigiReWork-hankkeessa parannetaan Kanta-Hämeen pk-yritysten henkilöstön digivalmiuksia erilaisten valmennusohjelmien avulla.

Euroopan sosiaalirahaston logo

Perustiedot

Hankkeen perustiedot

  • Projektin kesto: 01.09.2015 – 28.2.2018
  • Toiminta-alue: Kanta-Häme
  • Rahoittajat: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESR)
  • Kokonaisrahoitus: 204 120€

Tarkoitus

Uusia työnteon tapoja

Valmennuksen avulla työntekijällä on mahdollisuus omaksua uusia tapoja tehdä asioita, mikä edistää liiketoiminnan uusiutumista ja innovaatioita. Työntekijä voi omaksua myös tehokkaammat ja tuottavammat toimintatavat, mikä puolestaan johtaa yrityksen kannattavuuden parantumiseen. Työntekijän työhyvinvointi paranee, kun uusien teknologioiden kanssa tullaan tutuiksi eikä niitä koeta vaikeiksi. Lisäksi yleinen digiosaaminen paranee, mikä helpottaa yrityksen muutoksen johtamista.

Taustaa

DigiReWork-hankkeessa parannetaan Kanta-Hämeen pk-yritysten henkilöstön digivalmiuksia erilaisten valmennusohjelmien avulla.

DigiReWork – Digitaalisuus työelämän uudistajana

DigiReWork työapajat

DigiReWork-hanke järjestää Kanta-Hämäläisten pk-yritysten henkilöstölle digi-työpajoja. Työpajat ovat maksuttomia. Paikkoja on rajoitetusti, 12 kappaletta per työpaja. Työpajat käynnistyvät lokakuun 2017 loppupuolella.

Henkilöstön digiosaaminen kuntoon

Yrityksen suurin voimavara on sen henkilöstö. Digitaalisuuden kohtaamisessa ja käyttöön otossa esteiksi muodostuvat usein henkilöstön asenteet ja kyky muuttaa totuttuja toimintatapoja. Yritysten digitaalisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii johtajien ja työtekijöiden asenneilmaston muutosta ja osaamisen lisäämistä.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää Kanta-Hämeen pk-yritysten henkilöstön digivalmiuksien paranemista valmennusohjelman avulla. Valmiuksien kehittäminen tarkoittaa aihealueen tiedon ja taidon lisäämistä. Tavoitteellisuudella tarkoitetaan henkilöstön kehittymisen tukemista yritysten ja työntekijän itsensä määrittämää tavoitetilaa kohti systemaattisella ja luottamukseen perustuvalla valmennuksella.

Kohderyhmänä maakunnan kärkialojen yritykset

Toimenpiteet kohdistuvat alueen kärkialojen eli valmistavan teollisuuden ja matkailualan pk-yritysten henkilöstöön. Hankkeessa keskitytään erityisesti yli 54-vuotiaiseen henkilöstöön. On oletettavaa, että yli 50-vuotiaiden keskuudessa on eniten työntekijöitä, jotka tarvitsevat ohjausta ja valmennusta digitaalisessa työympäristössä.

Valmennus ryhmässä yksilön tarpeisiin

Valmennuksessa huomioidaan yksilöiden osaamistarpeet, jotka pyritään selvittämään valmennusohjelman  alussa. Osaamistarpeiden perusteella toteutetaan ryhmäkohtainen valmennus, joka edistää osallistujien vuorovaikutusta ja kehittymistä. Toteutuksessa hyödynnetään myös monipuolisia valmennusympäristöjä.

HAMK Älykkäät palvelut – tutkimusyksikkö kumppanina

HAMKin Älykkäät palvelut – tutkimusyksikkö on nuori ja joustava sovelletun tutkimuksen yksikkö. Digitaalisuus on keskeinen asiantuntijuusalue. Tutkimusyksikkö haluaa olla vahvasti mukana luomassa edellytyksiä pk-yritysten kehittymiselle ja kasvulle sekä työskennellä tiiviissä yhteistyössä pk-yritysten kanssa DigiReWork-hankkeen myötä.

Valmennukset ja tapahtumat

Digitohtori työpajat:

Google MyBusiness ja TripAdvisor -työpajat

Otatko kaiken hyödyn irti ilmaisista näkyvyyspalveluista? Onko sinun palvelusi helposti löydettävissä verkosta ja matkailijoiden käyttämistä palveluista?

Nyt on aika laittaa Google MyBusiness ja TripAdvisort tilit ja näkyvyys kuntoon! Tule maksuttomaan DigiTohtori työpajaan ja me autamme sinua!

DigiTohtori työpajassa kouluttajana toimii Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy:n kouluttaja Kirsi Mikkola. DigiTohtoreina työpajassa on HAMKin opiskelijoita, jotka ovat vain työpajassa auttamassa osallistujia saamaan parhaan hyödyn irti.

Työpajat järjestetään kolmella paikkakunnalla HAMKin toimipisteissa.

Hämeenlinna 14.2.2018 klo 12.00 – 14.30
Riihimäki 20.2.2018 klo 9.00 – 11.30
Forssa 20.2.2018 klo 13.30 – 16.00

Ilmoittaudu mukaan pikaisesti, paikkoja on rajoitetusti!

DigiTohtori työpajojen Ilmoittautuminen

Menneet tapahtumat:

Työpajat toteutetaan pienryhmissä, tietojenkäsittelyn opiskelijoiden ohjauksessa ja mahdollisuuksien mukaan käydään läpi yritysten omia caseja. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

DIGIREWORK TYÖPAJAT 2017-2018
PERUSTYÖKALUT
päivä ja aikatilateema
TI 24.10.2017
klo 9-12
Koheesio,
A.-rak. kellari kerros
Tietokoneen peruskäyttö (max. 6hlö) Perehdytään tietokoneen ja selaimen peruskäyttöön, yleisimpiin ohjelmiin, ja tietoturvaan.
To 26.10.2017
klo 13-15
Luokka C-302, C-rak. 3. krsTietosuoja (max. 20 hlö) Uusi tietosuojalaki ja sen tuomat velvollisuudet yrityksille. Ota uudet asetukset haltuun ja välty sakoilta ja sanktioilta.
TI 31.10.2017
klo 9-12
Synteesi, A-rak. kellari-kerrosWordin tehokäyttö Perehdytään Wordin tehokkaaseen käyttöön päivittäisessä työssä, mm. eri mallipohjat, tyylit, sisällysluettelo ja osat.
TO 2.11.2017
klo 9-12
Luokka C-302, C-rak. 3.krsExcelin peruskäyttö Työkirjan osat, taulukon tuottaminen ja muotoilu, laskentakaavojen perusteet, funktioiden hyödyntäminen, kaavioiden luominen.
TI 7.11.2017
klo 9-12
Synteesi,
A-rak. kellari-kerros
Googlen työkalut Tutustutaan Googlen tarjoamiin ilmaisiin työkaluihin (Drive, Docs, Sheets, Slides). Opitaan asiakaskyselyn luominen Forms-lomaketyökalulla. Tutustutaan My Business -palveluun. Työpajassa ei käydä läpi tarkemmin tekstin tai taulukoiden käsittelyä, joten suosittelemme käymään Wordin ja Excelin käytön työpajat erikseen. Googlen teksti- ja taulukko-ohjelmat toimivat hyvin samalla tavalla kuin Officen ohjelmat.
TI 14.11.2017
klo 9-12
Koheesio,
A-rak. kellari-kerros
Kuvankäsittely Tutustutaan eri kuvaformaatteihin, tekijänoikeuksiin (erityisesti CC-lisenssi) ja kuvapankkeihin. Opitaan hyödyntämään erilaisia mobiilisovelluksia kuvien käsittelyssä.
TO 16.11.2017
klo 9-12
Synteesi,
A-rak. kellari-kerros
Esitystekniikat Perehdytään PowerPoint-esitysten laatimiseen ja ohjelman ominaisuuksiin, lisäksi tutustutaan Prezillä ja Canvalla esitysten ja esitteiden tekemiseen.
DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ
päivä ja aikatilateema
KE 22.11.2017
klo 9-12
Synteesi,
A-rak. kellari-kerros
Projektinhallinta Tutustutaan erilaisiin projektinhallintatyökaluihin ja yhteisölliseen työskentelyyn verkossa eri sovelluksilla ja ohjelmilla (Trello, OneNote, Padlet).
TI 28.11.2017
klo 9-12
Luokka
C-339, C-rak. 3. krs
Some -kanavat Tutustutaan erilaisiin sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest yms.). Käydään läpi eri viestintämuotoja ja kohderyhmiä eri kanavissa.
TO 30.11.2017
klo 9-12
Luokka C-339, C-rak. 3. krsSome -markkinointi Tutustutaan Facebookin ja Instagramin markkinointityökaluihin sekä luodaan Facebook-mainos.
TI 12.12.2017
klo 9-12
Luokka C-302, C-rak. 3. krsYouTube videonjakopalvelu Tutustutaan YouTuben ominaisuuksiin ja toimintoihin, sisällön käyttämiseen sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.
TI 19.12.2017
klo 9-12
Synteesi,
A-rak. kellari-kerros
Uutiskirje Tutustutaan MailChimp-ohjelmistoon ja luodaan uutiskirje.
TO 11.1.2018
klo 9-12
Luokka C-302,
C-rak. 3. krs
Verkkosivut Tutustutaan erilaisiin verkkosivujen julkaisualustoihin (mm. Google, WordPress, WIX) ja harjoitellaan omien verkkosivujen luomista.
TI 16.1.2018
klo 9-12
Luokka C-302,
C-rak. 3. krs
Hakukoneoptimointi Tutustutaan verkkosivujen hakukoneoptimointiin, joka mahdollistaa verkkosivujen paremman näkyvyyden.
TO 18.1.2018
klo 9-12
Synteesi,
A-rak. kellari-kerros
Google Analytics Työpajassa asennetaan Google Analytics -ohjelmisto omille verkkosivuille. Perehdytään datan analysointiin ja sen käyttämiseen hakukoneoptimoinnissa. (Suosittelemme käymään Hakukoneoptimointi-työpajan ensin.)

Menneistä tapahtumista julkaistuja materiaaleja löydät valmennusmateriaalit -välilehdeltä

DigiReWork-työpajat keväällä 2017
DigiReWork -valmennusohjelma Kevät 2017

Tulevista kevään 2017 digityöpajoista tiedotamme lisää tässä.

Digityöpajat:

8.12.2016 ja 12.1.2017 klo 9-12 HAMK Visamäki: MailChimp uutiskirjeohjelmisto
15.12.2016 klo 9-12 HAMK Visamäki: Googlen ohjelmistot ja palvelut
16.11.2016 klo 9-12 HAMK Visamäki: Microsoft Office
25.5.2016 klo 9-12 Hamk Visamäki: Webhotellit ja kotisivut
26.4.2016 klo 9-12 Hamk Visamäki: Kuvan- ja videonjakopalvelut
21.3.2016 klo 9-12 Hamk Visamäki: Sosiaalisen median valmennus

Seminaarit ja muut tapahtumat:

12.2.2016 Research seminar: Digitalization in Business and Entrepreneurship

Valmennusmateriaaliit

Valmennusmateriaalit

Tässä on koottuna eri koulutusmateriaaleja esimerkiksi tukimateriaaleja itsenäistä jatko-opiskelua varten liittyen järjestettyihin työpajakoulutuksiin.

Työpajakoulutusten materiaalit

Tietosuoja

Digityöpajan materiaalit (Kari Kataja, HAMK)

Sosiaalinen media

Some kanavat -työpajan materiaalit (Outi Mertamo, HAMK)
Some markkinointi -työpajan materiaalit (Outi Mertamo, HAMK)
Työpajakoulutuksen materiaalit (Eveliina Toivonen, HAMK)

Lue lisää verkosta:

Ensiaskeleet sosiaalisen median maailmaan (Eveliina Toivonen & Sari Hanka, HAMK)
LinkedIn opas: verkostoituminen, työnhaku ja hyvä profiili (Ilkka Olander, Sometek)
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset (Pilvi Lempiäinen, Turun yliopisto)

Kuvankäsittely

Kuvankäsittely -työpajan materiaalit (Annamari Mäenhovi, Kati Nieminen)

Esitystekniikat

Esitystekniikat -työpajan materiaalit (Annamari Mäenhovi, Kati Nieminen)

Projektinhallinta

Projektinhallinta -työpajan materiaalit (Jukka Raitanen, HAMK)

Kuvan- ja videonjakopalvelut

YouTube videonjakopalvelu -työpajan materiaalit (Nina Thomenius, HAMK)
Työpajakoulutuksen materiaalit (Atso Arat, HAMK)

Lue lisää verkosta:

Youtuben ohjekeskus
Kuvien jakamisesta ja käyttämisestä (Someopaste / Avo-hanke)
Kuvat nettiin – Picasa Web, Flickr vai 500px? (Teemu Tretjakov)​​

Webhotellit ja kotisivut

Työpajakoulutuksen materiaalit (Turo Nylund, HAMK)

Lue lisää verkosta:

Tee nettisivut – 4 helppoa askelta (teenettisivut.com)
Kotisivujen teko – 8 asian muistilista (WauDesign)

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi -työpajan materiaalit (Outi Mertamo, HAMK)

Microsoft Office

Työpajakoulutuksen materiaalit (Joni Kukkamäki)
Wordin tehokäyttö -työpajan materiaalit (Kati Nieminen)
Excelin peruskäyttö -työpajan materiaalit (Jukka Raitanen)

Lue lisää verkosta:

Itä-Suomen yliopiston wikistä löytyy laajat suomenkieliset koulutusmaterialit
WordinExcelin ja PowerPointin käyttöön (Office 2013)
Microsoftin suomenkielinen Office tukikeskus

Mailchimp uutiskirjeohjelmisto

Uutiskirje – työpajan materiaalit (Tarjaleena Tuukkanen)
Työpajakoulutuksen materiaalit (Joni Kukkamäki)
Suomenkielinen peruskäyttöohje, Juuso Saarinen HAMK

Lue lisää verkosta:

Mailchimpin oma ohjekeskus
Kuinka tehdä uutiskirje jota ihmiset oikeasti lukevat?, Hubspot.com
Millainen on hyvä uutiskirjeen sisältö? (Koodiviidakko)
7 vinkkiä: miten herättää huomio uutiskirjeen otsikolla (Omni Partners)

Googlen ohjelmistot ja palvelut

Google Analytics -työpajan materiaalit (Jukka Raitanen)
Googlen työkalut -työpajan materiaalit (Kati Nieminen)
Työpajakoulutuksen materiaalit (Joni Kukkamäki)

Lue lisää verkosta:

Googlen ohjelmistojen ohjeita suomeksi (Gapps Oy)
Google GSuite Learning Center (englanniksi)

Ohjausryhmä

Petri Jakonen
Eerikkilän urheiluopisto
Maiju Vuolle
Tampereen teknillinen yliopisto,
NOVI tutkimuskeskus
Riikka Huopainen
Janavalo Oy
Reima Ojanen
Riihimäen tilat ja kehitys Oy
Tuija Lehto
OP Etelä-Häme
Antti Välimäki
Hämeen ELY-keskus
Toni Pulliainen
HAMK, Hankepalvelut
Vesa Salminen
HAMK
Älykkäät palvelut -tutkimuskeskus
Kirsi Meriläinen
HAMK
Älykkäät palvelut -tutkimusyksikkö
 

Yhteystiedot

Kirsi Meriläinen

  • Projektipäällikkö

Outi Mertamo

  • Muut yhteystiedot