Hyppää sisältöön

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme

Hankkeen tiedot

HankeDigitaalinen kaupunkihiili 2.0
Kesto09/2023–12/2025
ToteuttajatSuomen ympäristöopisto SYKLI (pääkoordinaattori), Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK)
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hämeen Liitto
Budjetti293 721 €

Suomen hiilineutraaliuden tavoittelu perustuu merkittäviltä osin maankäyttösektorin hiilinieluihin. Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 -tuplahankkeessa selvitetään millaista uutta ja täydentävää dataa sekä menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta.

Keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen. Näistä datalähteistä hanke tuottaa pilottiluonteista paikkatietoa, jonka hyödynnettävyyttä ja merkitystä arvioidaan kaupunkiorganisaatioissa käytännön tasolla.

Hankkeiden tuloksena syntyy yhteisjulkaisu kaupunkien luontoympäristöihin liittyvän vähähiilisyystyön edistämismenetelmistä. Toinen tuotos on kaupunkimallin virtuaalinen ympäristö: lisäksi tuotoksena syntyy suoraan hyödynnettävissä olevia datavarantoja. Ensimmäisiä osatuotoksia jaetaan jo vuoden 2024 puolella hankkeen viestintäkanavien kautta.

Kohderyhmä

Kumppanuuskunnat ja yhteistyöyritykset

Toiminta-alue

Kanta-Häme (Forssa, Hämeenlinna, Riihimäki)

Toteutus

HAMK Bio

Lepaalla toteutetaan kenttäkoe, jossa vertaillaan nurmikon hoitotapojen vaikutusta hiilitaseeseen ja maaperän monimuotoisuuteen.

Forssassa mitataan maaperän hiilivarastot ja tiheyden puiston hiilitasemallinnusta varten. Näitä tuloksia hyödynnetään Ilmatieteenlaitoksen ja HAMK Smartin yhteistyössä tekemässä mallinnustyöpaketissa.

HAMK Smart

HAMK Smart toteuttaa hankkeessa yhdessä Ilmatieteenlaitoksen kanssa kerätyn datan lisäämisen Pelto-observatorioon, jossa kerätty data on hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta.

Lisäksi HAMK Smart toteuttaa Forssassa puistomittakaavan hiilitasemallin perustuen HAMK Bion mittauksiin, Ilmatieteenlaitoksen tekemiin dynaamisilla prosessimalleilla tekemään mallinnukseen ja satelliittiaineistoon puiston kasvillisuudesta.

Aiheesta muualla

Blogit

Yhteystiedot