Digiteko - Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digiteko – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa
Nainen opastaa vanhusta pöydän ääressä tabletin käyttöön.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
EU flag logo
ELY-keskus
Nainen opastaa vanhusta pöydän ääressä tabletin käyttöön.

Digiteko – Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa

Hankkeen Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO) keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa työhyvinvointia ja digitaalista osaamista kotihoidon toimintaympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella Kotihoitoon digitaalinen työhyvinvointikartta vahvistamaan kotihoidon henkilöstön digitaalista osaamista, työntuottavuutta ja työhyvinvointia sekä vahvistamaan kotihoidon kykyä olla houkutteleva työpaikka alan osaajille. Lisäksi hanke vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä ja houkuttelevuutta uudistuvan yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kautta. Hankkeen avulla tuotetaan työväline, näyttöön perustuva tietoalusta sekä osaamista kotihoidon uudistuvien palveluiden ratkaisuihin huomioiden muuttuva kotihoidon toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

  • Kotihoidon henkilöstö valtakunnallisesti:
  • sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, hoiva-avustajat
  • sekä muut henkilöstöryhmät
  • Kotihoidon toimintaa suunnittelevat toimijat, kotihoidon lähihenkilöt ja johtajat
  • Muut kotihoidon asiantuntijat

Hankkeen kesto on 1.9.2022-31.11.2023 (15kk) ja budjetti on noin 210 000 euroa.

Hanke toteutetaan seuraavissa työpaketeissa:

TP 1: Kotihoidon asiakasymmärrys, työhyvinvointi ja osaaminen

TP 2: Kotihoidon etähoidon työntekijöiden erityisosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen

TP 3: Työhyvinvointi-instrumentin rakentaminen, tuottaminen, arviointi ja hankehallinto

Hankkeen tuotoksena syntyy Kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta kotihoito-organisaatioiden käyttöön.

Digitaalisen kartan avulla voidaan kehittää tuottavuutta ja työhyvinvointia kotihoidossa, sekä lisätä henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä kotihoidossa. Kotihoidon digitaalinen työhyvinvoinnin kartta tukee kotihoidon organisaatioita vihreässä siirtymässä sekä uudistuvien työprosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Laurea ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

BLOGIKIRJOITUKSET

Exoskeletonien käyttö osana hoitotyötä – julkaistu 8.12.2022 HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogissa

Exoskeletonien käyttö osana hoitotyötä ja hyvinvointia – julkaistu 18.11.2022 HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogissa

YHTEYSTIEDOT

Twitter

INSTAGRAM

Tapaa tutkijat Älyjuoma-automaatin takana! Älyjuoma-automaatin tarkoitus on mitata lehmäyksilöiden vedenkulutusta. Mittausdatan avulla voidaan seurata sekä havaita poikkeamia lehmien hyvinvoinnissa. 🐄

#älyjuomaautomaatti #hamk #hamkbio #hamksmart #hamktutkimus
...

Onko teknologiasta ratkaisemaan hoitotyön ergonomiset haasteet? HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat havainnoivat @herowearexo Apex exoskeletonien käyttöä hoitotyössä ja kirjoittivat HAMK Hyvinvointiosaamisen blogiin exoskeletonien mahdollisuuksista hoitoalalla.

Linkki biossa 👉 @hamk_smart

#digiteko
#exoskeleton
#hamksmart
#hoitotyö
#hamk
#ergonomia
#työergonomia
#digitaalinenkulttuuri
...

Vuosi 2023 aloitetaan innolla eteenpäin katsoen - viime vuosi toi HAMKin tutkimukselle useita isoja rahoituksia. Ammattikorkeakouluille poikkeuksellisesti olemme mukana peräti viidessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa!  

Juuri ennen joulua saimme iloisia uutisia, kun Akatemia myönsi yli kahden miljoonan euron rahoituksen konsortiolle, jossa olemme mukana. Käynnistämmekin parhaillaan #digi4csa -hanketta, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ilmastoviisaan maatalouden tueksi.
Hanketta johtaa @ilmatieteenlaitos
Mukana menossa myös @universityofhelsinki & @aaltouniversity

Lue lisää HAMKin tutkimuksen uusista tuulista tänään ilmestyneestä tiedotteesta 👉 HAMK.FI etusivu 🔎

#hamk
#hamksmart
#hamktutkimus
#kestäväkehitys
#peltoobservatorio
...

Minkälaista on e-urheiluvalmentajan työ? Entä minkälainen merkitys on vuorovaikutuksella e-urheilujoukkueessa? Haastattelimme neljää suomalaista e-urheilun ammattivalmentajaa.

Haastattelutulokset ovat ohjanneet HAMK Smartissa tehtävää puettavan älykkyyden kehittämistä e-urheiluun.

Lue lisää 👉 HAMK Beat -blogi

#eurheilu
#hamkbeat
#puettavaalykkyys
...

Happy Holidays and all the best for 2023 to all our partners, students, customers, colleagues and friends! 🎄 ...

KYSELY puettavasta älykkyydestä, suunnattu Hämeen alueen muotoilualan toimijoille: tekstiili- ja vaatevalmistajat, muotoilijat, komponentti- ja materiaalivalmistajat, sekä myös ohjelmisto- ja data-analytiikkaosaajat!

Kartoitamme alueen toimijoiden valmiuksia, tarpeita ja toiveita liittyen puettavaan älykkyyteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kyselystä saatavat tiedot ovat meille arvokkaita, joten kiitos jo etukäteen jos suot meille 5 minuuttia aikaasi! ☺️

Kysely sulkeutunut 9.12.
...

Nimitysuutisia! 🎉 Nimittäin, älykkään ja kestävän muotoilun tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö on nimitetty ihmiskeskeisen teknologiasuunnittelun dosentiksi Lapin yliopistoon.

Tällä hetkellä Satu keskittyy ihmisten välisen yhteyden vahvistamiseen digitaalisen kosketuksen ja puettavan älykkyyden avulla - supermielenkiintoinen aihe, josta lisää luvassa myöhemmin! 🤩 Kuvan pehmokaan ei ole mikä tahansa nalle, vaan tietenkin älynalle 🧸

Dosentuurin myötä avautuu mahdollisuus ohjata HAMKissa tehtävää väitöskirjatasoista tutkimusta Lapin yliopistoon.

Onnea @satujumiskopyykko 💪

#myhamk #hamk #hamksmart #smartstaff
...

Lapsi mukaan töihin -päivänä kampus täyttyi pienistä ja tekemistähän riitti! Karkkitehtuuria, Nipsulan aistipajaa, pinssipajaa, piirtämistä ja laulua, liikenneturvallisuutta, haalarimerkkien suunnittelua ja ensiaskeleita virtuaalitodellisuudessa. Ja mikä parasta, sai olla mukana katsomassa mitä oma äiti, isi, mummi, kummi, vaari tai oma aikuinen siellä töissä tekeekään 💛
Ja kuten aina, menossa mukana Smart Panda 🐼

#lapsimukaantöihin #lapsimukaantöihinpäivä #myhamk #hamksmart #smartpanda
...

Mitä kaikkea partio voikaan olla virtuaalitodellisuudessa? Voisiko sitä kautta tutustua jopa muiden maiden partiolaisten toimintaan?

Positiiviset kokemukset virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä nuorten partiolaisten suurleirillä antavat hyvän pohjan pohtia, miten tätä teknologiaa voisi tulevaisuudessa hyödyntää Suomen Partiolaisten @partioscout toiminnassa.

Viime viikolla julkaisimme HAMK Beat -blogissa jutun Virtuaalikalastusta Finnjamboree Kajon teknologiapolulla Evon metsässä. Nyt blogista löytyy jatkojuttu Nuorten partiolaisten kokemuksia virtuaalitodellisuudesta Finnjamboree Kajon teknologiapolulla.

Linkki biossa klik klik!! ➡️ @hamk_smart

#suomenpartiolaiset #partio
#finnjamboreekajo #finnjamboree2022 #finnjamboree #tulevaisuuslaakso #teknologiapolku #virtuaalitodellisuus #hamksmart #hamk #hamkbeat
...

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot retrieve posts for this hashtag.

🌟 Opiskelijapostaus🌟HAMKin terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat nuorille suunnatun seksuaaliterveys- ja ehkäisypisteen Terveys tehdään tänään! -tapahtumassa Riihimäen Hyrialla 24.11.2022.

Pisteen tekeminen oli osa terveydenhoitajaopintojen kehittämistehtävää. ”Koimme tehtävän mieluisana ja innostavana. Saimme käyttää luovuutta ja keksiä innovatiivisia tapoja toteuttaa pisteemme”.

Seksuaalisuus- ja ehkäisypisteen toiminnallinen osuus muodostui
💜 kondomiajokortin suorittamisesta
💜 QR-koodipelistä
💜 sitähän sä kysyit -pelistä
💜 ehkäisyvälinetaulusta
Lisäksi jaossa oli kondomeja, esitteitä, heijastimia ja karkkia. Piste tavoitti useita opiskelijoita. Eniten kiinnostusta herätti kondomiajokorttipiste. Opiskelijat ottivat innoissaan vastaan jaettavaa materiaalia.

#nuortenhyvinvointi #nuortenterveys #nuortenseksuaaliterveys #raskaudenehkäisy #seksitautienehkäisy #hamkhyvinvointi #terveydenhoitajatyönkehittämistehtävä #terveydenhoitajakoulutus #Terveys tehdään tänään! #hyriariihimäki #hamk #terveydenhoitajakoulutus #terveydenhoitajaopiskelija #terveydenhoitaja
...

19 0

Puuttuuko kesätyö, mietityttääkö oppariyhteistyökumppani tai onko etsinnässä tuleva työnantaja? 🤩

Kevään työllistävimmässä tapahtumassa HYOS Rekrymessuilla on sotealan työnantajia kampuksella pitämässä ständejä ja kertomassa oman organisaationsa mahdollisuuksista juuri sinulle. 🤓

Pistäkää päivä muistiin ja tulkaa ihmeessä nappaamaan unelmienne työpaikka. 💜
...

16 0

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU