Hyppää sisältöön
Hoitaja katsoo ikääntyneen asiakkaan kanssa tablettia keittiön pöydän ääressä.

DIGITEKO

Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa

Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

Hankkeen tiedot

HankeDigiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO)
Kesto1.9.2022-31.11.2023
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori),
Laurea ammattikorkeakoulu,
Turun ammattikorkeakoulu
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto, ESR 2014-2020
Budjetti210 000 €

Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa (DIGITEKO) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja vahvistaa työhyvinvointia ja digitaalista osaamista kotihoidon toimintaympäristössä.

Hankkeen tarkoituksena on suunnitella Kotihoitoon digitaalinen työhyvinvointikartta vahvistamaan kotihoidon henkilöstön digitaalista osaamista, työntuottavuutta ja työhyvinvointia sekä vahvistamaan kotihoidon kykyä olla houkutteleva työpaikka alan osaajille. Lisäksi hanke vahvistaa henkilöstön pysyvyyttä ja houkuttelevuutta uudistuvan yksilöllisen ja yhteisöllisen osaamisen kautta.

Hankkeen avulla tuotetaan työväline, näyttöön perustuva tietoalusta sekä osaamista kotihoidon uudistuvien palveluiden ratkaisuihin huomioiden muuttuva kotihoidon toimintaympäristö ja sen asettamat vaatimukset.

Kohderyhmä

Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat:

  • Kotihoidon henkilöstö valtakunnallisesti:
  • sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, hoiva-avustajat
  • sekä muut henkilöstöryhmät
  • Kotihoidon toimintaa suunnittelevat toimijat, kotihoidon lähihenkilöt ja johtajat
  • Muut kotihoidon asiantuntijat

Toiminta-alue

Suomi

DIGITEKO-sovellus

Tutustu sovellukseen: https://digiteko.azurewebsites.net/

Digiosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen kotihoidossa -hankkeessa luotu Digiteko-sovellus on laaja, näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuva tietopaketti konkreettisine työkaluineen kotihoidon etäpalveluosaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Sovellus on saanut hankkeen loppumetreillä vielä uuden ilmeen ja siitä on tehty käyttäjäystävällisempi. Palaute sovelluksesta on meille arvokasta, joten olemme kiitollisia, jos voit käyttää hetken siihen, näin saamme sovelluksesta entistä käyttäjäystävällisemmän! 

Toteutus

Hanke toteutettiin seuraavissa työpaketeissa:

  • TP 1: Kotihoidon asiakasymmärrys, työhyvinvointi ja osaaminen
  • TP 2: Kotihoidon etähoidon työntekijöiden erityisosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen
  • TP 3: Työhyvinvointi-instrumentin rakentaminen, tuottaminen, arviointi ja hankehallinto

Hankkeen tuotoksena syntyy Kotihoidon digitaalinen työhyvinvointikartta kotihoito-organisaatioiden käyttöön.

Digitaalisen kartan avulla voidaan kehittää tuottavuutta ja työhyvinvointia kotihoidossa, sekä lisätä henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä kotihoidossa. Kotihoidon digitaalinen työhyvinvoinnin kartta tukee kotihoidon organisaatioita vihreässä siirtymässä sekä uudistuvien työprosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Blogikirjoitukset

Työhyvinvointia ja digiosaamista kotihoitoon – julkaistu 20.9.2023 HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogissa

Exoskeletonien käyttö osana hoitotyötä – julkaistu 8.12.2022 HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogissa

Exoskeletonien käyttö osana hoitotyötä ja hyvinvointia – julkaistu 18.11.2022 HAMK Hyvinvointiosaaminen -blogissa

Ajankohtaista

Loppuseminaari 21.11.2023 kello 13-14:30

Oletko kiinnostunut digitaalisesta työhyvinvoinnin edistämisestä kotihoidossa?

Voisiko työhyvinvointisovellus auttaa työhyvinvointitavoitteidesi saavuttamisessa?

Tervetuloa DIGITEKO-hankkeen loppuseminaariin tutustumaan uuteen kotihoidon DIGITEKO-sovellukseen!

Yhteystiedot