Hyppää sisältöön

Elinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus

Hankkeen tiedot

HankeElinikäisen ohjauksen tila -arviointitutkimus
Kesto1.5.2023-31.9.2024
ToteuttajatHelsingin Yliopisto,
Jyväskylän Yliopisto,
Hämeen ammattikorkeakoulu,
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
RahoittajatEU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)
Budjetti129 999€ (HAMKin osuus)

Elontila-tutkimushanke selvittää elinikäisen ohjauksen tilaa Suomessa.

Elinikäinen ohjaus koostuu erilaisista tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, joita tarjotaan koulutussektorilla, työllisyyspalveluissa ja osana nuorisotoimen ohjauspalveluita yksilön eri elämänvaiheissa. Palveluntuottajina on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Elontila-arviointitutkimuksen tavoitteena on muodostaa systemaattinen kuva suomalaisen elinikäisen ohjauksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kokonaisuudesta sekä arvioida sen toimivuutta eli saatavuutta, laatua, tuloksia ja vaikuttavuutta.

Osana arviointitutkimushanketta laaditaan elinikäisen ohjauksen laatukehikko, joka sisältää ehdotukset sektorirajat ylittävistä yhteisistä kansallisista elinikäisen ohjauksen seurantakohteista ja arviointivälineistä paikallisen ja kansallisen tiedolla johtamisen sekä elinikäisen ohjaustyön tueksi.

Tutkimuksen loppuraportti julkaistaan syksyllä 2024. Tutkijaryhmä viestii tutkimuksen etenemisestä ja välituloksista organisaatioiden verkkosivuilla, Twitterissä ja tiedottein.

Tutkimuksen tilaajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Hanke toteutetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Yhteystiedot