Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla
Hämeen ammattikorkeakoulu
henkilöt pitelevät palapelin paloja

Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

Tutkimusprojektissa tarkastellaan vertaisryhmämentoroinnin (verme) edellytyksiä tukea esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia.  Vertaisryhmämentorointi on osaamisen kehittämisen menetelmä, jonka avulla voidaan tukea työssä oppimista, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua pienryhmätyöskentelyn avulla.

Tausta 

Esihenkilötyön tukeminen on tärkeää, sillä työhön liittyy useita kuormitustekijöitä. Mm. ajalliset haasteet, kuten päällekkäiset työtehtävät ja ylityöt ovat esihenkilöille muita tyypillisempiä. Esihenkilötyö sisältää lähtökohtaisesti erilaisia paradokseja ja ristiriitaisuuksia, joita esihenkilö joutuu itsessään työstämään. Työ myös koetan usein yksinäiseksi.  

Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovat olleet suomalaisilla työpaikoilla lievässä kasvussa, mutta niissä tulisi huomioida nykyistä paremmin formaalien koulutustilanteiden ja informaalin, työssä tapahtuvan oppimisen integroiminen. Johtotehtävissä toimivia hyödyttäisivät erityisesti työn ohella tarjotut oppimismahdollisuudet, joissa korostuvat mm. vertaisoppiminen, mentorointi sekä yhteisölliset oppimisprosessit.

Tutkimuksessa luodaan esihenkilötyöhön verme-malli, jonka avulla voidaan hyödyntää työyhteisön sisäistä osaamista ja soveltaa vertaisuuteen perustuvia työskentelymenetelmiä sekä vertaisoppimista osaamisen kehittämisessä. 

Toteutus 

Projektin toteutusaika on 1/2020-3/2022. Projektissa esihenkilöiden vermemallia kehitetään ja pilotoidaan neljässä pilottiryhmässä. Tutkimusaineistoa kerätään kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimuksen tuloksena julkaistaan tutkimusartikkeleita sekä verkkopohjainen käsikirja esihenkilöiden vertaisryhmämentorointiin. Tutkimuksen toteuttavat HAMK Edu -tutkimusyksikkö sekä HAMK henkilöstöpalvelut. Projektia rahoittaa Työsuojelurahasto.  

Tutkimusryhmä: 

Susanna Mikkonen, projektipäällikkö, tutkija
Leena Nikander, tutkija
Mervi Friman, tutkija
Tia Isokorpi, asiantuntija

Hanke on startannut tammikuussa 2020. Voit seurata hankkeen etenemistä sosiaalisessa mediassa #esihenkilöverme-tunnisteen avulla.

Ei vielä näytettäviä julkaisuja.

BLOGI

Ihmiset istumassa nojatuoleissa
  • Miten hyväksi johtajaksi tullaan?LUE LISÄÄ

    Miten tullaan hyväksi esihenkilöksi ja johtajaksi? Ovatko toiset vain luontaisesti parempia johtajia kuin muut? Onko johtajuus tietynlaista karismaa tai jopa synnynnäinen ominaisuus, […]

YHTEYSTIEDOT

Twitter

Unable to load Tweets

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU