Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

Perustiedot

Tutkimusprojektissa tarkastellaan vertaisryhmämentoroinnin (verme) edellytyksiä tukea esihenkilöiden ammatillista kasvua, johtamisosaamisen kehittymistä sekä työhyvinvointia.  Vertaisryhmämentorointi on osaamisen kehittämisen menetelmä, jonka avulla voidaan tukea työssä oppimista, työhyvinvointia ja ammatillista kasvua pienryhmätyöskentelyn avulla.

Tausta

Esihenkilötyön tukeminen on tärkeää, sillä työhön liittyy useita kuormitustekijöitä. Mm. ajalliset haasteet, kuten päällekkäiset työtehtävät ja ylityöt ovat esihenkilöille muita tyypillisempiä. Esihenkilötyö sisältää lähtökohtaisesti erilaisia paradokseja ja ristiriitaisuuksia, joita esihenkilö joutuu itsessään työstämään. Työ myös koetan usein yksinäiseksi.  

Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovat olleet suomalaisilla työpaikoilla lievässä kasvussa, mutta niissä tulisi huomioida nykyistä paremmin formaalien koulutustilanteiden ja informaalin, työssä tapahtuvan oppimisen integroiminen. Johtotehtävissä toimivia hyödyttäisivät erityisesti työn ohella tarjotut oppimismahdollisuudet, joissa korostuvat mm. vertaisoppiminen, mentorointi sekä yhteisölliset oppimisprosessit.

Tutkimuksessa luodaan esihenkilötyöhön verme-malli, jonka avulla voidaan hyödyntää työyhteisön sisäistä osaamista ja soveltaa vertaisuuteen perustuvia työskentelymenetelmiä sekä vertaisoppimista osaamisen kehittämisessä. 

Toteutus

Projektin toteutusaika on 1/2020-6/2022.

Projektissa esihenkilöiden vermemallia kehitetään ja pilotoidaan neljässä pilottiryhmässä. Tutkimusaineistoa kerätään kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimuksen tuloksena julkaistaan tutkimusartikkeleita sekä verkkopohjainen käsikirja esihenkilöiden vertaisryhmämentorointiin. Tutkimuksen toteuttavat HAMK Edu -tutkimusyksikkö sekä HAMK henkilöstöpalvelut. 

Projektia rahoittaa Työsuojelurahasto.  

Ajankohtaista

Loppuraportti on ilmestynyt: Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

****
HAMKin huhtikuun uutiskirjeessä Tutkittavana-osiossa tarkastelussa VERME-hankkeessa tehtävä tutkimustyö. Lue lisää täältä.

****
Hankkeen päätösseminaarissa 29.3.2022 julkaistiin Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja. Lue lisää täältä.
Muut seminaarimateriaalit: 
Seminaarin videotallenne
Johtamisosaamista ja työhyvinvointia esihenkilöille, Friman & Nikander 
Jatkuvan oppimisen edistäminen työssä, Rintala

****
Johtamisosaamista ja työhyvinvointia esihenkilöille

Hankkeen päätösseminaari järjestetään verkosssa 29.3.2022 klo 13.00-16.00. Ohjelmassa on esihenkilöiden kokemuksia vermestä, keskustelua tutkimustuloksista, verme-käsikirjan julkistus ja johtamisvalmennusten kokemuksia muista korkeakoulutuista. 

****
Hanke on startannut tammikuussa 2020. Voit seurata hankkeen etenemistä sosiaalisessa mediassa #esihenkilöverme-tunnisteen avulla.

Hankkeessa toimii tällä hetkellä viisi esihenkilöiden vertaismentorointiryhmää, jotka tapaavat kerran kuukaudessa. Ensimmäiset kolme ryhmää starttasivat keväällä 2020, ja kaksi uutta ryhmää vuoden 2021 alussa.

Toteutimme 6.5.2021 yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa benchmarking-tapaamisen, jossa käsiteltiin (ammatti)korkeakoulujen erilaisia johtamis- ja esihenkilövalmennuksia.
Tutustu tilaisuuden materiaaleihin täällä: Esitys 6.5.2021

HAMKin uutiskirjeessä julkaistiin maaliskuussa 2021 artikkeli “Vertaistukea pomoportaassa“. Artikkelista löydät projektipäällikkö Susanna Mikkosen sekä pilottiryhmään osallistuvan esihenkilön haastattelun.

Lue muita ajankohtaisia kuulumisia blogista!

Julkaisut

Loppuraportti: Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla

21. Metodologia-seminaari: Kestävä elämänmuoto 26.4.2022 Vertaisryhmämentoroinnilla kestävää työelämää

Hankkeen 29.3.2022 päätösseminaarin videotallenne 

Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja (29.3.2022)

Tutustu hankkeen yleistajuisiin julkaisuihin HAMKin henkilöstöhallinnon blogissa sekä HAMK Beat-blogissa.

Lue HAMKin uutiskirjeen artikkelit:
Pomot toisiaan sparraamassa” (5.4.2022)
Vertaistukea pomoportaassa” (3.3.2021)

Tutkimusryhmä

Leena Nikander, projektipäällikkö, tutkija
Mervi Friman, tutkija
Tia Isokorpi, asiantuntija
Satu Korkeamäki, fasilitaattori

Työsuojelurahasto
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli