Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP)
HAMKin ohutlevykeskus Visamäessä.

Eurooppalaiset paloturvallisuusmääräykset Sandwich-paneelituotteille (FISAP)

  • Toteuttaja: HAMK 
  • Toteutusaika: 1.6.2022 — 30.11.2023 
  • Rahoittaja: Palosuojelurahasto 
  • Projektipäällikkö: Zhongcheng Ma 

Taustaa 

Sandwich-paneelien käyttö on lisääntynyt Suomessa yhä enemmän niiden energiatehokkuuden ja nopeamman rakentamisen asennusajan ansiosta. Sandwich-paneelituotteilla on myös edellytykset erinomaiseen paloturvallisuuteen. Jotta Sandwich-paneeleita voidaan käyttää Suomen markkinoilla, tulee niiden täyttää paloturvallisuusvaatimukset, sekä niiden keskeiset paloturvallisuusominaisuudet tulee olla ilmoitettuna tuotestandardin EN 14509 mukaisella tavalla CE-merkinnän saamiseksi. Asiaankuuluvien palomääräysten ja -standardien monimutkaisuuden vuoksi niiden tuntemuksen taso viranomaisten ja rakennusten suunnittelijoiden keskuudessa on kuitenkin vaihtelevaa, mistä johtuen voi Sandwich-paneelituotteiden paloturvallisessa käytössä rakentamisessa piillä riskejä. Näin ollen on tärkeää järjestää lisäkoulutusta ja sitä kautta pyrkiä päivittämään tietämystä standardien olennaisesta sisällöstä alan ammattilaisten keskuudessa. 

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa rakennusvalvontaviranomaisia, pelastusviranomaisia sekä rakennusten suunnittelijoita Suomessa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä sandwich-paneelituotteiden paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä ja standardeista. Hankkeen aikana valmistellaan ja julkaistaan koulutusmateriaaleja sekä järjestetään maanlaajuisesti lähikoulutuksia eri alueiden kuntien viranomaisille ja rakennusten suunnittelijoille. Julkaistaviin koulutusmateriaaleihin sisältyy suomeksi ja englanniksi julkaistavia luentoesityksiä ja paloturvallisuuskäsikirja, sekä englanniksi julkaistavia koulutusvideoita. Koulutukset ja koulutusmateriaalien julkaiseminen lisäävät viranomaisten ja suunnittelijoiden asiantuntemusta, ja näin minimoivat EU:n ja kansallisten määräysten vastaisten Sandwich-paneelituotteiden käytön riskiä rakennushankkeissa. Tämä parantaa Suomalaisen rakennusten paloturvallisuutta. 

Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto (PSR) sekä toimialan rakennustuoteyritykset. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Teräsrakenneyhdistys (TRY) sekä toimialan rakennustuoteyritykset. 

YHTEYSTIEDOT