Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet FRUSH – Järkivihreä toimintamalli

FRUSH – Järkivihreä toimintamalli

Kanta-Häme kokonaisuudessaan on strategioissaan sitoutunut kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen.

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen perustiedot

Päätoteuttaja: Forssan Yrityskehitys Oy.

Osatoteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja Hevosopisto Oy. 

Kesto: 1.9.2019-31.12.2021. 

Rahoittaja: Hämeen liitto, Uudenmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto. 

Budjetti: 186 700 €

Hankkeen tiivistelmä 

Kanta-Häme kokonaisuudessaan on strategioissaan sitoutunut kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen. Maakunnassa pk -yrittäjyys on vahvasti edustettuna, joskin kansainvälistyminen on verraten vaatimatonta. Kansallisissa strategioissa kiertotalouden mahdollisuudet nähdään vielä osin hyödyntämättöminä. PK -yritysten tietoisuus kansainvälisistä mahdollisuuksista on usein rajallinen, vaikka itse tuote tai palvelu mitä tuottavat, olisikin joko sellaisenaan tai pienin muutoksin soveltuva kv -markkinoille. Erilaisten yrityscase esimerkkien kautta tuodaan esiin kansainvälistymiseen liittyviä haasteita ja löydetään niihin ratkaisut. Mikäli nähdään tarpeelliseksi koota yrityksistä oma sparrausryhmä tai vastaava, on siihen mahdollisuus. Aiemmissa aihetta sivuavissa hankkeissa tämä kehittämismalli on tuotu usein esille.

Hankkeen avulla myös mahdollistetaan FRUSH -tapahtuman toteuttaminen tulevina vuosina ja sille asetetun kv -tavoitteen täyttyminen. Tilaisuus tavoittelee vahvempaa kansainvälistä näkyvyyttä ja alueen osaamisen esiintuomista. Yhtenä konkreettisena toimintamuotona on tuottaa alueelle potentiaalisia yrityksiä tutustumaan yhteistyömahdollisuuksiin alueella jo toimivien yritysten kanssa. Tähänkin toimintoon yhdistetään alueen koulutustarjonta ja opiskelijoiden tuottama lisäarvo. Forssan seudun elinvoimaohjelmassa (FORZA) tuodaan esille yrityskiihdyttämökonsepti, jonka toteutumista hanke osaltaan voi edistää.

Laajassa kuvassa tavoitteena näyttää seutu ja maakunta alan merkittävänä toimijana nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.