Governance for Inclusive Vocational Excellence - GIVE - Hämeen ammattikorkeakoulu
Governance for Inclusive Vocational Excellence – GIVE
Man in front of a locker
Co-funded by the Erasmus+ Programme -logo
-

Governance for Inclusive Vocational Excellence – GIVE

GIVE-hankkeessa kehitetään eurooppalaista inklusiivista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, työelämän ja koulutusalan asiantuntijoiden kanssa. Inkluusio on keino tavoitella laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta.

Governance for Inclusive Vocational Excellence -hanke (GIVE), rakentaa eurooppalaisessa yhteistyössä inklusiivista ammatillista koulutusta, joka huomioi erityisesti heikommassa asemassa olevat opiskelijat. Hankkeen kohderyhmää ovat opiskelijat, joilla on maahanmuuttaja tausta, vamma tai rajoitteita, heikot opiskelutaidot, keskeyttämishistoria, erityisen tuen tarve tai vaikea sosioekonominen tausta. GIVE-hanketta rahoittaa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma ja se on osa ammatillisen huippuosaamisen toimintoja. GIVE-hankkeen tavoitteena on rakentaa eurooppalaista huippuosaamista, jonka keskiössä on innovatiivinen ammatillinen koulutus ja heikommassa asemassa olevan yksilön inkluusio. Hanketyöhön osallistuvien toimijoiden yhteistyömallilla pyritään kohti laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta.

GIVE-hankkeen tavoitteena on

  • Luoda inklusiivisia ja yrittäjyyttä tukevia hallinnon malleja ja käytäntöjä ammatillisille oppilaitoksille.
  • Tarjota ammatillisen koulutuksen toimijoiden käyttöön metodeja ja työkaluja, joiden avulla voidaan vahvistaa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien opiskelijoiden osallisuutta.
  • Rakentaa konkreettisia malleja, joilla tuetaan koulutuksesta työelämään siirtymisen suunnittelua ja toteutusta ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat didaktiset metodit ja työkalut, jotka kohdentuvat heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden osallisuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy koulutusmateriaaleja ja kursseja, jotka vahvistavat osaamista inklusiivisen ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Koulutusmateriaalit ja kurssit on suunnattu johtajille, kouluttajille, ohjaajille, yrityksille sekä julkisen hallinnon toimijoille.

GIVE-hankkeen digitaaliset alustat tarjoavat foorumin yhteiselle tutkimukselle ja keskustelulle inklusiivisen ammatillisen koulutuksen avainteemoista, avaavat mahdollisuuden laajentaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä digitaalisten työkalujen avulla sekä luovat uudenlaista, rajat ylittävää tarjontaa osaamisen kehittämiseen inklusiivisen ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi.

Hankkeessa toteutettavat kansainväliset liikkuvuudet koskevat sekä kouluttajia että opiskelijoita ja liikkuvuuksissa painottuvat yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua liikkuvuusjaksoille sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Nelivuotinen hanke luo pohjaa eurooppalaiselle inklusiiviselle ammatilliselle koulutukselle. GIVE-hankkeessa tuotettavat mallit, materiaalit ja digitaaliset alustat ovat avoimesti eri toimijoiden hyödynnettävissä.

Hanketta koordinoi italialainen Cometa Formazione ja hankkeessa on kumppaneita Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Belgiasta ja Romaniasta. HAMK Edu ja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimivat hankkeessa ammatillisen koulutuksen, ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja ohjauksen asiantuntijana ja kehittäjänä.

GIVE-hankkeen toimijat:

Cometa Formazione Società Cooperativa Sociale, Italia
GI Group SPA, Italia
Espoon Seudun Koulutuskuntayhtymä Omnia, Suomi
Green Berry Oy, Suomi
Malta College of Arts, Science and Technology, Malta
The Malta Chamber of Commerce and Enterprise Association, Malta
Centro San Viator, Espanja
Lantegi Batuak, Espanja
University of Bucharest, Romania
EfVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training, Belgia
Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomi

Artikkelit:
Ryökkynen, S., & Raudasoja, A. (2022). Finnish VET representatives’ interpretations of inclusion. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(3), 1–19.
– Raudasoja, A. (2021). Inclusive vocational excellence in Finland.

Blogitekstit:
Raudasoja, I-M. (2022). Inklusiivisen toimintakulttuurin luominen.

Erityisen äärellä -seminaarin materiaalit 17.3.2022:
Ohjelma ja työpajakuvaukset

Aamupäivän yhteinen osuus:
Tervetuloa, Katja Maetoloa HAMK
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen inkluusioon GIVE-hankkeen tutkimustulosten valossa, Sanna Ryökkynen & Anu Raudasoja HAMK
Yhdenvertaisuus koulutuksessa, Anne Ekroth, OKM
Työkykyohjelma ja yhteiskunnallinen osallisuus, Nina Nevala, Työterveyslaitos
Miten tullaan takaisin yhteiskuntaan, Aleksis Salusjärvi, Lukutaidon lapiomies

Teematyöpajat:

Yhteisöön kuuluminen ja osallisuus
Normien vaikutus yhteisössä, Maryan Abdulkarim, OAMK
Oppivelvollisuus laajeni – miten se muuttaa erityisopettajuutta, Riia Palmqvist & Kaisa Räty, JAMK
Pyrytetään yhdessä – vertaisryhmätoiminta vahvistaa, Minna Seppälä, TAMK, Iida Kononoff, Luovi & Mari Muurimäki, Sasky

Erityinen tuki toisella asteella
ADHD ja opiskelu, ADHD-liitto
Jaksaa, jaksaa? -hanke, Ville Särkelä, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
Taitopaja – taitoja arkeen ja ammattiin, HAMK & Ammattiopisto Tavastia
Ytojen integrointi oppimisympäristöihin, Simo Liikanen & Marja Löppönen, Ammattiopisto SPESIA

Vaativa erityinen tuki
Kommunikaatioapuvälineet ja kommunikaation tuki, Ari Pohjanmaa, HALTIJA GROUP
Opiskelijan osallisuutta tukeva moniammatillinen ohjaus – SamPo-opiskelijan saumaton opintopolku, Merja Kurunsaari & Seija Eskola, JAMK
Puhetta vaativasta erityisestä tuesta, Satu Aarnio, HAMK & Katariina Hakala, TAMK

Esteetön ja saavutettava korkeakoulu
Kuinka tuoda myötätunto osaksi korkeakoulutusta?, Laura Heimonen, Nyyti ry
Erityisopettajan työnkuva, Samu Toivonen, HAMK
ESOK-verkoston esittely
Korkeakoulutuksen saavutettavuus – tulevaisuuden näkymät, Katri Tervaspalo, OKM
Saavutettavuusohjelmatyö Turun yliopistossa
Accessible University and Inclusion for all, Antti Raike, Aalto-yliopisto
Inclusion, Diversity & Equity in Mobility, Anna Mäkilä, Aalto-yliopisto

Monimuotoinen työelämä
Työelämäyhteistyö ja täsmätyö, Marjo Siekkinen, Kiipula

HAMK vastaa GIVE-hankkeessa työpaketista 5. Tässä työpaketissa kehitetään kolme digitaalista alustaa: malli verkkokoulutuksien toteuttamiseen, alusta työnantajien ja työntekijöiden kohtaamispaikaksi, sekä yhteisöllinen foorumi tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseen.

Nämä alustat tarjoavat foorumin yhteiselle keskustelulle, sekä tutkimukselle inklusiivisen ammatillisen koulutuksen avainteemoista, avaavat mahdollisuuden laajentaa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä digitaalisten työkalujen avulla sekä luovat uudenlaista, rajat ylittävää tarjontaa osaamisen kehittämiseen inklusiivisen ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi.

1. Verkkokoulutuksen alusta (Online Training Course Structure)
Hankkeessa kehitetään rakenne verkkokoulutuksille HAMKn Moodle -oppimisalustalla. Alustan sisällöt syntyvät hankkeen työpaketissa 4: Koulutusten kehittäminen ja pilotointi.

2. Markkinapaikka liikkuvuuden edistämiseen (Digital Mobility Marketplace Platform)
Tavoitteena on yhdistää ammatilliset oppilaitokset ja työnantajat tukien heidän tarpeitansa kahdensuuntaisesti:

  • ammatilliset oppilaitokset kohtaavat täällä pk-yrityksiä, jotka voivat tarjoavat opiskelijoille monenlaisia työelämässä oppimisen paikkoja, esimerkiksi työssäoppimispaikkoja
  • pk-yritykset voivat olla yhteydessä ammatillisiin oppilaitoksiin löytääkseen parhaiten heidän tarpeisiinsa vastaavia harjoittelijoita tai oppisopimuskoulutettavia

Rekisteröidyttyään pk-yritykset kuvaavat toimintaansa, sijaintinsa, tärkeimmät tietonsa, sekä avoimien työpaikkojensa kuvaukset ja osaamisvaatimukset. Ammatilliset oppilaitokset rekisteröityvät alustalle ja kuvaavat opiskelijaryhmien tärkeimmät taidot ja osaamisalueet. Oppilaitokset voivat myös ottaa alustan kautta suoraan yhteyttä pk-yrityksiin ja ehdottaa yritykselle sopivia henkilöitä. Tämä on tärkeä työkalu erityisesti epäedullisessa työmarkkinatilanteessa oleville opiskelijoille. He voivat löytää työssäoppimispaikkoja ja mahdollisia työpaikkoja siten, että toiveet ja odotukset kohtaavat jo alkuvaiheessa.

3. Yhteisöfoorumi (Community of Practice Platform)
GIVE-hankkeen yhteisöfoorumi on ”kokoushuone” kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille, sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaalisesta inkluusiosta ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Se on paikka, missä voidaan vaihtaa ideoita ja hyviä käytänteitä, kysyä kysymyksiä ja tarjota tukea toisille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

HAMK hallinnoi alustaa teknisestä näkökulmasta ja GIVE-hankkeen päätoteuttaja Cometa (Italia) sisällöllisestä. Alusta koostuu useista eri aihealueiden foorumeista, joihin rekisteröidytään.

GIVE project focuses on developing inclusive vocational excellence on European level in cooperation with vocational education and training centres, companies and universities.

Governance for Inclusive Vocational Excellence Project (GIVE) aims at designing and developing a European platform of centres of excellence devoted to innovate VET sector for the social inclusion of individuals belonging to disadvantaged groups. Particular reference is given to learners with migration background, disabilities, low skills and obsolete qualifications, drop-out history, special learning needs or difficult socio-economic background. Project is funded by Erasmus+ programme and it is part of the Centres of Vocational Excellence activities.

Starting from the set of methodologies and tools, recognized as excellences at European and international level, the project will contribute to the above-mentioned objective by implementing and promoting:

  • Entrepreneurial governance models for the development and management of VET centres and agencies.
  • Educational approaches and tools specifically aimed at the social inclusion of people at risk of exclusion.
  • Models for the design and implementation of effective training-work transition activities.

The key actions of the project are didactic methods and tools specifically aimed to the social inclusion of disadvantaged people. Project will produce training materials and courses which strengthen the competence of managers, trainers, counsellors, companies and public administrators in organizing inclusive vocational education and training.

Digital Platforms in GIVE project provide a forum for shared understanding and exchange on the theme of inclusive vocational education, extend the cooperation between VET institutions and companies and open new opportunities for competence development to strengthen inclusion in vocational education.

Transnational mobility schemes for trainers and students highlight equal possibilities to participate in mobilities and international cooperation.

GIVE project runs for four years creating foundation for inclusive vocational excellence on European level. Models, materials and digital platforms created in the project are openly available to different actors.

Cometa Formazione from Italy coordinates the project and project consortium includes partners from Finland, Italy, Spain, Malta, Belgium and Romania. HAMK Edu Research Unit and HAMK School of Professional Teacher Education participate in the project as specialists and developers in the field of vocational education, professional special needs teacher education and student guidance. 

GIVE project partners:
Cometa Formazione Società Cooperativa Sociale, Italy
GI Group SPA, Italy
Omnia, The Joint Authority of Education in the Espoo Region, Finland
Green Berry Oy, Finland
Malta College of Arts, Science and Technology, Malta
The Malta Chamber of Commerce and Enterprise Association, Malta
Centro San Viator, Spain
Lantegi Batuak, Spain
University of Bucharest, Romania
EfVET – European Forum of Technical and Vocational Education and Training, Belgium
Hämeen University of Applied Sciences, Finland

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU