Governance for Inclusive Vocational Excellence - GIVE - Hämeen ammattikorkeakoulu
Governance for Inclusive Vocational Excellence – GIVE
Man in front of a locker
Co-funded by the Erasmus+ Programme -logo
-

Governance for Inclusive Vocational Excellence – GIVE

GIVE-hankkeessa kehitetään eurooppalaista inklusiivista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, työelämän ja koulutusalan asiantuntijoiden kanssa. Inkluusio on keino tavoitella laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta.

Governance for Inclusive Vocational Excellence -hanke (GIVE), rakentaa eurooppalaisessa yhteistyössä inklusiivista ammatillista koulutusta. GIVE-hankkeen tavoitteena on rakentaa eurooppalaista huippuosaamista, jonka keskiössä on innovatiivinen ammatillinen koulutus ja heikommassa asemassa olevan yksilön inkluusio. 

Hankkeen toteutuksen keskiössä ovat metodit ja työkalut, jotka kohdentuvat heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden osallisuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy koulutusmateriaaleja ja kursseja, jotka vahvistavat osaamista inklusiivisen ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Koulutusmateriaalit ja kurssit on suunnattu johtajille, kouluttajille, ohjaajille, yrityksille sekä julkisen hallinnon toimijoille. Hankkeen digitaaliset alustat tarjoavat foorumin yhteiselle tutkimukselle ja keskustelulle.

Hanketta koordinoi italialainen Cometa Formazione ja hankkeessa on kumppaneita Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Belgiasta ja Romaniasta. HAMK Edu ja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toimivat hankkeessa ammatillisen koulutuksen, ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja ohjauksen asiantuntijana ja kehittäjänä.

Rahoittaja: Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma

Kesto: 1.11.2020-31.10.2024

Lue lisää hankkeesta: The GIVE Project – Governance for Inclusive Vocational Excellence

Artikkelit:
Ryökkynen, S., & Raudasoja, A. (2022). Finnish VET representatives’ interpretations of inclusion. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(3), 1–19.
– Raudasoja, A. (2021). Inclusive vocational excellence in Finland.

Blogitekstit:
Raudasoja, I-M. (2022). Inklusiivisen toimintakulttuurin luominen.

Uutiskirjeet:

Uutiskirje 4

Videot:

Mitä inkluusio tarkoittaa? Inkluusio on moniulotteinen, monimuotoinen ja monitulkintainen sekä ilmiönä että käsitteenä. Tervetuloa katsomaan INKin tarina!

Erityisen äärellä -seminaarin materiaalit 17.3.2022:
Ohjelma ja työpajakuvaukset

Aamupäivän yhteinen osuus:
Tervetuloa, Katja Maetoloa HAMK
Näkökulmia ammatillisen koulutuksen inkluusioon GIVE-hankkeen tutkimustulosten valossa, Sanna Ryökkynen & Anu Raudasoja HAMK
Yhdenvertaisuus koulutuksessa, Anne Ekroth, OKM
Työkykyohjelma ja yhteiskunnallinen osallisuus, Nina Nevala, Työterveyslaitos
Miten tullaan takaisin yhteiskuntaan, Aleksis Salusjärvi, Lukutaidon lapiomies

Teematyöpajat:

Yhteisöön kuuluminen ja osallisuus
Normien vaikutus yhteisössä, Maryan Abdulkarim, OAMK
Oppivelvollisuus laajeni – miten se muuttaa erityisopettajuutta, Riia Palmqvist & Kaisa Räty, JAMK
Pyrytetään yhdessä – vertaisryhmätoiminta vahvistaa, Minna Seppälä, TAMK, Iida Kononoff, Luovi & Mari Muurimäki, Sasky

Erityinen tuki toisella asteella
ADHD ja opiskelu, ADHD-liitto
Jaksaa, jaksaa? -hanke, Ville Särkelä, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry
Taitopaja – taitoja arkeen ja ammattiin, HAMK & Ammattiopisto Tavastia
Ytojen integrointi oppimisympäristöihin, Simo Liikanen & Marja Löppönen, Ammattiopisto SPESIA

Vaativa erityinen tuki
Kommunikaatioapuvälineet ja kommunikaation tuki, Ari Pohjanmaa, HALTIJA GROUP
Opiskelijan osallisuutta tukeva moniammatillinen ohjaus – SamPo-opiskelijan saumaton opintopolku, Merja Kurunsaari & Seija Eskola, JAMK
Puhetta vaativasta erityisestä tuesta, Satu Aarnio, HAMK & Katariina Hakala, TAMK

Esteetön ja saavutettava korkeakoulu
Kuinka tuoda myötätunto osaksi korkeakoulutusta?, Laura Heimonen, Nyyti ry
Erityisopettajan työnkuva, Samu Toivonen, HAMK
ESOK-verkoston esittely
Korkeakoulutuksen saavutettavuus – tulevaisuuden näkymät, Katri Tervaspalo, OKM
Saavutettavuusohjelmatyö Turun yliopistossa
Accessible University and Inclusion for all, Antti Raike, Aalto-yliopisto
Inclusion, Diversity & Equity in Mobility, Anna Mäkilä, Aalto-yliopisto

Monimuotoinen työelämä
Työelämäyhteistyö ja täsmätyö, Marjo Siekkinen, Kiipula

HAMK vastaa GIVE-hankkeessa työpaketista 5, jossa kehitetään kolme digitaalista alustaa. Nämä luovat uudenlaista, rajat ylittävää tarjontaa osaamisen kehittämiseen inklusiivisen ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi.

1. Verkkokoulutuksen alusta (Online Training Course Structure)
Kyseessä on rakenne verkkokoulutuksille HAMKn Moodle -oppimisalustalla. Alustan sisällöt syntyvät syksyllä 2023.

2. Markkinapaikka liikkuvuuden edistämiseen (Digital Mobility Marketplace Platform)
Tavoitteena on yhdistää ammatilliset oppilaitokset ja työnantajat tukien heidän tarpeitansa kahdensuuntaisesti:

  • ammatilliset oppilaitokset kohtaavat täällä pk-yrityksiä, jotka voivat tarjoavat opiskelijoille monenlaisia työelämässä oppimisen paikkoja, esimerkiksi työssäoppimispaikkoja
  • pk-yritykset voivat olla yhteydessä ammatillisiin oppilaitoksiin löytääkseen parhaiten heidän tarpeisiinsa vastaavia harjoittelijoita tai oppisopimuskoulutettavia

Käy tutustumassa: About Inclusion Hub – Inclusion Hub

3. Yhteisöfoorumi (Community of Practice Platform, CoP)
CoP on ”kokoushuone” kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille, sekä heille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaalisesta inkluusiosta ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Se on paikka, missä voi vaihtaa ideoita ja hyviä käytänteitä, kysyä kysymyksiä ja tarjota tukea toisille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

GIVE project focuses on developing inclusive vocational excellence on European level in cooperation with vocational education and training centres, companies and universities.

Governance for Inclusive Vocational Excellence Project (GIVE) aims at designing and developing a European platform of centres of excellence devoted to innovate VET sector for the social inclusion of individuals belonging to disadvantaged groups.

Starting from the set of methodologies and tools, recognized as excellences at European and international level, the project will contribute to the above-mentioned objective by implementing and promoting:

  • Entrepreneurial governance models for the development and management of VET centres and agencies.
  • Educational approaches and tools specifically aimed at the social inclusion of people at risk of exclusion.
  • Models for the design and implementation of effective training-work transition activities.

The project will produce training materials and courses which strengthen the competence of managers, trainers, counsellors, companies and public administrators in organizing inclusive vocational education and training.

Digital Platforms in GIVE project provide a forum for shared understanding and exchange on the theme of inclusive vocational education, extend the cooperation between VET institutions and companies and open new opportunities for competence development to strengthen inclusion in vocational education.

Cometa Formazione from Italy coordinates the project and project consortium includes partners from Finland, Italy, Spain, Malta, Belgium and Romania. HAMK Edu Research Unit and HAMK School of Professional Teacher Education participate in the project as specialists and developers in the field of vocational education, professional special needs teacher education and student guidance. 

Co-funded by: Erasmus+ Programme of the European Union

Duration: 1.11.2020-31.10.2024

Find out more: The GIVE Project – Governance for Inclusive Vocational Excellence