Green Digital Manufacturing - Hämeen ammattikorkeakoulu
Green Digital Manufacturing
Vihreäsävytteinen kuva, jossa vasemmassa reunassa erikokoisia rattaita päällekkäin, päällimmäisen rattaan keskipisteessä kierrätyslogo, josta kasvaa viherkasvi.
Vihreäsävytteinen kuva, jossa vasemmassa reunassa erikokoisia rattaita päällekkäin, päällimmäisen rattaan keskipisteessä kierrätyslogo, josta kasvaa viherkasvi.

Green Digital Manufacturing

Green Digital Manufacturing - Kestävä, valmistusystävällinen ja kustannustehokas valmistustekniikka

HAMK ja Hyria toteuttavat yhteistyössä koulutuksen kehittämishankkeessa Digitaaliset valmistustekniikat -koulutuskokonaisuuden, joka yhdistää ja lisää valmistuksen ja suunnittelun tehtävissä toimivien henkilöiden osaamista valmistavan teollisuuden vihreästä siirtymästä.

Koulutuskokonaisuuden alustavat teemat ovat 1) Tietokoneavusteinen CNC-koneistus, 2) Robotiikan hyödyntämismahdollisuudet tuotantoprosessissa (robotisoitu hitsaus ja yhteistyörobotiikka), ja 3) Tuotantoprosessin vastuullinen kehittäminen ja digitaalisten valmistustekniikoiden soveltamisen mahdollisuudet. Hankkeessa kehitettävä ja tarjottava koulutuskokonaisuus ovat kohdennettu työssä olevien ja työvoiman ulkopuolella olevien osaamisen kehittämiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Perustiedot

Toteutusaika: 1.2.2023-30.9.2025 (32 kk)

Toteuttajat: Hyria Koulutus Oy (päätoteuttaja) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja)

Rahoitus: Hanke on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Budjetti: Kokonaisbudjetti 201 780 €, josta HAMKin osuus 100 890 € ja Hyrian osuus 100 890 €.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU