Häme Smart Growth - Hämeen ammattikorkeakoulu
Häme Smart Growth
Lähikuva pöydällä olevasta kannettavasta tietokoneesta, jossa auki kaavioita
Euroopan unionin osarahoittama -hanke logo.
Kannettava tietokone pöydällä, ruudulla kuvia erilaisista kaavioista.

Häme Smart Growth

Häme Smart Growth

Hankkeessa kehitetään Kanta-Hämeen yritysten kansainvälistymis- ja innovaatioedellytyksiä ja edistetään pk-yritysten tuote-/palveluinnovaatioiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille.

Hankkeessa rakennetaan kokeilujen kautta Kanta-Hämeen innovatiivisille yrityksille kestävän kansainvälisen kasvun konsepti, joka jaetaan kahteen työpakettiin yritysten valmiuksien, tuote- tai palveluinnovaation kehitystason ja kv-edellytysten mukaisesti.

Konseptissa asiantuntijat valmentavat yrityksiä kohti innovaatioiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille ja HAMKin International Business -opiskelijat täydentävät palvelukonseptia monipuolisilla yrityskohtaisilla palveluilla. Hankkeessa kokeillaan räätälöityjä suunnittelusprinttejä sekä kansainvälistymisen ja innovaatioiden kaupallistamisen ratkaisuja mikro- ja pk-sektorille.

Lisäksi hankkeen aikana edistetään yritysten välistä verkottumista ja kytkeytymistä erilaisiin ekosysteemeihin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä luodaan puitteet yritysten ja opiskelijoiden yhteiskehittämiselle ja yritysten liiketoiminnan verkottumiselle.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Linnan Kehitys Oy:n kanssa. 

Hankkeen viralliset sivut löytyvät Linnan Kehityksen sivustolta.

Palvelut yrityksille

Hankkeen puitteissa tarjotaan seminaareja, valmennuspäiviä ja opiskelijoiden kansainvälistymispalveluita. Seminaarit ovat avoinna kaikille yrityksille, valmennuspäivät kantahämäläisille yrityksille ja opiskelijoiden palvelut sekä Kanta-Hämeen että Etelä-Pirkanmaan alueiden yrityksille.

Seminaarit ja valmennuspäivät järjestetään Linnan Kehityksen toimesta. Niistä saat lisää tietoa heidän sivuiltaan.

Opiskelijoiden kansainvälistymispalvelut

HAMKin International Business -koulutus tarjoaa hankkeen puitteissa kansainvälistymiseen tähtääviä opiskelijoiden tuottamia palveluita. Palvelut on nivottu 12 eri pilariin, joista jokainen yritys saa valita tarpeidensa mukaan kaksi. HAMKin asiantuntijaopettajat auttavat tarvittaessa yritystä valitsemaan sen tilanteeseen parhaiten sopivat pilarit. Tarjolla olevat pilarit ovat:

 1. Markkinoillepääsytavat
 2. Kansainvälinen lainsäädäntö ja verotus
 3. Toimialakohtainen analyysi
 4. Kilpailija-analyysi
 5. Instituutionaalinen analyysi
 6. Digitalisaatio
 7. Monikulttuurinen yhteys
 8. Kestävyyden johtaminen & Strateginen suunnittelu
 9. Kestävä markkinointi B2B -kontekstissa
 10. Välituotteet ja jakeluketjut
 11. Kestävyyskonsultointi
 12. Kestävä businessmalli

Mikäli haluat kuulla lisää, ota yhteyttä projektipäällikkö Anu-Maria Laitiseen, anu-maria.laitinen@hamk.fi, +358 50 478 4798!

Tapahtumakalenteri

Tulevat seminaarit ja valmennuspäivät löydät Linnan Kehityksen sivuilta.

Hankkeen tiedot

Hankkeen toteutusaika

1.4.2023 – 30.09.2025

Hankkeen tavoitteet

 • Tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille ja yritysten innovaatio- ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen.
 • Yritysekosysteemin rakentaminen tukemaan yritysten yhteiskehittämistä ja vertaisoppimista sekä kytkeytymistä isompiin ekosysteemeihin.
 • Oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten yhteiskehittämistä ja kansainvälistymistä tukevan toimintamallin kehittäminen.

Toimenpiteet

Yrityksille suunnattu kaksitasoinen kestävän kansainvälisen kasvun ohjelma käynnistyy elo – syyskuussa 2023. Lisätietoja ohjelman sisällöistä ja aikatauluista päivitetään lähiaikoina.

Rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70 %, Linnan Kehitys ja Strake 30 %

Budjetti: 357 244 €

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70%, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy 30%

Budjetti: 150 000 €