Hyppää sisältöön
Kannettava tietokone pöydällä, ruudulla kuvia erilaisista kaavioista.

Häme Smart Growth

Hämeen liiton logo

Hankkeen tiedot

HankeHäme Smart Growth
Kesto1.4.2023 – 30.09.2025
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Linnan Kehitys Oy
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70 %, Linnan Kehitys ja Strake 30 %
Budjetti357 244 €

Kehitämme Kanta-Hämeen yritysten kansainvälistymis- ja innovaatioedellytyksiä ja edistämme pk-yritysten tuote-/palveluinnovaatioiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille.

Hankkeessa rakennamme kokeilujen kautta Kanta-Hämeen innovatiivisille yrityksille kestävän kansainvälisen kasvun konseptin, joka jaetaan kahteen työpakettiin yritysten valmiuksien, tuote- tai palveluinnovaation kehitystason ja kv-edellytysten mukaisesti.

Konseptissa asiantuntijat valmentavat yrityksiä kohti innovaatioiden kaupallistamista kansainvälisille markkinoille. HAMKin International Business -opiskelijat täydentävät palvelukonseptia monipuolisilla yrityskohtaisilla palveluilla, kuten räätälöidyillä suunnittelusprinteillä sekä kansainvälistymisen ja innovaatioiden kaupallistamisen ratkaisuilla mikro- ja pk-sektorille.

Lisäksi hankkeen aikana edistämme yritysten välistä verkottumista ja kytkeytymistä erilaisiin ekosysteemeihin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä luomme puitteet yritysten ja opiskelijoiden yhteiskehittämiselle ja yritysten liiketoiminnan verkottumiselle.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Linnan Kehitys Oy:n kanssa. 

Hankkeen tavoitteet

 • Tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille ja yritysten innovaatio- ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen.
 • Yritysekosysteemin rakentaminen tukemaan yritysten yhteiskehittämistä ja vertaisoppimista sekä kytkeytymistä isompiin ekosysteemeihin.
 • Oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten yhteiskehittämistä ja kansainvälistymistä tukevan toimintamallin kehittäminen.

Palvelut yrityksille

Hankkeen puitteissa tarjotaan seminaareja, valmennuspäiviä ja opiskelijoiden kansainvälistymispalveluita. Seminaarit ovat avoinna kaikille yrityksille, valmennuspäivät kantahämäläisille yrityksille ja opiskelijoiden palvelut sekä Kanta-Hämeen että Etelä-Pirkanmaan alueiden yrityksille.

Seminaarit ja valmennuspäivät järjestetään Linnan Kehityksen toimesta. Niistä saat lisää tietoa heidän sivuiltaan.

Opiskelijoiden kansainvälistymispalvelut

HAMKin International Business -koulutus tarjoaa kansainvälistymiseen tähtääviä opiskelijoiden tuottamia palveluita. Palvelut on nivottu 12 eri pilariin, joista jokainen yritys saa valita tarpeidensa mukaan kaksi. HAMKin asiantuntijaopettajat auttavat tarvittaessa yritystä valitsemaan sen tilanteeseen parhaiten sopivat pilarit. Tarjolla olevat pilarit ovat:

 1. Markkinoillepääsytavat
 2. Kansainvälinen lainsäädäntö ja verotus
 3. Toimialakohtainen analyysi
 4. Kilpailija-analyysi
 5. Instituutionaalinen analyysi
 6. Digitalisaatio
 7. Monikulttuurinen yhteys
 8. Kestävyyden johtaminen & Strateginen suunnittelu
 9. Kestävä markkinointi B2B -kontekstissa
 10. Välituotteet ja jakeluketjut
 11. Kestävyyskonsultointi
 12. Kestävä businessmalli

Mikäli haluat kuulla lisää, ota yhteyttä projektipäällikkö Anu-Maria Laitiseen, anu-maria.laitinen@hamk.fi, +358 50 478 4798!

Jaana Huhtanen ja hänen tuotteensa

Tapahtumakalenteri

Tulevat seminaarit ja valmennuspäivät löydät Linnan Kehityksen sivuilta.

Yhteystiedot