Hyppää sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto -logo

Nainen puutarhassa

HämIncent

Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent) -hankkeen tavoitteena on rakentaa hyönteisalan kasvua palveleva osaamiskeskus, jossa toimijat luovat yhdessä toimintamalleja, virtuaalisen tietoportaalin sekä fyysistä tutkimusinfraa. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, joka näkyy tiiviinä ja laaja-alaisena yhteistyönä opetuksen, tutkimuksen, neuvonnan sekä yrittäjien ja muun elinkeinoelämän välillä. Osaamisverkostossa kytketään resurssien ja toimintatapojen kehittämisen avulla hyönteisalan elinkeinonharjoittajat, innovoijat ja kouluttajat tehokkaammaksi ekosysteemiksi.

Hanke järjestää seminaareja ja innovointipajoja erilaisille alaa tukeville kohderyhmille sekä rakentaa kattavat ja informatiiviset verkkosivut, jonne kerätään tutkimustietoa, kehittämistarpeita ja koulutuspaketteja alan toimijoille ja yrittäjille. Fyysistä hyönteistutkimusinfraa, jota on rakenteilla HAMKiin ja Lukeen kytketään hankkeen aikana mukaan alaa hyödyntävään toimintaan. Tuloksena on yhteistoimintamalli ja infra, joka tukee Suomen hyönteissektoria, nostaa alan tarpeista uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvattaa Hämeen hyönteisosaamista koko maan tarpeisiin.

Hankkeen tarkempia kuulumisia

Tapahtumia, blogikirjoituksia ja materiaaleja löytyy erikseen omilta nettisivuilta. Sivut löydät osoitteesta toukkaamo.fi

TP1: Koordinointi ja viestintä

Tavoitteena varmistaa hankkeen ja viestinnän toteutuminen suunnitellusti ja aikataulussa.

TP2: Toimintaympäristön ja toimintamallien kehittäminen

Tavoitteena aikaansaada yhteistoimintamalli, joka palvelee alan kehitystä.

TP3: Virtuaalisen tietoportaalin ja uuden tiedon rakentaminen

Tavoitteena tuottaa ja kerätä yhteen hyönteisalan kasvua edistävää tutkimusta ja materiaalia.

TP4: Tutkimus- ja koulutusympäristöjen kehittäminen

Tavoitteena kehittää yhteistyötä mallimaatilan, Luken Insectlabin ja HAMKin Biokeskuksen välillä ja tukea tutkimusta, koulutusta ja teknologian kehitystä.

YHTEYSTIEDOT