Hyppää sisältöön
Home Tutkimus Hankkeet International Talents in Kanta-Häme

International Talents in Kanta-Häme

Euroopan sosiaalirahaston logo

Perustiedot

International talents in Kanta-Häme –hankkeen tavoitteena on parantaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä Forssan alueella asuvien

  • korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien,
  • kantasuomalaisten paluumuuttajien ja
  • ulkosuomalaisten työllisyystilannetta

palkkatyön tai yrittäjyyden kautta.

Hanketta koordinoi Hämeenlinnan kaupunki ja HAMK Edu on mukana vahvalla asiantuntijapanoksella järjestämässä mm. kielikoulutusta ja mentorointia.

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018-30.6.2020 ja hanketta osarahoittaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta.

Toteustus

Hankkeessa vahvistetaan osallistujien työelämävalmiuksia sekä rohkaistaan tunnistamaan omaa osaamistaan ja kykyjään. Lisäksi hanke mahdollistaa alueen kansainvälisten osaajien verkostoitumista yritysten ja organisaatioiden kanssa erilaisten seminaarien, rekrytointitapahtumien ja yrityskontaktoinnin kautta. Hanke tarjoaa mentorointipalveluja sekä organisoi työnhakupajoja osallistujille.

Hankkeessa luodaan myös kielenopetusmalli, jonka avulla osallistujat pääsevät kehittämään suomen kielen taitoaan vähintään YKI4/B2 tasolle. Kielikoulutuksen sisältöinä on mm. suomen kielen rakenteiden opetus, työnhakuun liittyvät suulliset ja kirjalliset harjoitteet, ammattisanastot, neuvottelutaidot ja suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaiset asiat mediassa.

Hankkeen luoma kansainvälisten osaajien työllistymisen malli.

Hankkeen loppuraportti tekstimuotoisena.

Yhteystiedot

Anita Eskola-Kronqvist

  • Projektivastaava